VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Studium pedagogiky pro pedagogy volného času - 40 hod. (pro školní rok 2017/2018)

Studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, a § 3 odst. 2 písm. d) vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérnímu systému, ve znění pozdějších předpisů.
Obsah studia vychází ze Standardu studia pedagogiky k získání kvalifikace pedagoga volného času, který vykonává dílčí přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání ve školách a školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, vydaného MŠMT dne 19. 12. 2013 pod čj. MSMT-42447/2013.
Vzdělávací program Studia pedagogiky pro pedagogy volného času obsahuje tyto základní moduly:
I. ZÁKLADY PEDAGOGIKY PRO PEDAGOGY VOLNÉHO ČASU
II. ZÁKLADY PSYCHOLOGIE PRO PEDAGOGY VOLNÉHO ČASU
III. VYBRANÁ TÉMATA PEDAGOGIKY VOLNÉHO ČASU
Studium probíhá jedenkrát za měsíc jako celodenní osmihodinová výuka, celkem proběhne 5 výukových dnů. V průběhu studia studenti vypracují závěrečnou práci na předem konzultované téma.
Po úspěšné obhajobě závěrečné práce, složení ústní závěrečné zkoušky a splnění 80% docházky v prezenční výuce získá absolvent osvědčení o Studiu pedagogiky pro pedagogy volného času vykonávající dílčí přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání s akreditací MŠMT.
Kód:19-06-G21
Určeno:pedagogům volného času vykonávajícím dílčí přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání bez odborné kvalifikace
Lektor:Kolektiv lektorů
Organizační garant:Mgr. Linda Richterová, 721 836 063, richterova@visk.cz
Cena:4500 Kč
Délka:40 hod.
Poznámka:Kvalifikační kurz je určen zájemcům o práci pedagoga volného času, kteří chtějí vykonávat dílčí přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání a nesplňují požadavky odborné kvalifikace stanovené zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. Pro kvalifikační uplatnění studia je předpokladem předchozí minimálně střední vzdělání s výučním listem.
Termíny studia: 6. 10., 24. 11. 2017, 26. 1., 23. 2., 4. 5. 2018, termín závěrečných zkoušek: 1. 6. 2018.
Termín konání:Pá 06.10.2017   08:30-15:30
Místo konání:VISK Praha, Zborovská 11, Praha 5