VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Jazykové kurzy angličtiny – Praha ve školním roce 2014/15

Vzdělávací středisko Praha nabízí jazykové kurzy angličtiny. Kurzy vede zkušená lektorka P. Nykodýmová. Probíhají především konverzační metodou, používané učební materiály jsou pouze podpůrným prostředkem výuky zejména pro samostatnou přípravu na hodinu.

  • Jazykový kurz AJ pro pedagogické pracovníky / úroveň AO – A1 – začátečníci
  • Kurz AJ pro pedagogické pracovníky / úroveň A2 – A2/B1 – středně pokročilí

Středočeská konference primární prevence rizikového chování

Konference se uskuteční ve středu dne 5. listopadu 2014 od 8:30 do 15:30 hod. v zasedacím sále Zastupitelstva Středočeského kraje, Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5 – Smíchov, pod záštitou hejtmana Středočeského kraje Ing. Miloše Petery.
Konferenci zajišťuje Odbor školství, mládeže a sportu KÚ Středočeského kraje, oddělení mládeže a sportu ve spolupráci se Vzdělávacím institutem Středočeského kraje.
Podrobný program konference.


Pedagogická podpora přirozeného rozvoje řeči dětí – několik volných míst

ZAHÁJENÍ STUDIA POSUNUTO NA 23.1.2015!!!

Rozsah: 40 hodin výuky a 20 hodin praxe. Praha, Pštrossova ul.
Podrobné informace a možnost přihlášení: http://www.visk.cz/akce/0256G61


Odborná exkurze na Moravu a Slovensko 25. – 26. 9. 2014

bus


Vzdělávací institut Středočeského kraje připravil v rámci projektu PRAXÍ KE KVALITĚ na září 2014 další tematickou exkurzi pro středoškolské učitele Středočeského kraje především technicky zaměřených oborů a řemesel, zajímavá i pro učitele fyziky a dalších všeobecně vzdělávacích předmětů.

Navštívili jsme podniky LET Kunovice, Slovácké strojírny a Volkswagen Bratislava. První podnik je typickým představitelem kusové výroby, individuální úpravy pro zákazníky. Vysoký podíl kvalifikované řemeslné práce, doplněný o vyspělé technologie a průběžný vývoj. Druhý podnik charakterizuje klasická strojírenská výroba, přesné obrábění velkých obrobků a montáž složitých konstrukčních celků. Využití řezání vodním paprskem a další technologie. Volkswagen je pak typickým představitelem továrny 21. století, hromadná pásová výroba, využití robotů, moderní technologie spojování – svařování, lepení, pájení. Manipulace s polotovary jednak dopravníky, jednak vozíky řízenými indukční smyčkou. Výroba s minimálními zásobami (just in time). Perličkou je 400 m dlouhá lanovka, která přepravuje hotová vozidla na zkušební dráhu a poté zpět k expedici.

Součástí programu byla i návštěva SPŠ strojnícka v Bratislavě, Fajnorovo nábřeží. http://www.fajnorka.sk jedná se o školu s tradicí 110 let, v historické budově a současně otevřenou světu. Několik fotografií z naší návštěvy na webu školy.

Fotografie z exkurze.


Akademie třetího věku - Dobříš

V září zahájíme další studijní program, místem konání bude Gymnázium K. Čapka, Dobříš, Školní 1530.

Dvousemestrový program je zaměřen na stěžejní historické epochy a události světových a především českých dějin s důrazem na odraz dobového vývoje v umění, kultuře a historii všedního dne. Součástí studia je blok regionálních dějin. Podrobné informace a přihláška jsou v přiloženém letáku.

Informace o studiu A3V ve Středočeském kraji poskytne PaedDr. Miluše Nováková, garant Akademie třetího věku VISK, tel. 734 571 156.


Do nového školního roku 2014/2015

Vážené kolegyně a vážení kolegové,
do nového školního roku 2014/2015 Vám přeji jménem všech pracovníků Vzdělávacího institutu Středočeského kraje hodně úspěchů, pedagogického optimismu a pracovní a osobní pohody.

Mgr. Jiří Holý, ředitel VISK


Seminář výroční zpráva ředitele školy - již v září

Seminář se zaměřuje na jeden z klíčových dokumentů předkládaných každoročně ředitelem školy – výroční zprávu. Jde o materiál, který je především pro zřizovatele jedním ze zdrojů, na jehož základě lze porovnávat a hodnotit zřizované školy. Čím dál častěji tento zdroj informací využívá i veřejnost k porovnávání různých škol při rozhodování o volbě školy. Praktický seminář se zaměří na oficiální rámec, v němž se výroční zprávy pohybují, provede rozbor jednotlivých předepsaných obsahových částí a náležitostí výroční zprávy a upozorní na úskalí a problematická místa.
Lektor: Mgr. Miroslav Hřebecký


Nabídka vzdělávání pro veřejnou správu na 2. pololetí roku 2014

titulní strana programové nabídky

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

již po deváté vám předkládáme pololetní nabídku vzdělávání pro veřejnou správu na 2. pololetí roku 2014, která bude zároveň rozeslána poštou na všechny úřady územních samosprávných celků ve Středočeském kraji a v některých dalších regionech.
Včasné přihlášení má zásadní vliv na uskutečnění či zrušení akce. Průběžně aktualizovanou nabídku vzdělávacích kurzů s možností on-line přihlašování najdete v levém menu – Vzdělávání veřejné správy.

Programová nabídka – soubor ke stažení v PDF.

Více informací získáte na telefonních číslech: 257 280 763 nebo 795. Těšíme se na další spolupráci s vámi. 


Tradiční semináře s tematikou primární prevence – zdarma – podpořeno z rozpočtu KÚ Středočeského kraje – podzim 2014

V průběhu podzimních měsíců je připravena řada programů, které budou zaměřeny na jednotlivé věkové cílové skupiny dětí a žáků. Podpořenou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci škol ve Středočeském kraji.


Programová nabídka na 1. pololetí školního roku 2014/15

obálka nabídky 14_15

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

předkládáme Vám Programovou nabídku DVPP Vzdělávacího institutu Středočeského kraje na 1. pololetí školního roku 2014/15. Současně jsme rozeslali na všechny školy a školská zařízení ve Středočeském kraji programovou nabídku v tištěné podobě tradiční publikace formátu A5 s modrou obálkou.

Stále aktuální programovou nabídku DVPP s možností on line přihlašování najdete v levém menu – Vzdělávání pedagogů. Včasné přihlášení má zásadní vliv na uskutečnění či zrušení akce. Uzávěrka hromadných přihlášek za školu na vzdělávací programy v 1. pololetí školního roku 2014/15 je 30.9. 2014.

Přeji Vám jménem všech pracovníků VISK úspěšné vykročení do nového školního 2014/15.

Mgr. Jaroslav Borský, hlavní metodik DV a projektové činnosti

Soubor Programová nabídka ke stažení ve formátu PDF.


Prevence sociálně patologických jevů / Studium k výkonu specializovaných činností

Studium k výkonu specializovaných činností realizované v rámci DVPP je určeno učitelům, kteří jsou (nebo by chtěli být) na pozici školního metodika prevence ve škole. Studijní program je zaměřen na získání vědomostí a dovedností, které se projeví ve schopnostech aplikace pedagogiky a psychologie, adiktologie a výstupů z nejnovějších výzkumů v oblasti prevence sociálně nežádoucích jevů.

Rozsah 250 hod., zahájení studia – říjen 2014, ukončení květen – červen 2016.

Podrobné informace a možnost přihlášení. 


Bezpečně na internetu - zdarma - zapisujeme náhradníky

Přijměte prosím pozvání k účasti na projektu Bezpečně na internetu, který je součástí Programu primární prevence rizikového chování dětí a mládeže Středočeského kraje 2014. 40 nabídnutých termínů je již obsazeno, jednáme se zřizovatelem o podpoře pro příští kalendářní rok, zapisujeme náhradníky, pokud se nám podaří připravit termíny od ledna 2015, programy budou poskytnuty školám zaevidovaným v pořadí náhradníků.


Prázdninový tip pro děti MŠ a jejich rodiče:

Zdravý víkend s dětmi 8. – 10. srpna 2014 v srdci Vysočiny v Balónovém hotelu Radešín

Zajímavý víkend pro rodiče s dětmi pořádá od 8. do 10. 8. 2014 společnost ATAC. Dvoudenní seminář je orientovaný na kombinaci pohybových aktivit a správné výživy pro děti i celou rodinu. Celý víkend proběhne v duchu pravidla „škola hrou“. Děti čeká spousta her s netradičními materiály, hry pro podporu myšlení, soustředění, komunikace, koordinace. Rodiče získají přehled, jak zdravě vařit a jíst, naučí se vybírat potraviny podporující imunitní systém, poznají odlišnosti výživy jednotlivých věkových kategorií. Hravou formu pohybové aktivity bude mít na starosti lektorka v oblasti psychomotoriky dětí Jana Macečková, o problematiku výživy se postará Martin Jelínek. Více informací a přihlášení na webu ATAC.


Studijní programy A3V v Příbrami

na podzim 2014 pokračuje Akademie třetího věku v Příbrami dalšími studijními programy:

  • Kurz anglického jazyka pro začátečníky – 2 semestry, rozsah 2×30 vyučovacích hodin, (tj. 15 x lekce 1,5 hod. v 1 semestru)
  • Kurz německého jazyka pro začátečníky – 2 semestry, rozsah 2×30 vyučovacích hodin, (tj. 15 x lekce 1,5 hod. v 1 semestru)
  • Kurz anglického jazyka pro pokročilejší – 2 semestry, rozsah 2×30 vyučovacích hodin (tj. 15 x lekce 1,5 hod. v semestru)
  • Studijní program Svět literatury – pokračuje 2. semestrem, ve skupině jsou volná místa, bližší informace o obsahu poskytne Dr. Nováková (viz níže)
  • Zdravotní cvičení s prvky jógy – 1 semestr, rozsah 30 vyučovacích hodin (tj. 15 x lekce 1,5 hod.)
  • Kurz Práce s digitální fotografií – 1 semestr, rozsah 30 vyučovacích hodin (tj. 15 x lekce 1,5 hod)

Přejeme příjemnou dovolenou

Jménem všech pracovníků Vzdělávacího institutu Středočeského kraje děkuji všem našim klientům za dosavadní spolupráci a přeji krásné léto a příjemnou a klidnou dovolenou. Těšíme se na další setkávání při našich kurzech a seminářích v druhé polovině letošního roku. Nabídka nových vzdělávacích programů VISK od září 2014 je pro oblast sociálních služeb již na našem webu k dispozici, nabídka pro pedagogy a veřejnou správu je nyní v plné přípravě a bude zveřejněna v druhé polovině srpna 2014.

Mgr. Jiří Holý, ředitel VISK


Stránky