VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Vzdělávací program EVROPSKÁ UNIE A MY 2015.

Kapacita vzdělávacího programu je již zcela vyčerpaná (včetně náhradníků), neposílejte prosím další přihlášky.

Vzdělávací institut Středočeského kraje (VISK) připravuje pro ředitele, zástupce ředitele a další zájemce z řad pedagogických pracovníků škol a školských zařízení vzdělávací program EVROPSKÁ UNIE A MY.


Grafický program Inkscape

logo Inkscape

Inkscape je open-source program určený k tvorbě vektorových obrázků. Účastníci semináře se seznámí s grafickým softwarem, který nepodléhá licenčním poplatkům, a je tak vhodný pro použití ve školách. Program Inkscape je určený k vektorovému kreslení – v praxi jej lze využit pro vytváření obrázků, ikon, log a grafických návrhů webu.
Seminář bude zaměřen především na praktické využití programu – vytvoření jednoduchého obrázku s využitím volně dostupných fontů, fotografií či vektorové grafiky.


Pro učitele AJ ve spolupráci s U.S. Embassy Prague - English Mobile App Learnathon Event

letak_ikona

V rámci spolupráce s U.S. Embassy Prague si Vám dovolujeme zprostředkovat další nabídku vzdělávání pro učitele angličtiny:

Týdenní vzdělávací program v Budapešti – spoluorganizuje IATEFL- Hungary a RELO Office v Budapešti.
Všechny informace najdete níže a v linku, kde je také přihlašovací formulář pro tříčlenné týmy učitelů. Uzávěrka je 30. března 2015. Organizátoři podpoří účast jednoho tříčlenného týmu z každé země.


Kreativní materiály / Drát a kámen – velikonoční inspirace

drat a kamen

Jako inspiraci k jarnímu tvoření s dětmi předškolního i školního věku jsme pro vás připravili program Kreativní materiály / Drát a kámen – velikonoční inspirace – uskutečnil se v těchto termínech a střediscích. Další informace a možnost přihlášení najdete na přiložených odkazech:


A3V NYMBURK - Slavnostní předávání osvědčení absolventům studijního programu Historie a kultura

skupinove foto

Dne 23 února 2015 proběhlo v obřadní síni Městského úřadu Nymburk slavnostní předávání osvědčení studentům Akademie třetího věku, kteří absolvovali dvousemestrové studium programu Historie a Kultura. Studium dokončilo 23 absolventů.
Předávání osvědčení se zúčastnili tajemnice MěÚ Nymburk Ing. Jana Motejlková, vedoucí odboru školství, kultury a památkové péče Ing. Jiří Černý a ředitel VISK Mgr. Jiří Holý.

Dokumentující fotografie v galerii pořídila Mgr. Olga Havránková.


Seminář kreativní témata / Dárkové taštičky a tašky

tasky_ilustrace

Praktický seminář je zaměřen na kreativní zpracování papíru, textilu a různého dalšího materiálu do podoby skládaných dárkových tašek. Bude použito plátno podlepené papírem v barvě např. zlaté, stříbrné, fialové, bledě modré, červené, zelené a staré nástěnné kalendáře. Účastníci si jednoduchým postupem zhotoví 2 –3 originální dárkové tašky pro různé příležitosti (Vánoce, Velikonoce, narozeniny, Den matek …), které dozdobí dle vlastní fantazie a vkusu.

Určeno: pedagogům MŠ, učitelům ZŠ, ZUŠ, vychovatelům ŠD, popř. dalším zájemcům
Místo konání: VISK Praha, Kořenského 10, Praha 5-Smíchov (v bud. ZŠ)


Příprava ke konkurzu na ředitele školy nebo školského zařízení

Vzdělávací institut Středočeského kraje (VISK) připravil pro zájemce, kteří se chystají vykonávat funkci ředitele školy nebo školského zařízení a připravují se ke konkurzu, dvoudílný kurz „Příprava ke konkurzu na ředitele školy/ŠZ." 


Vzdělávací institut Středočeského kraje proškolil příslušníky policie

bezpecne_prirucka

Vzdělávací institut Středočeského kraje (VISK), který již řadu let realizuje vzdělávací a osvětovou činnost v oblasti prevence rizikového chování a prevence kriminality v rámci Středočeského kraje a na zakázku i v dalších krajích ČR, připravil na 16. 2. 2015 v budově Krajského úřadu Středočeského kraje celodenní seminář pro příslušníky Policie ČR – Krajského ředitelství policie Středočeského kraje. Tento seminář byl úvodní aktivitou středočeského projektu s názvem Bezpečně na internetu, který se v roce 2015 koná pod záštitou hejtmana kraje, Ing. Miloše Petery. Projekt je součástí krajského programu prevence kriminality na letošní rok.

Semináře, který zahájil hejtman společně s krajským koordinátorem prevence kriminality a s ředitelem VISK, se zúčastnilo celkem dvacet policistek a policistů, kteří se zabývají kriminalitou související s využíváním výpočetní techniky a virtuální komunikací. Seminář byl tvořen dvěma bloky. První byl věnován úvodu do počítačové kriminality, druhý pak bezpečnému chování na internetu a prevenci rizikového chování. Seminář byl veden dvojicí lektorů, Mgr. Evou Burdovou, MBA, a PhDr. et Mgr. Janem Traxlerem. Jak z přímé komunikace s účastníky, tak z vyhodnocení zpětné vazby vyplynulo velmi dobré hodnocení semináře i projektu jako takového a uznání oběma lektorům, kteří jsou, mimo jiné, také autory úspěšné příručky věnující se prevenci počítačové kriminality. Příručka nese stejný název jako projekt – Bezpečně na internetu a každý účastník semináře ji obdržel. 


Doškolovací kurz instruktorů školního lyžování

Doškolovací kurz instruktorů školního lyžování – nabídka za zrušený prosincový kurz.
Pec pod Sněžkou, chata Smetánka 28. – 31. 3. 2015. Podrobnosti a přihlášení.

Třídenní doškolovací kurz pro instruktory školního lyžování a učitele TV se zaměřením na metodiku výuky carvingu.

  1. Teoretická část: předpisy a pokyny pro organizaci školních lyžařských kurzů, zásady bezpečnosti při lyžařském výcviku, organizace a členění lyžařského výcviku.
  2. Praktická část: metodika výuky sjezdového lyžování – carvingu.

Mgr. Jaroslav Borský, hlavní metodik DV a projektové činnosti, mobil: 721 850 183, e-mail: borsky@visk.cz


Finanční gramotnost v pedagogické praxi

plakátek

Seminář spojený s workshopem je zaměřený na seznámení účastníků s možnostmi budování finanční gramotnosti žáků prostřednictvím výběru vhodného vzdělávacího obsahu a uplatňování efektivních postupů a metod ve výuce. Leták s informacemi.

Místo: 25.3.2015, Praha, Pštrossova 15.

Lektor: Mgr. Jiří Sixta, pedagog a ekonom s dlouholetou praxí.

Možnost přihlášení a podrobnější informace.


Pro učitele AJ ve spolupráci s U.S. Embassy Prague - Shaping the Way We Teach English

V rámci spolupráce s U.S. Embassy Prague si Vám dovolujeme zprostředkovat další nabídku vzdělávání pro učitele angličtiny:


Školní zahrada krok za krokem - Praha

Školní zahrada krok za krokem / Návrhy a doporučení pro realizaci školní zahrady

Připravili jsme pro pedagogy MŠ a ZŠ, popř. pro další zájemce seminář, který se věnuje problematice tvorby a realizace školní zahrady a jejího následného využití. Účastníci semináře získají konkrétní představu, jak vzniká a funguje přírodní zahrada jako venkovní učebna. Seznámí se s tvorbou konceptu přírodní zahrady a na základě získaných zkušenosti vytvoří vlastní návrh pro svou školní zahradu.
25. 2. 2015 od 9.00 hod.,VISK Praha, Pštrossova 15, 110 00 Praha 1 (bud. SPŠPT)


Vzdělávací kurzy pro členy zastupitelstev

Vzdělávací institut Středočeského kraje nabízí kurzy určené nově zvoleným členům zastupitelstev. Podrobnosti o konkrétním kurzu a možnost přihlášení jsou pod odkazem v názvu, případně v přiloženém souboru.

Veřejná správa

Datové schránky, 26.3.2015, Praha

Úseky veřejné správy

Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, 30.4.2015, Benešov
Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, 12.5.2015, Mladá Boleslav
Kompetence ÚSC k jimi zřizovaným školám a školským zařízením, 30.4.2015, Rakovník
Kompetence ÚSC k jimi zřizovaným školám a školským zařízením, 11.6.2015, Praha
Účast obce na aplikaci správního řádu v oblasti životního prostředí, 12.5.2015, Praha
Správa a hospodaření v obecních lesích v praxi, 19.5.2015, Praha
Místní poplatky v právní praxi obcí a měst, 19.5.2015, Praha

Projektové řízení

Příprava projektového záměru a žádosti o dotaci, 14.5.2015, Praha
Projektové řízení,2.6.2015, Praha

Krizové řízení

Integrovaný záchranný systém a ochrana obyvatelstva v podmínkách ÚSC, 28.4.2015, Praha
Integrovaný záchranný systém a ochrana obyvatelstva v podmínkách ÚSC, 19.5.2015, Mladá Boleslav

Informační a komunikační technologie

Microsoft EXCEL – pokročilé funkce, 31.3.2015, Praha

Komunikační dovednosti

Aspekty veřejného projevu při veřejných a slavnostních obřadech, 2.4.2015, Praha
Dovednosti písemné komunikace aneb jak napsat správně dopis,26.3.2015, Příbram
Dovednosti písemné komunikace aneb jak napsat správně dopis, 21.5.2015, Praha

Podrobnosti o konkrétním kurzu a možnost přihlášení jsou pod odkazem v názvu, případně v přiloženém souboru.


Tandem - plánování česko-německých projektů

tandem logo

Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem pořádá od 19. do 22. března 2015 v Bad Alexandersbad plánovací a kontaktní seminář. Je určen pro české a německé pedagogy všech typů škol, kteří jsou aktivní v oblasti školních výměn a odborných praxí. Seminář s názvem „S chutí do toho a půl je hotovo“ se zaměří na plánování česko-německých projektů. Vedle řízení projektů se účastníci prostřednictvím zástupců partnerských škol seznámí s příklady dobré praxe, které poslouží jako motivace k jejich vlastní práci. V neposlední řadě získají informace o možnostech financování. Celým programem semináře je bude provázet jazyková animace.

Bližší informace a přihlašovací formulář.


A3V NYMBURK - Nastartujte svou paměť

ikona plakátu

Kurz proběhne v rámci Akademie třetího věku A3V VISK, ale je otevřen i široké veřejnosti.

Další informace v přiloženém letáku.

Formulář přihlášky. Termín konec března až květen 2015.

Přijďte se přesvědčit, že vaše paměť se dá neustále rozvíjet a trénovat. Ukážeme vám, jak si zapamatovat jména, tváře, nákupní seznam, telefonní čísla, jak se rychle a snadno učit novým věcem.


Stránky