VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Anglický jazyk - distanční kurzy ve spolupráci s BC

Vzdělávací institut Středočeského kraje ve spolupráci s British Council nabízí učitelům angličtiny jazykově metodické kurzy anglického jazyka v distanční formě metodou e-learningu.

Účastníci po úvodním prezenčním semináři (4 hod.) pracují pouze prostřednictvím internetu ve výukovém prostředí Moodle – jedná se o uživatelsky přívětivý systém, který zvládne každý, kdo ovládá práci s webovým prohlížečem a mailem.
Kurzy byly připraveny předními odborníky British Council, obsahují texty ke studiu, audio, videozáznamy, interaktivní cvičení, diskusní fóra a další aktivity. Účastníci jsou vedeni zkušenou tutorkou. Podrobné informace o kurzech.


Semináře pro učitele dějepisu a dalších společenskovědních předmětů na ZŠ a SŠ

leták_vznikCSR

První seminář je obsahově spojen s letošním významným výročím – 100 let od vypuknutí I. světové války i s blížícím se Dnem vzniku samostatného československého státu – 28. 10.


Praxí ke kvalitě - závěrečná exkurze Mnichov

Tematická odborná exkurze pro učitele SŠ – předmětů s technickým a přírodovědným zaměřením

Nabídka je určena SŠ ve Středočeském kraji v rámci projektu Praxí ke kvalitě, klíčová aktivita KA4. Exkurze proběhne ve dnech 13. – 14. 11. 2014, místem konání je německý Mnichov. Program exkurze je připraven pro učitele technických a přírodovědných předmětů (odborných i všeobecně vzdělávacích). Podrobnosti k programu najdete v připojené nabídce.


Grafický program Scribus - tvorba školních časopisů, pozvánek, letáků

scribus_ilustr

Scribus je open-source program určený k sazbě tiskovin. Nabízí celou řadu funkcí, které usnadňují vytváření grafických návrhů, vlastní sazbu i nastavení PDF výstupů pro web či k tisku. V praxi jej lze využit pro vytváření školních časopisů, letáků a pozvánek. Seminář bude zaměřen na vytvoření letáku či pozvánky na školní akci s využitím volně dostupných fontů, fotografií a vektorové grafiky.
Grafický program Scribus – 15.10. Praha


Rozpis konání kurzů A3V – vzdělávací středisko Příbram

Kurzy v učebně VISK – tř. Osvobození 387, Příbram VII

Pondělí – 14 – 15,30 hod NJ loň.začát. (Mgr. Karlová) zahájení 29. 9. 2014
16 – 17,30 hod. AJ mírně pokročilí (D. Janoušková) zahájení 29. 9. 2014


Podzimní ICT vzdělávání - Praha

Nabídku kurzů ICT na podzim 2014 jsme soustředili do Prahy. Podrobné informace jsou uvedeny pod odkazy, s možností přihlášení. WordPress – využití redakčního systému WordPress ve školní praxi – zrušen pro malý počet přihlášených


Jazykové kurzy angličtiny – Praha ve školním roce 2014/15

Vzdělávací středisko Praha nabízí jazykové kurzy angličtiny. Kurzy vede zkušená lektorka P. Nykodýmová. Probíhají především konverzační metodou, používané učební materiály jsou pouze podpůrným prostředkem výuky zejména pro samostatnou přípravu na hodinu.

  • Jazykový kurz AJ pro pedagogické pracovníky / úroveň AO – A1 – začátečníci
  • Kurz AJ pro pedagogické pracovníky / úroveň A2 – A2/B1 – středně pokročilí

Středočeská konference primární prevence rizikového chování

Konference se uskuteční ve středu dne 5. listopadu 2014 od 8:30 do 15:30 hod. v zasedacím sále Zastupitelstva Středočeského kraje, Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5 – Smíchov, pod záštitou hejtmana Středočeského kraje Ing. Miloše Petery.
Konferenci zajišťuje Odbor školství, mládeže a sportu KÚ Středočeského kraje, oddělení mládeže a sportu ve spolupráci se Vzdělávacím institutem Středočeského kraje.
Podrobný program konference.


Pedagogická podpora přirozeného rozvoje řeči dětí – několik volných míst

ZAHÁJENÍ STUDIA POSUNUTO NA 23.1.2015!!!

Rozsah: 40 hodin výuky a 20 hodin praxe. Praha, Pštrossova ul.
Podrobné informace a možnost přihlášení: http://www.visk.cz/akce/0256G61


Odborná exkurze na Moravu a Slovensko 25. – 26. 9. 2014

bus


Vzdělávací institut Středočeského kraje připravil v rámci projektu PRAXÍ KE KVALITĚ na září 2014 další tematickou exkurzi pro středoškolské učitele Středočeského kraje především technicky zaměřených oborů a řemesel, zajímavá i pro učitele fyziky a dalších všeobecně vzdělávacích předmětů.

Navštívili jsme podniky LET Kunovice, Slovácké strojírny a Volkswagen Bratislava. První podnik je typickým představitelem kusové výroby, individuální úpravy pro zákazníky. Vysoký podíl kvalifikované řemeslné práce, doplněný o vyspělé technologie a průběžný vývoj. Druhý podnik charakterizuje klasická strojírenská výroba, přesné obrábění velkých obrobků a montáž složitých konstrukčních celků. Využití řezání vodním paprskem a další technologie. Volkswagen je pak typickým představitelem továrny 21. století, hromadná pásová výroba, využití robotů, moderní technologie spojování – svařování, lepení, pájení. Manipulace s polotovary jednak dopravníky, jednak vozíky řízenými indukční smyčkou. Výroba s minimálními zásobami (just in time). Perličkou je 400 m dlouhá lanovka, která přepravuje hotová vozidla na zkušební dráhu a poté zpět k expedici.

Součástí programu byla i návštěva SPŠ strojnícka v Bratislavě, Fajnorovo nábřeží. http://www.fajnorka.sk jedná se o školu s tradicí 110 let, v historické budově a současně otevřenou světu. Několik fotografií z naší návštěvy na webu školy.

Fotografie z exkurze.


Akademie třetího věku - Dobříš

V září zahájíme další studijní program, místem konání bude Gymnázium K. Čapka, Dobříš, Školní 1530.

Dvousemestrový program je zaměřen na stěžejní historické epochy a události světových a především českých dějin s důrazem na odraz dobového vývoje v umění, kultuře a historii všedního dne. Součástí studia je blok regionálních dějin. Podrobné informace a přihláška jsou v přiloženém letáku.

Informace o studiu A3V ve Středočeském kraji poskytne PaedDr. Miluše Nováková, garant Akademie třetího věku VISK, tel. 734 571 156.


Do nového školního roku 2014/2015

Vážené kolegyně a vážení kolegové,
do nového školního roku 2014/2015 Vám přeji jménem všech pracovníků Vzdělávacího institutu Středočeského kraje hodně úspěchů, pedagogického optimismu a pracovní a osobní pohody.

Mgr. Jiří Holý, ředitel VISK


Seminář výroční zpráva ředitele školy - již v září

Seminář se zaměřuje na jeden z klíčových dokumentů předkládaných každoročně ředitelem školy – výroční zprávu. Jde o materiál, který je především pro zřizovatele jedním ze zdrojů, na jehož základě lze porovnávat a hodnotit zřizované školy. Čím dál častěji tento zdroj informací využívá i veřejnost k porovnávání různých škol při rozhodování o volbě školy. Praktický seminář se zaměří na oficiální rámec, v němž se výroční zprávy pohybují, provede rozbor jednotlivých předepsaných obsahových částí a náležitostí výroční zprávy a upozorní na úskalí a problematická místa.
Lektor: Mgr. Miroslav Hřebecký


Nabídka vzdělávání pro veřejnou správu na 2. pololetí roku 2014

titulní strana programové nabídky

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

již po deváté vám předkládáme pololetní nabídku vzdělávání pro veřejnou správu na 2. pololetí roku 2014, která bude zároveň rozeslána poštou na všechny úřady územních samosprávných celků ve Středočeském kraji a v některých dalších regionech.
Včasné přihlášení má zásadní vliv na uskutečnění či zrušení akce. Průběžně aktualizovanou nabídku vzdělávacích kurzů s možností on-line přihlašování najdete v levém menu – Vzdělávání veřejné správy.

Programová nabídka – soubor ke stažení v PDF.

Více informací získáte na telefonních číslech: 257 280 763 nebo 795. Těšíme se na další spolupráci s vámi. 


Tradiční semináře s tematikou primární prevence – zdarma – podpořeno z rozpočtu KÚ Středočeského kraje – podzim 2014

V průběhu podzimních měsíců je připravena řada programů, které budou zaměřeny na jednotlivé věkové cílové skupiny dětí a žáků. Podpořenou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci škol ve Středočeském kraji.


Stránky