VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Zkoušky ověřující dosažení profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

VISK, jako držitel autorizace, realizuje ve dnech 20. a 21. 10. 2017 od 8:00 zkoušky ověřující dosažení profesní kvalifikace

„Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky“

(podle § 17 zák. 179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů).

Místo konání zkoušek bude dne 20. 10. 2017 na pobočce VISK, Zborovská 11, Praha 5.

Dne 21. 10. 2017 proběhnou zkoušky na pobočce VISK, Pštrossova 15, Praha 1.


Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v mateřské škole

odrážedla-detska

Nabídka vzdělávacího programu pro MŠ – šablona I/2.4 

Vzdělávací institut Středočeského kraje (VISK) připravil realizaci vzdělávacího programu v rámci šablon pro MŠ

„Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v mateřské škole."

Časová dotace 24 hod. formou dvou dvoudenních výjezdů – 2 x sobota + neděle.
Lektorka: Mgr. Šárka Gabrielová

Termíny – 2 dvoudenní výjezdy:

  • 1. díl: 04.11.2017 09:00–18:30 hod.
  • 2. díl: 05.11.2017 09:00–12:30 hod.
  • 3. díl: 11.11.2017 09:00–18:30 hod.
  • 4. díl: 12.11.2017 09:00–12:30 hod.

    Podrobné informace a možnost přihlášení:

    Místo konání: Nesuchyně u Rakovníka, hotel Lions

    Cena: 7 250 Kč včetně ubytování a stravování, bez ubytování 5 950 Kč.


Školská legislativa - Zákon o pedagogických pracovnících se zaměřením na pracovněprávní vztahy

Vedoucím pedagogickým pracovníkům všech druhů škol a školských zařízení je určen seminář zaměřený na aktuální platné znění zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a to především z pohledu pracovněprávních vztahů pedagogických pracovníků.
Přednáší Mgr. Pavel Šimáček.

Seminář se uskuteční v pondělí 23. 10. 2017, od 8:30 hod. do 13:30 hod., ve VISK Praha, Zborovská 11, Praha 5 (budova KÚ Stč. kraje).
Více informací a možnost přihlášení


Zdarma – programy pro školní metodiky prevence ve Středočeském kraji

ilu obrázek

Díky finanční podpoře Středočeského kraje bude možné realizovat dva z úspěšných seminářů projektu Bezpečné klima nad rámec projektu – pro účastníky ze středočeských škol a zdarma:

1. Školní metodik prevence – aktuální informace a efektivní působení na školách (8 hod.) – pro velký zájem se seminář uskuteční ještě v termínu 15. 9. 2017 – určeno pro registrované náhradníky z projektových termínů, seminář je plně obsazen.
2. Úloha školního metodika prevence ve školním poradenském pracovišti (16 hod. – dva díly) – pro velký zájem se seminář uskuteční ještě v termínu 14. a 19. 12. 2017.
Všichni náhradníci z projektových termínů (19. 10. a 29. 11., 1. 11. a 13. 12. 2017) jsou převedeni do nově vytvořeného prosincového termínu, zbývá několik posledních volných míst – podrobnosti a přihlášení. Program je určen školním metodikům prevence, kteří neabsolvovali specializační studium.


Programová nabídka DVPP na 1. pololetí školního roku 2017/18

titulní strana katalogu

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v obvyklém termínu Vám předkládáme Programovou nabídku DVPP Vzdělávacího institutu Středočeského kraje na 1. pololetí školního roku 2017/18
v digitální formě ve formátu PDF.

V elektronické verzi naší Programové nabídky se prostřednictvím hypertextových odkazů u každého uvedeného programu snadno dostanete k podrobným a aktuálním informacím o programu na našich webových stránkách, kde se můžete přihlásit. Věříme, že nám tato forma umožní pružně reagovat na vzdělávací potřeby a jejich vývoj, Vám potom usnadní přístup ke stále aktuálním informacím o naší vzdělávací nabídce.
Průběžně aktualizované informace i možnost přihlášení najdete také přímo na našem webu pod odkazem Vzdělávání pedagogů.


Nový termín zkoušek a kurzu Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

Vyhlašujeme další termín zkoušky ověřující dosažení profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky a také kurzu, který slouží jako studijní podpora k této zkoušce.

Kapacita kurzu i zkoušky naplněna!

Aktuální termín zkoušky ověřující dosažení profesní kvalifikace: 20. a 21. 10. 2017

Složením zkoušky získává absolvent kvalifikaci pro výkon profese Chůvy a to jak např. v domácnostech, dětských skupinách, tak i v mateřské škole – tato pozice je jednou z personálních podpor v rámci OP VVV – výzvy č. 22 a 23 (tzv. šablony), které byly vypsány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.
Informace k předškolnímu vzdělávání dětí ve věku od 2 do 3 let v mateřské škole, vydalo MŠMT pod č.j. MSMT-26747/2016 v Praze dne 1. září 2016.


Povinné vzdělávání pro úředníky ÚSC dle zákona č. 312/2002 Sb.


Šablony pro střední školy - nabídka v oblasti ICT

Některá témata jsou vypsána jako volné termíny již na podzim roku 2017, v nabídce si filtrujte obor 07 nebo obor 14 – „šablony“: Některé semináře jsou nabízeny ve variantách 8,16, případně 24 hodin, vybírejte podle zadání své školy. 

Další kurzy v rozsahu 8, 16 nebo 24 hodin můžeme po dohodě připravit přímo ve vaší škole, pro část sboru apod.

Výběr z témat seminářů:
Cloudové služby – pokročilé využívání ve školní praxi
Moderní vzdělávání s využitím Google Suite For Education (GSFE)
Scribus
Tabulkové editory – pokročilé využívání ve školní praxi
Textové editory – pokročilé využívání ve školní praxi
WordPress – používání a správa redakčního systému ve školní praxi
Internet bezpečně a se znalostí zákonů
Tvorba animací v hodinách ICT

Pokračuje proces akreditace pro tématické oblasti:
kancelářské programy (Office, Office 365, Google aplikace), internet a jeho bezpečnost, grafické programy atd.

Kontakt a informace:

Ing. Jan Stejskal, stejskal@visk.cz, 732 266 480
Bc. Martin Borský, borskym@visk.cz, 725 868 738 


Česko–německý projekt: CESTY POTRAVIN – STRAVA GLOBÁLNĚ A LOKÁLNĚ

Od 1. 3. 2017 je Vzdělávacím institutem Středočeského kraje a Společností pro solidární rozvojovou spolupráci (Gesellschaft für solidarische Entwicklungszusammenarbeit) z Rostocku realizován projekt

CESTY POTRAVIN – STRAVA GLOBÁLNĚ A LOKÁLNĚ.

Projekt podporuje Německá spolková nadace pro životní prostředí (Deutsche Bundesstiftung Umwelt – DBU).

Projekt je zaměřen na podporu ekologického vědomí pracovníků MŠ ve vztahu k potravinové produkci vlastního regionu, na soulad se zásadami zdravé výživy, zodpovědnější chování ve vztahu k potravinám a na zamezení jejich plýtváním.


GeoGebra – geometrie a algebra názorně a prakticky

logo_geogebra

Pro šablonu Matematická gramotnost jsme připravili vzdělávací program v rozsahu 8 resp. 16 hodin.
Je zaměřen na získání a procvičení praktických počítačových dovedností pro tvorbu a publikaci výukových materiálů s matematickým zaměřením. Ústředním tématem je využití nástroje GeoGebra – jeho možností ukládání, exportu a publikace dat, vkládání geometrických a matematických objektů a interaktivní prezentace ve výuce.
Přesahem vzdělávacího programu je seznámení s možnostmi matematických aplikací obecně, s prací v cloudu a s přenosem dat mezi aplikacemi. Prezentované možnosti a postupy lze snadno předat studentům jak pro tvůrčí samostatnou práci při BYOD výuce, tak pro domácí přípravu, a podpořit tak individualizaci výuky.


Stránky