VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Registr smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.

Rámcový obsah kurzu:
I. Aktuální právní úprava registru smluv a navazujících právních norem, vymezení povinných subjektů, výjimek a hraničních případů.
II. Kvalifikace smlouvy ke zveřejnění, výjimky, praktická aplikace
Cena/hodnota předmětu smlouvy, řešení limitu 50 000 Kč pro zveřejnění smlouvy.
Objednávky, opakované objednávky, dodatky smluv uzavřené po účinnosti zákona.
Výjimky z povinnosti uveřejnění, adhezní smlouvy.
Způsob uveřejnění, technické podmínky, náležitosti formuláře.
Jak si upravit povinnosti a rizika související se zveřejňováním ve smlouvách.
Výjimky z uveřejňování v návaznosti na zákon č. 106/1999 Sb., ochrana utajovaných informací, ochrana osobních údajů.
Ochrana obchodního tajemství a dalších citlivých informací, ochrana důvěrnosti majetkových poměrů, ochrana vnitřních poměrů povinného subjektu, ochrana nových (podkladových) informací, ochrana autorských práv aj.
III. Praktické implikace sankce neplatnosti, ochrana, předcházení rizikům smluvními doložkami
IV. Jak by měl vypadat interní předpis pro zajištění zveřejňování smluv
V. Nejčastější chyby při zveřejňování
Kód:21-03-A31
Určeno:Úředníkům obcí vykonávajících rozšířenou působnost. Zákon se přímo nevztahuje na obce typu I. a II.
Lektor:JUDr. Eva Janečková
Organizační garant:Bc. Karolína Bredlerová, mobil: 724 203 892, bredlerova@visk.cz
Cena:870 Kč
Délka:6 hod.
Poznámka:Akreditace MV: v přípravě

Změna termínu, původní termín byl 30.1.2018.
Termín konání:Út 10.04.2018   09:00-14:15
Místo konání:VISK Praha, Zborovská 11, Praha 5