VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Učitel ve vyučovací hodině

Seminář je zaměřený na práci učitele ve vyučovací hodině.
Obsah semináře vychází ze současných potřeb pedagogických pracovníků, protože právě na ně nejvíce dopadají změny ve školství i ve společnosti. Právě z důvodů neustálých změn je důležité ukotvení jejich hlavní činnosti, kterou je vzdělávání žáků. Základy těchto činností sice učitelé získávají na fakultách připravujících učitele, ale v průběhu jejich pedagogické činnosti se objevují nové skutečnosti, které je třeba do výuky začlenit (např. nové vyučovací metody, proces společného vzdělávání apod.). Mění se rovněž i žáci, učitel musí hledat nové cesty, jak přitáhnout jejich zájem k danému předmětu (motivace žáků), jak efektivně zajistit osvojení učiva (vytváření vědomostí a dovedností) i jak zajistit hodnocení (ověřování výsledků výuky).
Účastníci získají i praktické návody a modelové metodické materiály pro využití v pedagogické praxi.

Obsah – témata:
Vyučovací hodina a školní vzdělávací program
- téma vyučovací hodiny
- stanovení cíle vyučovací hodiny
- průřezová témata, mezipředmětové vztahy
Metody výuky a osvojování klíčových kompetencí
- volba vyučovacích metod
- provázanost vyučovací metody s tématem a cílem hodiny
- vedení žáků k osvojení klíčových kompetencí
Realizace vyučovací hodiny
- motivace žáků
- vytváření vědomostí a formování dovedností a návyků
- ověřování výsledků výuky (učitel –žák)
Reflexe vyučovací hodiny
- hodnocení žáků
- sebehodnocení žáků
- reflexe učitele a její důsledky
Kód:15-81-G31
Určeno:pedagogickým pracovníkům ZŠ, SŠ včetně vedoucích pedagogických pracovníků
Lektor:Mgr. Irena Trojanová, Ph.D.
Organizační garant:PhDr. Eva Koberová, 731 470 387, koberova@visk.cz, Vlasta Koubová, DiS., 724 751 900, koubova@visk.cz
Cena:1100 Kč
Délka:8 hod.
Poznámka:Seminář bude realizován ve dvou dílech po 4 hodinách, vždy odpoledne.
Termín konání:St 18.10.2017   13:30-16:45
2. díl:St 01.11.2017   13:30-16:45
Místo konání:VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1