VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Doporučení MŠMT pro mateřské školy

Doporučení MŠMT pro mateřské školy k problematice pozdního vyzvedávání dítěte z mateřské školy po ukončení provozu.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) připravilo pro mateřské školy doporučení k problematice pozdního vyzvedávání dítěte z mateřské školy po ukončení provozu. Cílem je formulovat vhodné řešení této krizové situace, které by bylo jak v souladu s právními předpisy, tak co nejméně stresující pro dítě.

Celý text doporučení.

č.j. MSMT-36418/2015, v Praze dne 8.12.2015


Evropský rámec kvalifikací se objeví na vysvědčeních

logolink_EQF

Zkratka EQF bude uvedena na vysvědčeních, výučních listech a diplomech o absolutoriu.

Změna se týká základních, středních, vyšších odborných škol a konzervatoří.
Podle vyhlášky č. 3/2015 Sb., o některých dokladech ve vzdělávání se od 1. 10. 2017 objeví údaj o úrovni Evropského rámce kvalifikací pod zkratkou EQF na absolventských vysvědčeních, výučních listech a diplomech o absolutoriu.
Součástí vyhlášky jsou nové formuláře vysvědčení a dalších dokladů, které školy mohou nepovinně vydávat již nyní. Od 1. 10. 2017 bude používání formulářů s uvedenou zkratkou EQF povinné. Vyhlášku a její přílohy – vzory formulářů vysvědčení a dalších dokladů – si můžete prohlédnout zde.

Přehled dokladů ve vzdělávání a příslušné úrovně EQF:

  • Vysvědčení o získání základního vzdělání v základní škole a vysvědčení o ukončení kursu pro získání základního vzdělání – EQF 2
  • Vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční listy absolventů dvouletých oborů – EQF 2
  • Vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční listy absolventů tříletých oborů – EQF 3
  • Vysvědčení o maturitní zkoušce – EQF 4
  • Vysvědčení o absolutoriu v konzervatoři a diplom o absolutoriu v konzervatoři – EQF 6
  • Vysvědčení o absolutoriu a diplom o absolutoriu ve vyšší odborné škole – EQF 6

Počet on-line vyplněných životopisů Europassu vzrostl o 55 %

Obliba jednotného formátu životopisu, který se z iniciativy EU začal před deseti lety používat pod názvem Europass-životopis, roste. Jen za polovinu letošního roku si jej ve všech jazycích podle průzkumu Evropského střediska pro rozvoj odborné přípravy Cedefop vyplnilo více než 10 milionů Evropanů. Rychlým tempem roste i zájem o on-line formu Europass-životopisu.

Česká republika evropský trend potvrzuje. Zatímco v prvním pololetí roku 2014 byl počet životopisů, které si Češi vyplnili on-line, přes 87 tisíc, letos ve stejném období přes 135 tisíc.
„Nárůst je dán tím, že se za prvé zvyšuje povědomí o evropském formátu životopisu, o kterém běžně informují své klienty i úřady práce, a za druhé je vyplnění životopisu poslední dva roky pro uživatele velmi snadné, návodné a při vyplňování ho provází rady a tipy, jak jednotlivé kolonky vyplnit,“ vysvětluje Irena Palánová, vedoucí Národního centra Europass.

Celá zpráva o aktuálním stavu je v příloze.


Život v pohybu - seminář pro 55+ Příbram

VISK Vás zve na celodenní seminář v sobotu dne 28. 11. 2015

Místo konání : ul. 28. října 24, Příbram VII, bývalý Školský úřad


Ohlédnutí za světovou výstavou EXPO 2015 v Miláně

expo

Světová výstava EXPO 2015 v Miláně nedávno skončila, ale ještě předtím ji v rámci tematické exkurze pořádané VISK v termínu 5. – 8. 10. 2015 stihlo navštívit více než 60 pedagogů škol a školských zařízení.
Prohlédli si nejen vlastní EXPO, které bylo velmi zajímavou zkušeností a silným zážitkem, ale i spoustu pozoruhodných míst při cestě do Milána i cestou zpět: německý Mnichov, lichtenštejnský Vaduz, švýcarskou Bellinzonu, centrum Milána se slavnou katedrálou a v neposlední řadě i švýcarské Alpy při adrenalinovém přejezdu průsmykem Maloja.

Podnětů pro pedagogickou praxi bylo opravdu hodně, samotná světová výstava byla pozoruhodným politickým i obchodním zeměpisem a dějepisem světa soustředěným na 1.000.000 metrech čtverečních.

Na výběr fotografií z této tematické exkurze se můžete podívat ve fotogalerii VISK. Několik fotografií se věnuje symbolu výstavy – „Stromu života“. Měřil 35 metrů a byl umístěn uprostřed jezera, obklopen fontánami. Večer se před zraky návštěvníků odehrálo vodní představení ukončené ohňostrojem. Vše bylo barevně nasvícené, s hudebním doprovodem. 


S pedigem hravě a kreativně - Nymburk

pletení košík

Na 9.12. 2015 jsme pro vás připravili zdarma program S pedigem hravě a kreativně – Podzimní a zimní motivy pro pracovní činnosti

Místo konání: učebna VISK, Nymburk, V Kolonii 1804

Čas: 9.00 hod – 14.00 hod.

Více informací a možnost přihlášení i pro soukromé osoby.


Účastníci Akademie třetího věku na zájezdu v Táboře

skupinove_foto


Příjemná parta lidí, kteří se znají již delší dobu a mají podobné zájmy, se sešla v A3V, tentokráte na seminářích Jan Hus a jeho doba. Je tedy jen logické, že společný výlet byl naplánován do města Tábora, a to na 23. října, kdy zde probíhala výstava k 600-tému výročí upálení Mistra Jana Husa. Prohlídka byla obšírná, dozvěděli jsme se mnohé nám dosud neznámé ze života Mistra Jana Husa.

Prohlédli jsme si i město, každý dle svých zájmů, sil a možností. Renesanční štíty na náměstí, to byla pastva pro naše oči i duši. Co dokázali naši předkové postavit! Dech beroucí. Město je upravené, čisté a turistům se jistě líbí i malé obchůdky. Občerstvení bylo i s posezením a kávou. Na cestě domů svítilo sluníčko a příroda nám ukázala svoji krásu ve všech barevných odstínech. Poznali jsme mnoho nového.

Díky za pěkně prožitý den našim organizátorům – Vzdělávacímu institutu Středočeského kraje. Také díky městu Zruč nad Sázavou, že na nás nezapomíná a vždy nám na A3V přispěje.
Můžeme slíbit, že jsme i budeme pilnými studenty. Irena Prokoschová a Marie Šubrtová, účastnice A3V Zruč nad Sázavou


Vidimace a legalizace

Aktualizační vzdělávací kurz Vidimace a legalizace se uskuteční dne 24.11.2015 v Kutné Hoře. Obsah kurzu se zaměřuje na aktuální právní úpravu problematiky vidimace a legalizace, zejména zákon č. 21/2006 Sb., zákon o ověřování, a problematiku autorizované konverze a s tím souvisejících problémů upravené zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Více informací naleznete zde.


Účetnictví ÚSC: Uplatňování DPH, daň z příjmů

Dne 19. 11. 2015 proběhne v budově KÚ SK vzdělávací kurz zaměřující se na některé účetní problémy, u nichž často dochází k chybám při aplikaci v praxi a při účtování, nebo u kterých došlo k zásadním legislativním změnám.
Obsah vzdělávacího kurzu se věnuje problematice uplatňování DPH a zdanění příjmů územních samosprávných celků a jimi zřízených příspěvkových organizací. Více informací naleznete zde.


Supervize a vedení organizace – úvod do problematiky

25. 11. 2015 proběhne v Praze, Husově ulici č. 21 seminář určený nejen vedoucím pracovníkům v sociálních službách s tolik potřebnou tématikou supervize. Cílem kurzu je seznámit účastníky s výhodami využívání supervize jako prostředku předcházení interpersonálním problémům na pracovišti a syndromu vyhoření.
Účastníci se zorientují v jednotlivých typech supervize a jejich možnostech využití v organizaci, naučí se vyjednávat o svých potřebách při uzavírání kontraktu i vyjednávat kontrakt s podřízenými. Součástí kurzu bude i praktické seznámení s případovou supervizí.


Stránky