VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Koordinátor školních vzdělávacích programů - Studium k výkonu specializačních činností - tvorba a následná koordinace školních vzdělávacích programů - zahájení září 2017

Vzdělávací program dalšího vzdělávání pro pedagogické pracovníky základních a středních škol „Koordinátor školních vzdělávacích programů“ je studiem k výkonu specializačních činností – tvorba a následná koordinace školních vzdělávacích programů a je realizováno v souladu s vyhláškou č. 317/2005 Sb., § 9 b) v rozsahu 250 hodin jako studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů.
Obsah studia je členěn do 10 modulů. Každý modul (vyjma úvodního a závěrečného) je zakončen seminární prací a zkouškou formou kolokvia. Závěrečný modul obsahuje 32 hodin odborné praxe (stáž) na třech různých pracovištích. Po splnění těchto povinností vypracují frekventanti závěrečnou práci. Studium bude ukončeno ústní zkouškou před komisí a obhajobou závěrečné písemné práce. Po úspěšném složení ústní zkoušky a obhajobě závěrečné písemné práce získá absolvent osvědčení s akreditací MŠMT.
Absolvent studia se uplatní jako koordinátor tvorby a následné realizace školních vzdělávacích programů mateřských, základních a středních škol. Bude připraven k tomu, aby v souladu se standardem studia k výkonu specializovaných činností:
- motivoval pedagogický sbor
- plánoval tvorbu ŠVP
- identifikoval vzdělávací potřeby jednotlivých učitelů a doporučoval vhodné vzdělávací aktivity
- organizoval a koordinoval tvorbu ŠVP
- koordinoval činnosti související s realizací ŠVP v praxi
- koordinoval proces úprav ŠVP na základě výsledků evaluačních aktivit
Kód:19-09-G91
Určeno:pedagogickým pracovníkům MŠ, ZŠ a SŠ, koordinátorům ŠVP
Lektor:Kolektiv lektorů VISK
Organizační garant:Bc. Martin Borský, 725 868 738, borskym@visk.cz
Cena:18000 Kč
Délka:250 hod.
Poznámka:Specializační studium bude realizováno kombinovanou formou, to znamená, že část programu bude realizována prezenčně a část distančně. Součástí studia je odborná praxe na školách. Samostudium posluchačů je podpořeno studijními texty, které jsou vypracované ke každému modulu zvlášť.
Předpokládaná realizace kurzu od září 2017. Konkrétní termíny budou upřesněny.
Přihlášky přijímáme do 30. 6. 2017 nebo do naplnění potřebné kapacity pro otevření kurzu.
Bližší informace poskytne Bc. Martin Borský, 725 868 738, borskym@visk.cz.
Termín konání:? 09/2017   
Termín ukončení:12/2018 
Místo konání:VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1