VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Seminář "Studená válka 1947 - 1989" v Rakovníku

seminář_Jan_Dušek

V pondělí 15. února 2016 se v Rakovníku uskuteční seminář zaměřený na systematické uspořádání poznatků o studené válce. Zdůrazňuje aktuální stav historického poznání a potřeby pedagogické praxe v oblasti společenskovědních předmětů.

Lektorem je zkušený pedagog Mgr. Jan Dušek, který se zaměří např. na předpoklady vzniku studené války, klíčové momenty ve vývoji vztahů mezi supervelmocemi, Berlínskou krizi, Korejskou a Vietnamskou válku, Suezskou, Karibskou a Afghánskou krizi. Seminář bude doplněn rozsáhlou kvalitně zpracovanou multimediální prezentací s aktuálními audiovizuálními dokumenty k danému tématu. Účastníkům budou představeny pracovní listy pro žáky, využitelné ve výuce dějepisu a společenskovědních předmětů.
Prezentace i pracovní listy budou účastníkům zprostředkovány na elektronickém nosiči.

Termín a místo konání kurzu: 15.2.2016, 09:00 – 14:00, VISK Rakovník, Pražská 1222
Podrobné informace a přihlášení 


Akademie třetího věku - Okrasné a užitkové zahrady pro seniory

Na 2. semestr školního roku 2015/16 jsme ve spolupráci s Českou zahradnickou akademií v Mělníku připravili program:

Okrasné a užitkové zahrady pro seniory.

Témata a termíny seminářů:

 1. Zahrada včera a dnes s ohledem na seniory 4.2.2016
 2. Zahrada krásná i užitečná 3.3.2016
 3. Užitková zahrada (zelenina a bylinky) 8.4.2016
 4. Užitková zahrada (ovoce) 5.5.2016
 5. Zpracování úrody 3.6.2016
 6. Odborná exkurze – místo a termín budou dohodnuty dle zájmu účastníků studia, hradí si účastníci.

Vyučovat budou odborní učitelé České zahradnické akademie v Mělníku.

Podrobné informace a možnost přihlášení. 


Programová nabídka DVPP na 2. pololetí školního roku 2015/16

titulni_PNII

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v obvyklém termínu Vám předkládáme Programovou nabídku DVPP Vzdělávacího institutu Středočeského kraje na 2. pololetí školního roku 2015/16 v digitální formě.

V plně elektronické verzi naší Programové nabídky se prostřednictvím hypertextových odkazů u každého uvedeného programu snadno dostanete k podrobným a aktuálním informacím o programu na našich webových stránkách www.visk.cz, kde se můžete také elektronicky přihlásit. Věříme, že nám tato forma umožní pružně reagovat na vzdělávací potřeby a jejich vývoj, Vám potom usnadní přístup ke stále aktuálním informacím o naší vzdělávací nabídce.
Pro podporu naší vzájemné komunikace budeme vydávat kromě pololetního elektronického katalogu i jeho průběžně aktualizované verze. Průběžně aktualizované informace jsou na webu pod odkazem Vzdělávání pedagogů.
Od 1. 1. 2016 jsme i na Facebooku: www.facebook.com/visk.cz.


V Praze otevíráme jazykové kurzy angličtiny

Vzdělávací středisko Praha otevírá od ledna, příp. února 2016 jazykové kurzy angličtiny.

Jazykový kurz AJ pro pedagogické pracovníky / ÚROVEŇ A0 – A1 = pro úplné začátečníky
Kurz bude probíhat ve 3 semestrech, tj. od února 2016 do cca června 2017. Vyučovacím dnem je STŘEDA od 14:30 hod. ve VISK Praha, Kořenského 10, Praha 5 – Smíchov (v budově ZŠ). Cena se odvíjí podle počtu účastníků (max. 8 100 Kč při 7-mi účastnících). Přihlášení a více informací.


Nabídka vzdělávání v sociálních službách na 1. pololetí 2016

DVSS 2016 titulka

Připravili jsme pro vás nabídku vzdělávání v sociálních službách na další období.

Přihlášení je možné on line na www.visk.cz pod Vzdělávání v sociálních službách.
V případě zájmu o realizaci kurzů na zakázku přímo u Vás v zařízení poskytující sociální služby nás kontaktujte na lesova@visk.cz, stefanova@visk.cz.

Mgr. Kateřina Lesová, PhDr. Iva Stefanová – metodičky DVSS

Nabídku vzdělávání v sociálních službách na 1. pololetí zasíláme i v tištěné podobě poštou na adresy poskytovatelů sociálních služeb nebo na požádání.

Soubor Nabídka vzdělávání v sociálních službách ke stažení ve formátu PDF.
Stále aktuální programovou nabídku DVSS s možností on line přihlašování najdete v levém menu – Vzdělávání v sociálních službách.


Centrum pro rekvalifikace při VISK

Od ledna 2016 byla Vzdělávacím institutem Středočeského kraje ve spolupráci s Odborem školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Středočeského kraje zahájena činnost Centra pro rekvalifikace při VISK (CPR VISK).

Hlavní náplní centra je:

 • monitoring
 • metodika
 • koordinace spolupráce středních škol s Úřadem práce
 • evidence autorizací pro profesní kvalifikace, nabízených profesních kvalifikací a rekvalifikačních programů

Profesní kvalifikace, u kterých VISK působí jako autorizovaná osoba:

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky.

Nejbližší termín zkoušky ověřující dosažení profesní kvalifikace: 20. a 21. 10. 2017.

K přípravě na zkoušku lze využít pětidenní přípravný kurz (40 hod.) v Praze:

 • 15. 9. 2017 – zdravověda
 • 16. 9. 2017 – psychologie
 • 6. 10. 2017 – pedagogika
 • 10. 10. 2017 – právo
 • 13. 10. 2017 – zdravověda

Asistent/ka, Sekretář/ka
Aktuální termín zkoušky ověřující dosažení profesní kvalifikace: 23. 11. 2017
K přípravě na zkoušku lze využít pětidenní přípravný kurz (40 hod.):

 • 1. – 2. 11. 2017
 • 8. 11. 2017
 • 10. – 11. 11. 2017

Kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu
Aktuální termín zkoušky ověřující dosažení profesní kvalifikace: 27.11. 2017.
K přípravě na zkoušku lze využít třídenní přípravný kurz (24 hod.).
Aktuální termín kurzu je vypsán na následující dny: 20. – 21. 10. 2017 a 13. 11. 2017

Administrátor pohřebiště
Termín přípravného kurzu i zkoušky ověřující dosažení profesní kvalifikace bude vypsán na jaře 2018.

Aktuální informace k jednotlivým výzvám:

Úřad práce ČR – krajská pobočka ÚP v Příbrami zveřejnil v únoru letošního roku výzvu:
Veřejná zakázka: Rekvalifikace ve Středočeském kraji 2018–20
Jednalo se o 49 dílčích zakázek na rekvalifikaci – svařování, rozšíření řidičských oprávnění (profesní průkaz), obsluha PC, účetnictví, základy podnikání, pracovník v sociálních službách, osobní služby, sportovní masáž, obsluha CNC strojů, chůva, florista, údržba veřejné zeleně, strážný, pracovník v administrativě, holičské a kadeřnické práce, sanitář pro jednotlivé regiony ve Středočeském kraji a pro Prahu.

Úřad práce ČR – krajská pobočka ÚP v Příbrami zveřejnil koncem roku 2015 výzvu:
Veřejná zakázka: Rekvalifikace – Středočeský kraj III,
Jednalo se o 19 dílčích zakázek na rekvalifikaci – svařování, rozšíření řidičských oprávnění (profesní průkaz), jeřábník (třída A), zedník, všeobecný sanitář a další profese pro jednotlivé okresy ve Středočeském kraji. Veřejná zakázka je již vyhodnocena a ze zúčastněných středních škol uspěly následující:

 • SOU Hubálov – obor svařování
 • SOU Hluboš – obor svařování
 • SOU Neratovice – obor svařování

Střední školy zřizované Středočeským krajem – přehled autorizovaných osob a poskytovaných rekvalifikačních programů

soubor ke stažení

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy schválilo k 12.9.2017 nové standardy profesních kvalifikací.
Odkaz na seznam těchto oborů

V rámci CPR se dále můžete v samostatných podzáložkách seznámit s:

 • informacemi o autorizacích
 • informacemi o rekvalifikacích
 • informacemi o akreditacích pro rekvalifikaci
 • užitečnými odkazy

Kontakt: Bc. Karolína Bredlerová, bredlerova@visk.cz tel.: 724 203 892 


Kurz pro výkon činnosti logopedického asistenta - Praha

mozek

dovolujeme si Vám nabídnout kurz Pedagogická podpora přirozeného rozvoje řeči dětí.
Kurz je zaměřen na porozumění pojetí a obsahu logopedické prevence a získání pedagogických kompetencí k podpoře přirozeného vývoje dětské řeči, uskutečňované v rámci školních vzdělávacích programů. Rozsah: 60 hod. (40+20)

Termíny studijních setkání: 9. 2., 10. 2., 1. 3., 3. 3.. 7. 3., 9. 3. 2016. Ukončení studia: 20. 6. 2016.


Akademie třetího věku - Judaismus a židovská diaspora

VISK nabízí v akademickém roce 2015/2016 seminář v rámci A3V VISK v Mělníku:

JUDAISMUS A ŽIDOVSKÁ DIASPORA

Místo konání: Česká zahradnická akademie Mělník, Na Polabí 411, v pondělí 11.4. 2016

Účastnický poplatek: 250 Kč (senioři – 200 Kč)
Přihlášky se přijímají nejdéle do 15. 2. 2016 nebo do naplnění kapacity studijní skupiny.
Přihlásit se je možné zasláním přihlášky v připojeném letáku mailem na tomasova@visk.cz nebo poštou na adresu: VISK, Havlíčkova 456, 293 01 Mladá Boleslav.


Akademie třetího věku VISK v roce 2016 - Mělník a Neratovice

VISK nabízí v akademickém roce 2015/2016 cyklus seminářů

VLASTIVĚDNÉ PUTOVÁNÍ PO ČESKÝCH REGIONECH

v rámci A3V VISK. Cyklus bude probíhat jedenkrát měsíčně na jaře 2016.

Místa konání:

 • Česká zahradnická akademie Mělník, Na Polabí 411, zahájen bude prvním seminářem v pondělí 15. 2. 2016
 • Gymnázium Františka Palackého, Masarykova 450, Neratovice, zahájen bude prvním seminářem v pondělí 7.3. 2016

Upřesnění dalších termínů proběhne na prvním setkání. Účastnický poplatek: 750 Kč
Přihlášky se přijímají nejdéle do 15. 1. 2016 nebo do naplnění kapacity studijní skupiny.
Přihlásit se je možné zasláním přihlášky v připojeném letáku mailem na tomasova@visk.cz nebo poštou na adresu: VISK, Havlíčkova 456, 293 01 Mladá Boleslav.


Doporučení MŠMT pro mateřské školy

Doporučení MŠMT pro mateřské školy k problematice pozdního vyzvedávání dítěte z mateřské školy po ukončení provozu.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) připravilo pro mateřské školy doporučení k problematice pozdního vyzvedávání dítěte z mateřské školy po ukončení provozu. Cílem je formulovat vhodné řešení této krizové situace, které by bylo jak v souladu s právními předpisy, tak co nejméně stresující pro dítě.

Celý text doporučení.

č.j. MSMT-36418/2015, v Praze dne 8.12.2015


Stránky