VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Nový termín zkoušek a kurzu Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

Vyhlašujeme další termín zkoušky ověřující dosažení profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky a také kurzu, který slouží jako studijní podpora k této zkoušce.

Aktuální termín zkoušky ověřující dosažení profesní kvalifikace: 20. a 21. 10. 2017

Složením zkoušky získává absolvent kvalifikaci pro výkon profese Chůvy a to jak např. v domácnostech, dětských skupinách, tak i v mateřské škole – tato pozice je jednou z personálních podpor v rámci OP VVV – výzvy č. 22 a 23 (tzv. šablony), které byly vypsány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.
Informace k předškolnímu vzdělávání dětí ve věku od 2 do 3 let v mateřské škole, vydalo MŠMT pod č.j. MSMT-26747/2016 v Praze dne 1. září 2016.


Pro učitele AJ ve spolupráci s U.S. Embassy Prague - podzimní webináře

V rámci spolupráce s U.S. Embassy Prague si Vám dovolujeme zprostředkovat další nabídku vzdělávání pro učitele angličtiny:

Pro účast na webinářích se registrujte co nejdříve, první se uskuteční již 6. září 2017!

The American English Team is pleased to offer American English Webinar Series 7.
The 6 online seminars of the course cover a variety of topics and are intended for teachers of English or future teachers of English around the world.
Participants who attend 4 out of the 6 webinars will receive e-certificates. Participants are encouraged to join the associated Ning (http://americanenglishwebinars.com) to participate in discussions, view or download video and other materials from the sessions, and access recordings of the webinars. The series will take place from September 6 – November 15, 2017. Each 60-minute webinar will be held every other Wednesday at 8:00 a.m. or 1:00 p.m. in Washington, D.C. (check http://timeanddate.com for the time in your region).

Please Note! You must register to participate in this webinar series.

To take part in the webinars, please register using one of these links: http://bit.ly/…binarSeries7


Šablony - administrace projektu, monitorovací zprávy a související problematika

Na základě požadavků ze škol a v návaznosti na loňské úspěšné semináře Příprava projektu krok za krokem (srpen 2016) jsme pro školy, které své šablonové projekty již realizují, připravili praktický seminář, související s administrací projektu. Lektorkami jsou opět Mgr. Blanka Kozáková a Mgr. Marie Apriasová (lektorovaly již v srpnu 2016). Semináře proběhnou v přípravném týdnu v šesti termínech v Praze – PC učebna na KÚ Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5. Nabízíme poslední volná místa v některých termínech:

Šablony – administrace projektu, monitorovací zprávy a související problematika:

28.08.2017 dopolední seminář od 8:00 hod. naplněn
28.08.2017 odpolední seminář od 12:30 hod. naplněn
29.08.2017 dopolední seminář od 8:00 hod. naplněn
29.08.2017 odpolední seminář od 12:30 hod. – poslední volná místa
30.08.2017 dopolední seminář od 8:00 hod. naplněn
30.08.2017 odpolední seminář od 12:30 hod. – poslední volná místa 


Profesní kvalifikace "Asistent/ka, Sekretář/ka"

Vzdělávací institut Středočeského kraje se stal autorizovanou osobou pro již čtvrtou profesní kvalifikaci, a to „Asistent/ka, Sekretář/ka“ (kód: 62–008-M). Této profesní kvalifikace lze dosáhnout zkouškou, jejíž obsah je stanoven hodnotícím standardem pro tuto kvalifikaci. Profesní kvalifikace Asistent/ka, Sekretář/ka je určena těm, kteří si chtějí zvýšit a ověřit své kompetence především v oboru administrativy a komunikace.

Aktuální termín zkoušky ověřující dosažení profesní kvalifikace: 23. 11. 2017

Obsahem Hodnotícího standardu jsou následující moduly:

  1. Vedení administrativy
  2. Uplatňování firemních procesů
  3. Komunikační dovednosti
  4. Zásady společenského chování a vystupování
  5. Orientace v legislativních pravidlech pro zacházení s osobními a důvěrnými údaji

Povinné vzdělávání pro úředníky ÚSC dle zákona č. 312/2002 Sb.


Šablony pro střední školy - nabídka v oblasti ICT

Některá témata budou vypsána jako volné termíny již na podzim roku 2017:

Mobilní dotyková zařízení – nástroj pro inovaci výuky, lektor PhDr. Neumajer, Ph.D.
již 20. září 2017 Praha, rozsah 8 hodin.

Další kurzy v rozsahu 8, 16 nebo 24 hodin můžeme po dohodě připravit přímo ve vaší škole, pro část sboru apod.

Výběr z témat seminářů:
Cloudové služby – pokročilé využívání ve školní praxi
Moderní vzdělávání s využitím Google Suite For Education (GSFE)
Scribus – grafický editor ve školní praxi
Tabulkové editory – pokročilé využívání ve školní praxi
Textové editory – pokročilé využívání ve školní praxi
WordPress – používání a správa redakčního systému ve školní praxi
Internet bezpečně a se znalostí zákonů
Tvorba animací v hodinách ICT

Pokračuje proces akreditace pro tématické oblasti:
kancelářské programy (Office, Office 365, Google aplikace), internet a jeho bezpečnost, grafické programy atd.

Kontakt a informace:

Ing. Jan Stejskal, stejskal@visk.cz, 732 266 480
Bc. Martin Borský, borskym@visk.cz, 725 868 738 


Akademie třetího věku VISK v akademickém roce 2017/2018:

Připravujeme aktivity Akademie třetího věku VISK v akademickém roce 2017/2018:

KUTNOHORSKO
Kutná Hora

Zruč nad Sázavou

Sázava

Vlašim

  • Cyklus Živá historie

MĚLNICKO
Mělník – Trénování paměti – pokračování
Mělník – Dějiny hudby – kurz již obsazen
Neratovice – Dějiny hudby 


Jazykové kurzy v Praze ve školním roce 2017/18

Vzdělávací středisko Praha nabízí všem zájemcům o anglický a německý jazyk pro školní rok 2017/2018 jazykové kurzy. Kontaktní osoba: Vlasta Koubová, DiS., 724 751 900.
Přihlášky (oskenované) zasílejte na adresu koubova@visk.cz do konce srpna 2017.


Přání na prázdniny a dovolené

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

rád bych Vám jménem všech pracovníků VISK i jménem svým popřál krásné letní prázdniny a dovolené.
Naplňte je odpočinkem, spoustou příjemných a zajímavých zážitků a setkání a načerpejte mnoho nových sil, životního a pracovního optimismu.

Mgr. Jiří Holý, ředitel VISK


Vzdělávací programy pro šablony

šablony

VISK® již od září 2016 připravuje v pololetních programových nabídkách i řadu programů vhodných pro využití v DVPP šablonách – v projektech zjednodušeného vykazování v rámci „šablonových výzev“ pro MŠ, ZŠ a nyní i SŠ.
Nabídka bude pokračovat i v dalších pololetích tak, abyste v průběhu celého období pro realizaci šablonových projektů (do 31. 8. 2019 pro MŠ, ZŠ a do 28. 2. 2020 pro SŠ) mohli vzdělávat své pedagogy individuálně či si objednat vzdělávání pro celý pedagogický sbor podle podmínek výzvy a vašeho projektu. V příloze je informativní přehled programů VISK® vhodných pro šablony v uspořádání podle druhů škol a jednotlivých šablon, které má VISK akreditované, příp. probíhá akreditační řízení MŠMT.
Středním školám, které své šablonové projekty ještě zpracovávají, může posloužit jako inspirace pro výběr DVPP šablon.

Bližší informace ke vzdělávacím programům pro šablony poskytnou metodici na jednotlivých střediscích VISK. S nimi je možné domluvit realizaci šablonového vzdělávání na zakázku.

Elektronický katalog na 1. pol. šk. roku 2017–2018 bude zaslán do škol v druhé polovině srpna 2017.

Pro školy, které již šablonové projekty realizují, jsme připravili v přípravném týdnu v Praze praktické semináře související s administrací projektu:

Šablony – administrace projektu, monitorovací zprávy a související problematika:

28.08.2017 dopolední seminář od 8:00 hod.
28.08.2017 odpolední seminář od 12:30 hod.
29.08.2017 dopolední seminář od 8:00 hod.
29.08.2017 odpolední seminář od 12:30 hod.
30.08.2017 dopolední seminář od 8:00 hod.
30.08.2017 odpolední seminář od 12:30 hod.

Seminář proběhne v PC učebně na KÚ Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5-Smíchov. Lektorkami jsou Mgr. Blanka Kozáková, Mgr. Marie Apriasová (lektorovaly úspěšné semináře v srpnu 2016 – Příprava projektu šablon krok za krokem). Přihlásit se můžete přes odkaz Vzdělávání pedagogů. 


Stránky