VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Evaluace v mateřské škole

Vzdělávací institut Středočeského kraje Vás zve na praktický seminář zaměřený na evaluaci v mateřské škole. Seminář vychází z požadavků na kvalitu předškolního vzdělávání, formulovaných v RVP pro předškolní vzdělávání. Seminář bude realizován formou praktické dílny (tréninkovými metodami) tak, aby účastníci získali dovednosti, které bezprostředně využijí v praxi své MŠ. 


A3V KUTNÁ HORA - Cyklus seminářů Světová náboženství

Vzdělávací institut Středočeského kraje a Academia Rerum Civilium – Vysoká škola politických a společenských věd Kolín
Vás zvou na cyklus čtyř seminářů Světová náboženství.
Kurz proběhne v rámci Akademie třetího věku ve středisku Kutná Hora, je otevřen i široké veřejnosti.

Přihlášky přijímáme do 7. 4. 2015 nebo do naplnění kapacity. Přihlásit se je možné mailem na strnadova@visk.cz, telefonicky na číslo 605 408 887 nebo zasláním přihlášky, připojené v pozvánce.

Podrobné informace o obsahu.


Dějepisné semináře 2. světová válka

seminar_foto

V pondělí 2. března 2015 proběhl v Kladně seminář Druhá světová válka.

Shodný seminář se uskuteční ještě v Praze v červnu 2015.

VISK Praha, Kořenského 10 přihlášení: 17.6.2015 od 09:00h

Lektor Mgr. Jan Dušek připravil pro účastníky rozsáhlou kvalitně zpracovanou multimediální prezentaci s aktuálními audiovizuálními dokumenty k danému tématu.


Tandem pořádá fórum pro české a německé pedagogy

logo tandem

Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem pořádá od 23. do 25. dubna 2015 v Drážďanech česko-německé odborné fórum Zdravý životní styl. Je určeno pro české a německé pedagogy všech typů škol, dobrovolné i profesionální pracovníky s dětmi a mládeží a další osoby aktivní v oblasti mezinárodních výměn dětí a mládeže, které se zajímají o téma zdravého životního stylu.
Na programu fóra jsou mj. příklady dobré praxe, metodické a tematicky zaměřené workshopy, plánování česko-německých projektů, možnosti financování aj. Důležitým bodem programu bude jazyková animace.

V příloze je PDF soubor s podrobnými údaji o přihlašování a programu.

Bližší informace a přihlašovací formulář.


Vzdělávací program EVROPSKÁ UNIE A MY 2015.

Kapacita vzdělávacího programu je již zcela vyčerpaná (včetně náhradníků), neposílejte prosím další přihlášky.

Vzdělávací institut Středočeského kraje (VISK) připravuje pro ředitele, zástupce ředitele a další zájemce z řad pedagogických pracovníků škol a školských zařízení vzdělávací program EVROPSKÁ UNIE A MY.


Grafický program Inkscape

logo Inkscape

Inkscape je open-source program určený k tvorbě vektorových obrázků. Účastníci semináře se seznámí s grafickým softwarem, který nepodléhá licenčním poplatkům, a je tak vhodný pro použití ve školách. Program Inkscape je určený k vektorovému kreslení – v praxi jej lze využit pro vytváření obrázků, ikon, log a grafických návrhů webu.
Seminář bude zaměřen především na praktické využití programu – vytvoření jednoduchého obrázku s využitím volně dostupných fontů, fotografií či vektorové grafiky.


Pro učitele AJ ve spolupráci s U.S. Embassy Prague - English Mobile App Learnathon Event

letak_ikona

V rámci spolupráce s U.S. Embassy Prague si Vám dovolujeme zprostředkovat další nabídku vzdělávání pro učitele angličtiny:

Týdenní vzdělávací program v Budapešti – spoluorganizuje IATEFL- Hungary a RELO Office v Budapešti.
Všechny informace najdete níže a v linku, kde je také přihlašovací formulář pro tříčlenné týmy učitelů. Uzávěrka je 30. března 2015. Organizátoři podpoří účast jednoho tříčlenného týmu z každé země.


Kreativní materiály / Drát a kámen – velikonoční inspirace

drat a kamen

Jako inspiraci k jarnímu tvoření s dětmi předškolního i školního věku jsme pro vás připravili program Kreativní materiály / Drát a kámen – velikonoční inspirace – uskutečnil se v těchto termínech a střediscích. Další informace a možnost přihlášení najdete na přiložených odkazech:


A3V NYMBURK - Slavnostní předávání osvědčení absolventům studijního programu Historie a kultura

skupinove foto

Dne 23 února 2015 proběhlo v obřadní síni Městského úřadu Nymburk slavnostní předávání osvědčení studentům Akademie třetího věku, kteří absolvovali dvousemestrové studium programu Historie a Kultura. Studium dokončilo 23 absolventů.
Předávání osvědčení se zúčastnili tajemnice MěÚ Nymburk Ing. Jana Motejlková, vedoucí odboru školství, kultury a památkové péče Ing. Jiří Černý a ředitel VISK Mgr. Jiří Holý.

Dokumentující fotografie v galerii pořídila Mgr. Olga Havránková.


Seminář kreativní témata / Dárkové taštičky a tašky

tasky_ilustrace

Praktický seminář je zaměřen na kreativní zpracování papíru, textilu a různého dalšího materiálu do podoby skládaných dárkových tašek. Bude použito plátno podlepené papírem v barvě např. zlaté, stříbrné, fialové, bledě modré, červené, zelené a staré nástěnné kalendáře. Účastníci si jednoduchým postupem zhotoví 2 –3 originální dárkové tašky pro různé příležitosti (Vánoce, Velikonoce, narozeniny, Den matek …), které dozdobí dle vlastní fantazie a vkusu.

Určeno: pedagogům MŠ, učitelům ZŠ, ZUŠ, vychovatelům ŠD, popř. dalším zájemcům
Místo konání: VISK Praha, Kořenského 10, Praha 5-Smíchov (v bud. ZŠ)


Příprava ke konkurzu na ředitele školy nebo školského zařízení

Vzdělávací institut Středočeského kraje (VISK) připravil pro zájemce, kteří se chystají vykonávat funkci ředitele školy nebo školského zařízení a připravují se ke konkurzu, dvoudílný kurz „Příprava ke konkurzu na ředitele školy/ŠZ." 


Vzdělávací institut Středočeského kraje proškolil příslušníky policie

bezpecne_prirucka

Vzdělávací institut Středočeského kraje (VISK), který již řadu let realizuje vzdělávací a osvětovou činnost v oblasti prevence rizikového chování a prevence kriminality v rámci Středočeského kraje a na zakázku i v dalších krajích ČR, připravil na 16. 2. 2015 v budově Krajského úřadu Středočeského kraje celodenní seminář pro příslušníky Policie ČR – Krajského ředitelství policie Středočeského kraje. Tento seminář byl úvodní aktivitou středočeského projektu s názvem Bezpečně na internetu, který se v roce 2015 koná pod záštitou hejtmana kraje, Ing. Miloše Petery. Projekt je součástí krajského programu prevence kriminality na letošní rok.

Semináře, který zahájil hejtman společně s krajským koordinátorem prevence kriminality a s ředitelem VISK, se zúčastnilo celkem dvacet policistek a policistů, kteří se zabývají kriminalitou související s využíváním výpočetní techniky a virtuální komunikací. Seminář byl tvořen dvěma bloky. První byl věnován úvodu do počítačové kriminality, druhý pak bezpečnému chování na internetu a prevenci rizikového chování. Seminář byl veden dvojicí lektorů, Mgr. Evou Burdovou, MBA, a PhDr. et Mgr. Janem Traxlerem. Jak z přímé komunikace s účastníky, tak z vyhodnocení zpětné vazby vyplynulo velmi dobré hodnocení semináře i projektu jako takového a uznání oběma lektorům, kteří jsou, mimo jiné, také autory úspěšné příručky věnující se prevenci počítačové kriminality. Příručka nese stejný název jako projekt – Bezpečně na internetu a každý účastník semináře ji obdržel. 


Doškolovací kurz instruktorů školního lyžování

Doškolovací kurz instruktorů školního lyžování – nabídka za zrušený prosincový kurz.
Pec pod Sněžkou, chata Smetánka 28. – 31. 3. 2015. Podrobnosti a přihlášení.

Třídenní doškolovací kurz pro instruktory školního lyžování a učitele TV se zaměřením na metodiku výuky carvingu.

  1. Teoretická část: předpisy a pokyny pro organizaci školních lyžařských kurzů, zásady bezpečnosti při lyžařském výcviku, organizace a členění lyžařského výcviku.
  2. Praktická část: metodika výuky sjezdového lyžování – carvingu.

Mgr. Jaroslav Borský, hlavní metodik DV a projektové činnosti, mobil: 721 850 183, e-mail: borsky@visk.cz


Finanční gramotnost v pedagogické praxi

plakátek

Seminář spojený s workshopem je zaměřený na seznámení účastníků s možnostmi budování finanční gramotnosti žáků prostřednictvím výběru vhodného vzdělávacího obsahu a uplatňování efektivních postupů a metod ve výuce. Leták s informacemi.

Místo: 25.3.2015, Praha, Pštrossova 15.

Lektor: Mgr. Jiří Sixta, pedagog a ekonom s dlouholetou praxí.

Možnost přihlášení a podrobnější informace.


Pro učitele AJ ve spolupráci s U.S. Embassy Prague - Shaping the Way We Teach English

V rámci spolupráce s U.S. Embassy Prague si Vám dovolujeme zprostředkovat další nabídku vzdělávání pro učitele angličtiny:


Stránky