VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Školní zahrada krok za krokem - Praha

Školní zahrada krok za krokem / Návrhy a doporučení pro realizaci školní zahrady

Připravili jsme pro pedagogy MŠ a ZŠ, popř. pro další zájemce seminář, který se věnuje problematice tvorby a realizace školní zahrady a jejího následného využití. Účastníci semináře získají konkrétní představu, jak vzniká a funguje přírodní zahrada jako venkovní učebna. Seznámí se s tvorbou konceptu přírodní zahrady a na základě získaných zkušenosti vytvoří vlastní návrh pro svou školní zahradu.
25. 2. 2015 od 9.00 hod.,VISK Praha, Pštrossova 15, 110 00 Praha 1 (bud. SPŠPT)


Vzdělávací kurzy pro členy zastupitelstev

Vzdělávací institut Středočeského kraje nabízí kurzy určené nově zvoleným členům zastupitelstev. Podrobnosti o konkrétním kurzu a možnost přihlášení jsou pod odkazem v názvu, případně v přiloženém souboru.

Veřejná správa

Datové schránky, 26.3.2015, Praha

Úseky veřejné správy

Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, 30.4.2015, Benešov
Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, 12.5.2015, Mladá Boleslav
Kompetence ÚSC k jimi zřizovaným školám a školským zařízením, 30.4.2015, Rakovník
Kompetence ÚSC k jimi zřizovaným školám a školským zařízením, 11.6.2015, Praha
Účast obce na aplikaci správního řádu v oblasti životního prostředí, 12.5.2015, Praha
Správa a hospodaření v obecních lesích v praxi, 19.5.2015, Praha
Místní poplatky v právní praxi obcí a měst, 19.5.2015, Praha

Projektové řízení

Příprava projektového záměru a žádosti o dotaci, 14.5.2015, Praha
Projektové řízení,2.6.2015, Praha

Krizové řízení

Integrovaný záchranný systém a ochrana obyvatelstva v podmínkách ÚSC, 28.4.2015, Praha
Integrovaný záchranný systém a ochrana obyvatelstva v podmínkách ÚSC, 19.5.2015, Mladá Boleslav

Informační a komunikační technologie

Microsoft EXCEL – pokročilé funkce, 31.3.2015, Praha

Komunikační dovednosti

Aspekty veřejného projevu při veřejných a slavnostních obřadech, 2.4.2015, Praha
Dovednosti písemné komunikace aneb jak napsat správně dopis,26.3.2015, Příbram
Dovednosti písemné komunikace aneb jak napsat správně dopis, 21.5.2015, Praha

Podrobnosti o konkrétním kurzu a možnost přihlášení jsou pod odkazem v názvu, případně v přiloženém souboru.


Tandem - plánování česko-německých projektů

tandem logo

Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem pořádá od 19. do 22. března 2015 v Bad Alexandersbad plánovací a kontaktní seminář. Je určen pro české a německé pedagogy všech typů škol, kteří jsou aktivní v oblasti školních výměn a odborných praxí. Seminář s názvem „S chutí do toho a půl je hotovo“ se zaměří na plánování česko-německých projektů. Vedle řízení projektů se účastníci prostřednictvím zástupců partnerských škol seznámí s příklady dobré praxe, které poslouží jako motivace k jejich vlastní práci. V neposlední řadě získají informace o možnostech financování. Celým programem semináře je bude provázet jazyková animace.

Bližší informace a přihlašovací formulář.


A3V NYMBURK - Nastartujte svou paměť

ikona plakátu

Kurz proběhne v rámci Akademie třetího věku A3V VISK, ale je otevřen i široké veřejnosti.

Další informace v přiloženém letáku.

Formulář přihlášky. Termín konec března až květen 2015.

Přijďte se přesvědčit, že vaše paměť se dá neustále rozvíjet a trénovat. Ukážeme vám, jak si zapamatovat jména, tváře, nákupní seznam, telefonní čísla, jak se rychle a snadno učit novým věcem.


ICT nabídka seminářů jaro 2015 - Praha

Jarní nabídku seminářů z ICT oblasti jsme soustředili do Prahy, v případě dostatečného zájmu můžeme po dohodě uskutečnit semináře v dalších místech.

Google Apps – přehled možností, nasazení a správa ve školské praxi 30.3.2015 9:00 KÚ Stč. kraje, Praha 5-Smíchov, Zborovská 11
Tabulkové editory ve školní výuce – pokročilé funkce 31.3.2015 9:00 KÚ Stč. kraje, Praha 5-Smíchov, Zborovská 11


Nabídkový katalog vzdělávání veřejné správy 2015

první strana

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
již pátým rokem realizujeme vzdělávání určené úředníkům územních samosprávných celků, voleným členům zastupitelstev a dalším zaměstnancům ve veřejné správě. Toto malé jubileum doprovází změna nabídkového katalogu, který poprvé není vydán v tištěné podobě, nýbrž pouze v elektronické. Naší snahou bylo vytvořit interaktivní, uživatelsky příjemnější a v orientaci jednodušší katalog. Doufáme, že se nám tento záměr alespoň částečně povedl.

Nabídkový katalog pro veřejnou správu – soubor ke stažení v PDF.

Stále aktuální programovou nabídku DVVS s možností on line přihlašování najdete v levém menu – Vzdělávání veřejné správy. Včasné přihlášení má zásadní vliv na uskutečnění či zrušení akce.

Více informací ohledně vzdělávání ve veřejné správě Vám poskytnou metodici:
Ing. Pavla Kadeřávková Doubravová, tel.: 257 280 763, mobil: 733 642 647
Mgr. Lenka Gabriela Konrádová, tel.: 257 280 795, mobil: 601 370 150

Těšíme se na další spolupráci s vámi.


Programová nabídka DVPP na 2. pololetí školního roku 2014/15

mala_ikona

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

předkládáme Vám Programovou nabídku DVPP Vzdělávacího institutu Středočeského kraje na 2. pololetí školního roku 2014/15. V polovině ledna rozešleme na všechny školy a školská zařízení ve Středočeském kraji programovou nabídku v tištěné podobě tradiční publikace formátu A5 s modrou obálkou.

Stále aktuální programovou nabídku DVPP s možností on line přihlašování najdete v levém menu – Vzdělávání pedagogů. Včasné přihlášení má zásadní vliv na uskutečnění či zrušení akce. Uzávěrka hromadných přihlášek za školu na vzdělávací programy ve 2. pololetí školního roku 2014/15 je 31.1.2015.

Přeji Vám jménem všech pracovníků VISK úspěšné vykročení do nového roku 2015.

Mgr. Jaroslav Borský, hlavní metodik DV a projektové činnosti

Soubor Programová nabídka ke stažení ve formátu PDF.


Úvod do matematiky podle profesora Hejného

letak_Hejny

Praktický seminář je zaměřen na seznámení účastníků s metodou výuky matematiky, kterou vytvořil profesor Hejný, a s aplikací této metody do výuky na 1. stupni ZŠ. Účastníci získají řadu podnětů pro výuku přímo od zkušené lektorky, učitelky a spoluautorky učebnic pro danou metodu.

Lektorka PhDr. Eva Bomerová. Určeno: učitelům 1. st. ZŠ

VISK Kladno, SPŠS a OA Kladno, C. Boudy 2954, http://www.visk.cz/akce/0337L71 14.4.2015 od 9:00h
VISK Příbram, Příbram VII., tř. Osvobození 387(2.poliklinika), http://www.visk.cz/akce/0337P71 2.6.2015 od 9:00h
VISK Praha, Pštrossova 15, 110 00 Praha 1, http://www.visk.cz/akce/0337A71 9.6.2015 od 9:00h


Nabídka vzdělávání v sociálních službách na další období

Vážení pracovníci zařízení poskytující sociální služby, připravili jsme pro Vás nabídku vzdělávání v sociálních službách na další období.

Přihlašovat se můžete na neprojektové kurzy dle uvedených oborů. V případě zájmu o realizaci kurzů na zakázku přímo u Vás v zařízení poskytující sociální služby nás kontaktujte na lesova@visk.cz, stefanova@visk.cz.

Mgr. Kateřina Lesová a PhDr. Iva Stefanová, metodičky DVSS.

Soubor Nabídka vzdělávání v sociálních službách ke stažení ve formátu PDF.

Tištěná podoba katalogu Nabídka vzdělávání v sociálních službách – 1. pololetí 2015 byla rozeslaná na adresy ve Středočeském kraji. Stále aktuální programovou nabídku DVSS s možností on line přihlašování najdete v levém menu – Vzdělávání v sociálních službách.


Konference primární prevence

proběhla pod záštitou hejtmana Středočeského kraje Ing. Miloše Petery za velkého zájmu pedagogické i odborné veřejnosti dne 5. 11. 2014 v zasedací místnosti KÚ. Program konference připravil a zajišťoval VISK ve spolupráci s odborem školství, mládeže a sportu KÚ Středočeského kraje, oddělení mládeže a sportu.
Aktuální témata programu konference přednesli zástupci MŠMT, KÚ Středočeského kraje a odborní lektoři. Účastníci obdrželi pracovní materiály k jednotlivým vystoupením.

Program konference měl u 92 účastníků i odborníků velmi kladný ohlas, při přípravě Středočeské konference primární prevence 2015 budou organizátoři vycházet ze zpětné vazby od účastníků a aktuálních potřeb škol a školských zařízení v oblasti problematiky primární prevence.


Mentoring pro pedagogické pracovníky

Vzdělávací institut Středočeského kraje připravil kurz mentoringu, přizpůsobený potřebám školního prostředí a určený pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení. Mentoringu je ve školství věnována stále větší pozornost, stal se i součástí i připravovaného kariérního systému. 


Metodický výklad MŠMT k novele zákona o pedagogických pracovnících

Metodický výklad Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

k novele zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášené pod č. 197/2014 Sb.

Dne 12. září 2014 byla pod č. 197/2014 Sb. vyhlášena novela zákona o pedagogických pracovnících, která pro vymezené specifické případy upravuje předpoklad odborné kvalifikace a upravuje možnost dalšího výkonu pedagogické činnosti některým osobám, které odbornou kvalifikaci nezískaly.
Novela mj. reaguje na blížící se konec „přechodného období“, kdy po 31. prosinci 2014 již obecně nebudou moci vykonávat pedagogickou činnost osoby, které nemají odbornou kvalifikaci, a které ani do uvedené doby nezahájí studium vedoucí k jejímu získání.
Text metodického výkladu.
Novela zákona nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015.


MŠMT vydává doporučení k užívání technických pomůcek

MŠMT vydává doporučení mateřským školám a přípravným třídám základní školy k užívání technických pomůcek sloužících ke kontrole pohybu dětí nebo ke zvýšení jejich bezpečnosti mimo prostory školy. čj. MSMT-34460/2014
Text doporučení na webu MŠMT 


Anglický jazyk - distanční kurzy ve spolupráci s BC

Vzdělávací institut Středočeského kraje ve spolupráci s British Council nabízí učitelům angličtiny jazykově metodické kurzy anglického jazyka v distanční formě metodou e-learningu.

Účastníci po úvodním prezenčním semináři (4 hod.) pracují pouze prostřednictvím internetu ve výukovém prostředí Moodle – jedná se o uživatelsky přívětivý systém, který zvládne každý, kdo ovládá práci s webovým prohlížečem a mailem.
Kurzy byly připraveny předními odborníky British Council, obsahují texty ke studiu, audio, videozáznamy, interaktivní cvičení, diskusní fóra a další aktivity. Účastníci jsou vedeni zkušenou tutorkou. Podrobné informace o kurzech.


Semináře pro učitele dějepisu a dalších společenskovědních předmětů na ZŠ a SŠ

leták_vznikCSR

První seminář je obsahově spojen s letošním významným výročím – 100 let od vypuknutí I. světové války i s blížícím se Dnem vzniku samostatného československého státu – 28. 10.


Stránky