VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Využití pohádky ve výuce českého jazyka na 1. stupni ZŠ

divkaskockou

Učitelům 1. stupně základní školy jsme připravili seminář zaměřený na využití pohádek v hodinách českého jazyka.
Účastníci se seznámí s ukázkami podnětných známých i méně známých pohádek, netradičních pohádek (popletených, obrácených, ekologických apod.) i klasických pohádek v moderním pojetí, na kterých budou demonstrovány aktivizující metody a formy výuky s využitím velkého množství zajímavých didaktických her, cvičení a kvízů.

Seminář realizujeme v těchto termínech a místech konání:
úterý 4. 4. 2017 v Praze více informací s možností přihlášení
úterý 11. 4. 2017 v Rakovníku více informací s možností přihlášení
středa 12. 4. 2017 v Mělníku více informací s možností přihlášení
středa 19. 4. 2017 v Příbrami více informací s možností přihlášení


Zkoušky ověřující dosažení profesní kvalifikace Chůva pro děti

VISK jako držitel autorizace realizuje ve dnech 24., 25., 31. 3. a 1. 4. 2017 zkoušky ověřující dosažení profesní kvalifikace „Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky“ (podle § 17 zák. 179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů).
Místo konání zkoušek bude ve dnech 24. a 31. 3. 2017 na pobočce VISK, Zborovská 11, Praha 5, a ve dnech 25. 3. a 1. 4. 2017 na pobočce VISK, Pštrossova 15, Praha 1.


ICT semináře jaro 2017 Praha

Na jaře 2017 jsou připraveny další jednodenní kurzy ICT:

Využití cloudových služeb ve školní praxi – Microsoft řešení
St 29.03.2017 v 09:00 hod. VISK Praha, Zborovská 11, Praha 5

Moderní vzdělávání s využitím Google Apps For Education (GAFE) – z pohledu nasazení a správy ve škole
St 05.04.2017 v 09:00 hod. VISK Praha, Zborovská 11, Praha 5

Grafický program Scribus – tvorba školních časopisů, pozvánek, letáků
Út 11.04.2017 9:00 Akademie CZ.NIC, Praha 3 – Žižkov, Milešovská 5
U účastníků se předpokládá základní znalost Scribusu, orientace v počítačové grafice a DTP. Seminář bude zaměřen na pokročilejší využití možností programu Scribus.


Semináře pro školní metodiky prevence - Středočeský kraj

Projekt Bezpečné klima – seminář Úloha školního metodika prevence ve školním poradenském pracovišti

Seminář je hrazen z krajského projektu Bezpečné klima, který je podpořen z dotačního programu MŠMT a je pro účastníky ze škol ve Středočeském kraji zdarma.
V souvislosti s novelizací vyhlášky č. 72/2005 Sb. a s vydáním vyhlášky č.27/ 2016 Sb. se od 1. 9. 2016 změnily požadavky na práci školních metodiků prevence. Pro školní metodiky prevence, kteří dosud neabsolvovali specializační studium, jsme připravili uvedený vzdělávací program, který je bude o změnách informovat. Termíny a místa konání:

VISK Mladá Boleslav, Havlíčkova 456
29. 3. 2017 – 1. díl
21. 6. 2017 – 2. díl
oba dny 9.00 – 16.00 hod., celkem 16 hodin
Více informací a možnost přihlášení


Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ zaměřené na inkluzi

Vzdělávací institut Středočeského kraje (VISK) připravil pro 2. pololetí šk. roku 2016/17 tři akreditované kurzy DVPP v rámci „šablon“ pro základní školy -
šablona II/2.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ zaměřené na inkluzi v rozsahu 32 hod. (4×8)
šablona II/2.1 – varianta e) Inkluze v rozsahu 16 hod. (2×8)

Odkazy na anotace ke kurzům s možností on-line přihlášení:

Mgr. Jaroslav Borský, metodik a konzultant DV
mobil: 721 850 183, e-mail: borsky@visk.cz


Nabídka kurzů pro zájemce připravující se ke konkurzu na ředitele školy

ili_muz_destnik

VISK připravil pro zájemce připravující se ke konkurzu na ředitele školy/školského zařízení dvoudílný kurz

„Příprava ke konkurzu na ředitele školy/školského zařízení,“ zaměřený na zvýšení připravenosti v oblasti řízení škol/školských zařízení, a jednodílný kurz

„Konkurzní řízení ve školství z pohledu účastníka konkurzu.“
Oba kurzy jsou zaměřeny na získání potřebných znalostí a dovedností, které pomohou zvládnout konkurzní řízení po stránce psychologické a umožní uchazečům efektivně komunikovat a jednat v náročné situaci konkurzního řízení.
Cílem kurzů je získání základních kompetencí a orientace v oblasti řízení školství.

Podrobné informace s možností přihlášení:

Konkurzní řízení ve školství z pohledu účastníka konkurzu – 10. 4. 2017 Praha

Informace poskytne: Mgr. J. Borský, borsky@visk.cz


Semináře k Hejného matematice

Rubikostka_oka

Ve spolupráci se společností H-mat, o.p.s. pořádáme další semináře k Hejného metodě:

Rozvoj číselných představ, rozvoj porozumění geometrickým pojmům – pro 1. st. ZŠ
středa 19. 4. 2017, od 14:00 hod., VISK Kladno, C. Boudy 2954
podrobnosti a přihlášení

Vlastnosti trojúhelníku, Úhly – pro 2. st. ZŠ
středa 5. 4. 2017, od 13:00 hod., VISK Praha, Kořenského 10, Praha 5
podrobnosti a přihlášení

Rozvoj předmatematických dovedností v prostředích Hejného metody / Krychlové stavby, Dřívka – pro MŠ
pondělí 15. 5. 2017, od 8:30 hod., VISK Praha, Kořenského 10, Praha 5
podrobnosti a přihlášení


Svobodný software - připravené kurzy na jaře 2017

scribus_logo

Na jaře jsou připraveny další kurzy mj. z oblasti svobodného software a jeho využívání ve školách:

Grafický program Scribus – Tvorba školních časopisů, pozvánek, letáků
Út 11.04.2017 9:00 PH-Akademie CZ.NIC, Praha 3 – Žižkov, Milešovská 5

U účastníků se předpokládá základní znalost Scribusu, orientace v počítačové grafice a DTP. Seminář bude zaměřen na pokročilejší využití možností programu Scribus.

Grafický program Inkscape – Tvorba obrázků, ikon, log či grafických návrhů webu
čt 20.04.2017 09:00 PH-Akademie CZ.NIC, Praha 3 – Žižkov, Milešovská 5

Další možnosti ICT kurzů najdete pod odkazem, zvolte v oboru 07 a tlačítkem Filtruj si zobrazte výběr.


Informace k šablonám pro SŠ, ZŠ a MŠ v roce 2017

logotyp_sablony

Připravili jsme pro Vás na 2. pol. šk. roku 2016–17 vzdělávací nabídku,
ze které si můžete vybrat při čerpání finančních prostředků v rámci výzev
č. 02_16_022 a 02_16_023, Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.,
a výzev č. 02_16_035 a 02_16_042, Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ.

Nabídka bude pokračovat i v dalších pololetích tak, abyste v průběhu celého období pro realizaci šablonových projektů (do 31. 8. 2019 pro MŠ, ZŠ a do 28. 2. 2020 pro SŠ) mohli vzdělávat své pedagogy individuálně či si objednat vzdělávání pro celý pedagogický sbor podle podmínek výzvy.

Šablonové programy jsou soustředěny v oboru 14 – Programy vhodné pro šablony (použijte oborový filtr – obor 14).

Bližší informace ke vzdělávacím programům pro šablony poskytnou metodici na jednotlivých střediscích, s nimi je také možné domluvit realizaci šablonového vzdělávání na zakázku.

Informace k šablonám pro MŠ, ZŠ a SŠ – naše nabídka vzdělávání připravená pro MŠ a ZŠ a chystaná pro střední školy v přehledné podobě dokumentu v PDF s aktivními odkazy.


VISK jako autorizovaná osoba pro profesní kvalifikaci "Kariérový poradce"

VISK se v průběhu října stal autorizovanou osobou pro další profesní kvalifikaci:
Kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu.

Obsahem hodnotícího standardu u této profesní kvalifikace jsou následující moduly:

1. Orientace v teorii a metodách kariérového poradenství
2. Vyhledávání, tvorba a poskytování kariérových informací pro přímou i bezkontaktní kariérovou práci s klientem(jednotlivcem i skupinami)
3. Uplatňování metod, technik a postupů základní kariérové diagnostiky
4. Vedení poradenského rozhovoru s cílem získat základní kariérové informace
5. Kariérová práce s jednotlivcem a se skupinou, individuální plány, metody skupinové kariérní práce
6. Vedení evidencí, systemizace kariérových informací na regionální úrovni, práce s potenciálními zaměstnavateli
7. Poskytování kariérových informací ze světa vzdělávání a světa práce
8. Orientace v legislativě počátečního a dalšího vzdělávání včetně předpisů souvisejících s kariérovým poradenstvím
9. Organizace informačních, poradenských a vzdělávacích akcí zaměřených na podporu a rozvoj řízení vlastní kariéry lidí (career management)

Aktuální termín zkoušky ověřující dosažení profesní kvalifikace:

12. 5. 2017


Profesní kvalifikace „Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky"

chuva_deti

Vzdělávací institut Středočeského kraje se nově stal autorizovanou osobou pro profesní kvalifikaci „Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky“, která je zařazena v Národní soustavě kvalifikací.
Složením zkoušky získává absolvent kvalifikaci pro výkon profese Chůvy a to jak např. v domácnostech, dětských skupinách, tak i v mateřské škole – tato pozice je jednou z personálních podpor v rámci OP VVV – výzvy č. 22 a 23 (tzv. šablony), které byly vypsány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.
Informace k předškolnímu vzdělávání dětí ve věku od 2 do 3 let v mateřské škole, vydalo MŠMT pod č.j. MSMT-26747/2016 v Praze dne 1. září 2016.

Získání profesní kvalifikace je možné díky složení zkoušky ověřující dosažení profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky.
Uchazeč o zkoušku musí být bez logopedické vady. Tuto skutečnost musí být doložena potvrzením od lékaře.


Jak se připravit na inspekci - seminář pro vedoucí pedagogické pracovníky

Seminář zaměřený na přípravu školy před inspekcí ze strany ČŠI.
Účastníci budou seznámeni s širším právním kontextem postavení a úkolů ČŠI i s metodikou postupu inspekční činnosti na školách, dále s praktickým a systémovým postupem při přípravě a interní kontrole dokumentace školy, potřebné při výkonu inspekční činnosti, se zásadami vlastního průběhu inspekce a s postupy a možnostmi využití výsledků inspekce pro další řízení školy.

Podrobné informace s možností přihlášení:
Jak se připravit na inspekci – čtvrtek 23. 3. 2017 od 9:00 hod. v Praze


Seminář pro školní metodiky prevence, absolventy specializačního studia - Středočeský kraj

ilustr_obrazek

Projekt Bezpečné klima – seminář Školní metodik prevence – aktuální informace a efektivní působení na školách

Seminář je hrazen z krajského projektu Bezpečné klima, který je podpořen z dotačního programu MŠMT a je pro účastníky ze škol ve Středočeském kraji zdarma.
V souvislosti s novelizací vyhlášky č. 72/2005 Sb. a s vydáním vyhlášky č.27/ 2016 Sb. se od 1. 9. 2016 změnily požadavky na práci školních metodiků prevence. Pro školní metodiky prevence – absolventy specializačního studia – jsme připravili uvedený vzdělávací program, který je bude o těchto změnách informovat. Termín a místo konání:

20. 3. 2017, 9.00 – 16.00 hod., KÚ Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5

Více informací a možnost přihlášení


Hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě v mateřské škole - KURZ NAPLNĚN

Pro pedagogické pracovníky mateřských škol Středočeského kraje jsme připravili ZDARMA vzdělávací program

Hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě v mateřské škole

Praktický seminář je zaměřený na problematiku hyperaktivity, hypoaktivity a agresivity u dětí předškolního věku. Objasněny budou základní pojmy související s touto obastí (ADHD – LMD), pozornost bude věnována příčinám vzniku, vlivu sociálních potřeb na aktivitu dětí, práci s modelem Pesso terapie a spolupráci s rodiči těchto dětí.
Součástí semináře budou i praktické ukázky a nácvik uspokojování sociálních potřeb na tělové úrovni – práce s tělem u hyperaktivních, hypoaktivních a agresivních dětí.

20. 3. 2017 od 9.00 hod., VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1, lektor PaedDr. Zdeněk Martínek


Kompetence územních samosprávných celků k jimi zřizovaným školám a školským zařízením

skolnik_skola

Obsah kurzu se zaměřuje na problematické otázky v oblasti vztahů a kompetencí zřizovatele (obec, město, kraj) k jím zřizovaným školám a školským zařízením. Součástí kurzu jsou metodické návody k postupům v oblasti samostatné a přenesené působnosti, konkurzní vyhláška, činnost školských rad, hodnocení práce ředitelů aj.

Termíny a místa konání kurzů:

16. 3. 2017 – Kutná Hora


Stránky