VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Pedagogická podpora přirozeného rozvoje řeči dětí (pro školní rok 2017/2018)

Kurz je vhodný pro realizaci šablony MŠ I/3.1 Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ.
Kurz je zaměřen na porozumění pojetí a obsahu logopedické prevence a získání pedagogických kompetencí k podpoře přirozeného vývoje dětské řeči, uskutečňované v rámci školních vzdělávacích programů.
Cílem kurzu je připravit pedagogy pro výkon činnosti logopedického asistenta podle čl. IV, písmeno c) Metodického doporučení k zabezpečení logopedické péče ve školství, čj. 14712/2009-61, tj. k činnostem na podporu přirozeného vývoje komunikačních schopností a dovedností dětí, na prevenci vzniku poruch řeči a čtenářských obtíží.
Obsah - témata:
Modul I – SYSTÉM LOGOPEDICKÉ PÉČE
Modul II – ONTOGENETICKÝ VÝVOJ ŘEČI
Modul III – FYZIOLOGICKÝ A NARUŠENÝ VÝVOJ ŘEČI
Modul IV – METODY A POSTUPY PODPORY ROZVOJE DĚTSKÉ ŘEČI
Modul V – PEDAGOGICKÁ PRAXE
Kód:02-71-G22
Určeno:pedagogickým pracovníkům MŠ a ZŠ (přípravné třídy ZŠ), kteří se v rámci výkonu své profese a v kontextu školního vzdělávacího programu věnují řečové výchově, podpoře komunikační kompetence dětí a primární prevenci narušeného vývoje dětské řeči
Lektor:PaedDr. Blanka Housarová, PhD., Mgr. Denisa Klášterková
Organizační garant:
Cena:7000 Kč
Délka:40 + 20 hod.
Poznámka:SEMINÁŘ VHODNÝ PRO ŠABLONU MŠ I/3.1 PREVENCE LOGOPEDICKÝCH VAD A PROBLÉMŮ KOMUNIKAČNÍCH SCHOPNOSTÍ U DĚTÍ V MŠ.
Podmínkou pro účast v kurzu je doklad o odborné kvalifikaci účastníka pro přímou pedagogickou činnost učitele nebo vychovatele (zákon č. 563/2004 Sb., v platném znění) a souhlas ředitele školy s realizací pedagogické praxe. Řeč účastníka kurzu by neměla vykazovat znaky narušené komunikační schopnosti.
Výše uvedené podmínky potvrdí škola, zaměstnavatel na formuláři, který přihlášení zájemci obdrží před zahájením studia.
Termíny studijních setkání: 19. 9., 29. 9., 10. 10., 26. 10., 10. 11., 16.11. 2017
Praxe: prosinec 2017 (20 hod.)
Termín ukončení kurzu: začátek února 2018 (závěrečné pohovory)
Organizační garant: P. Langrová, 606 615 672, langrova@visk.cz, VISK Ml. Boleslav, Havlíčkova 456
Termín konání:Út 19.09.2017   08:30-15:30
Termín ukončení:02/2018 
Místo konání:VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1