VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Rozvoj grafomotoriky v předškolním věku – ergonomie kreslení a počátečního psaní

Seminář se zaměří na výtvarný projev dítěte z hlediska správné ergonomie.
Obsah semináře se soustředí především na příčiny a následky grafomotorických potíží u dětí v mateřské škole a v 1. ročníku základní školy a možnosti nápravy. Vysvětleny budou diagnostické, reedukační a podpůrné formy systematické péče, bude zdůrazněn smysl a význam týmové spolupráce rodičů, školy a speciálního pedagoga. Lektorka se bude věnovat řadě témat s touto oblastí souvisejících – specializace a spolupráce mozkových hemisfér, lateralizace, specifika praváctví – leváctví, ambidextrie, nevyhraněná lateralita, správný úchop psacího náčiní a jeho význam ad. Objasněny budou i možnosti reedukace nesprávného úchopu u dětí. Součástí semináře budou příklady dobré praxe. Učitelé získají i přehled nabídky vhodných ergonomických pomůcek a optimální možnosti pomoci.
Cílem vzdělávacího programu je zorientovat účastníky v problematice ergonomie psaní a rozvoje grafomotoriky, naučit je včas rozpoznat příčiny grafomotorických obtíží, provést pedagogickou diagnostiku, správně analyzovat odborná doporučení speciálního pedagoga a poradenských pracovišť, vhodně sledovat osobní vývoj dítěte a vytvářet optimální podmínky pro vstup do základního vzdělávání.
Obsah – témata:
1. část - Rozvoj grafomotoriky v předškolním věku
- základní terminologie
- příčiny grafomotorických obtíží
- důsledky grafomotorických obtíží
- pedagogická diagnostika grafomotorických obtíží dítěte
- lateralizace
- ergonomie a výtvarný projev dítěte
- vývoj dítěte, uvědomění si vlastního „JÁ“, role předškoláka, školáka
- dětská kresba v souvislosti s úrovní grafomotoriky, jednotlivé formy
- kreativita a tvořivost, rozvoj kreativity
2. část -Ergonomie kreslení a psaní a správné návyky při kreslení a psaní
- citlivé vedení a přiměřená motivace při grafomotorických obtížích
- kresebný vývoj dítěte předškolního věku
- časté motivy kreseb dětí předškolního věku a jejich symbolika
- reedukace grafomotorických obtíží dítěte
- správné držení těla, správný sed
- správné držení psacího náčiní
- úchopy, postavení a uvolněnost ruky při kreslení a psaní
- nabídka vhodných ergonomických pomůcek na trhu, optimální možnosti pomoci
- rozbor příkladů z praxe, výtvarný projev a ergonomie, výtvarný projev a výchova, kresba a osobnost dítěte
- výtvarný projev a výchova
- vývoj kresby lidské postavy
- co děti nejčastěji kreslí
- zvláštnosti ve výtvarném projevu dítěte
- barevnost kresby, symbolika barev, preference barev
- závěrečné shrnutí a diskuze
Kód:14-47-E21
Určeno:pedagogickým pracovníkům MŠ, učitelům 1. ročníku ZŠ
Lektor:Mgr. Světlana Drábová
Organizační garant:Vladislav Dubnický, 731 470 381, dubnicky@visk.cz
Cena:2300 Kč
Délka:16 hod.
Poznámka:Pro účely rozboru příkladů z praxe si účastníci přinesou obrázky dětí předškolního věku (postava, dům, strom, rodina, zvíře…).
V ceně semináře je započítána pomůcka pro účastníka.

POZOR!!! První díl semináře byl přesunut z původního termínu 02.06.2017 na termín 01.06.2017! Termín druhého dílu to je 12.06.2017 zůstává nezměněn! Děkujeme za pochopení.
Termín konání:Čt 01.06.2017   09:00-16:00
2. díl:Po 12.06.2017   09:00-16:00
Místo konání:Beroun, G J. Barranda, Talichova 824