VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Tematická vycházka z cyklu Pietními místy Prahy

Ve čtvrtek 10. 11. 2016 se od 13:00 hod. uskutečnila další tematická vycházka z cyklu Pietními místy Prahy. Tentokrát s podtitulem „Na Vyšehradský hřbitov za národním obrozením“.

Byla zaměřena na méně známé představitele českého národního obrození. To nebylo jen dílem osobností z učebnic, ale také prací mnoha a mnoha, dnes často zapomenutých, zapadlých vlastenců, kteří idejí znovuobnovení českého národa věnovali své životy.
Kromě známějších osobností, jako je Václav Hanka nebo přírodovědci bratři Preslové a J. E. Purkyně, jsme se zastavili např. u hrobů Františka Douchy, Beneše Metoda Kuldy či Václava Štulce.
Pořízenou obrazovou dokumentaci si můžete prohlédnout v galerii fotografií.

V říjnu 2016 se také ve dvou termínech uskutečnila tematická vycházka z cyklu Prahou minulou i současnou Malá Strana VI., která účastníkům představila Jánský vršek a jeho blízké okolí. Pořízenou obrazovou dokumentaci si můžete prohlédnout v galerii fotografií


Publikační systém WordPress

Redakční (publikační) systém WordPress je vhodný pro provozování webových stránek a publikování textového a multimediálního obsahu. Pro uživatele představuje kreativní publikační nástroj, který nevyžaduje znalost programovacích jazyků.
V první části semináře lektor Mgr. Vlastimil Ott předvede bohaté možnosti programu. V další, praktické části semináře proběhne řízená práce na počítačích – aplikace WordPress.

Formou učení se prostřednictvím zpracování zadaných úkolů získají účastníci potřebné dovednosti pro řešení úloh v praxi. Na závěr semináře lektor zodpoví dotazy účastníků formou diskuze.


Zkouška ověřující dosažení profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

VISK, jako držitel autorizace, realizuje dne 21. 10. 2016 od 8:00 zkoušky ověřující dosažení profesní kvalifikace

„Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky“

(podle § 17 zák. 179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů).
Místo konání zkoušek bude na pobočce VISK, Zborovská 11, Praha 5.


Scribus - tvorba tiskovin, pozvánek...

Scribus je open-source program určený k sazbě tiskovin.
Nabízí celou řadu funkcí, které usnadňují vytváření grafických návrhů, vlastní sazbu i nastavení PDF výstupů pro web či k tisku.
V praxi jej lze využit pro vytváření školních časopisů, letáků a pozvánek.
Seminář bude zaměřen na vytvoření letáku či pozvánky na školní akci s využitím volně dostupných fontů, fotografií a vektorové grafiky.


Výstava fotografií v partnerských regionech Středočeského kraje

vystava_Jiroušek

28. 9. 2016 byla v Parlamentu Porýní-Falce v Mainz prezidentem Landstagu Hendrikem Heringem a ředitelem Vzdělávacího institutu Středočeského kraje Jiřím Holým slavnostně otevřena již osmá

výstava fotografií středočeského fotografa Jiřího Jirouška (www.nebeske.cz ) v partnerských regionech Středočeského kraje.

Cyklus výstav se uskutečňuje v úzké spolupráci s Odborem školství, mládeže a sportu KÚ Středočeského kraje. Fotografie představují náš kraj v neobvyklé perspektivě pohledu pilota paraglidu. Všechny snímky se vyznačují neobvyklou atmosférou a jsou skvělou propagací Středočeského kraje a dobrým příkladem propojení oblasti vzdělávání s kulturou a cestovním ruchem.


Aktuální novela školského zákona - přednáší Mgr. Pavla Katzová

Seminář se zaměří na jednotlivé změny, které počínaje 1. 9. 2016 postupně do školského práva přinese novela školského zákona publikovaná ve Sbírce zákonů pod č. 178/2016 Sb.

Termín: 14. 10. 2016, od 9:00 hod. do 14:00 hod
Místo: VISK Praha, Zborovská 11, Praha 5 – Smíchov

podrobnosti a přihlášení


Kurz angličtiny / úroveň B1 - B1/B2

NEUSKUTEČNÍ SE
Vzdělávací středisko Praha, vám nabízí
Kurz angličtiny pro pedagogické pracovníky – úroveň B1 – B1/B2, jehož celková dotace činí 70 výukových hodin. Kurz je veden aktivní konverzační metodou doplněnou o poslechy s následnými cvičeními a četbou textů odpovídající úrovně s vyšší slovní zásobou.

předpokládaný začátek kurzu
17. 10. 2016 (vždy PONDĚLKY od 16:05 do 17:35 hod.) ve VISK Praha, Kořenského 10, Praha 5 – Smíchov 


Semináře Hejného matematiky pro 2. stupeň ZŠ a G

Učitelům matematiky na 2. stupni ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií nabízíme ve spolupráci se společností H-mat, o.p.s. tyto semináře:

Metoda Hejného v matematice na 2. stupni ZŠ / Geometrie na mříži
pondělí 28. 11. 2016, od 9:00 hod., VISK Praha, Kořenského 10, Praha 5
Podrobnosti a přihlášení


VISK opět realizuje kurzy pro veřejnost v Praze:

ilu_leták

Vzdělávací institut Středočeského kraje opět realizuje kurzy pro veřejnost v Praze:

.

Netradiční vánoční dekorace – 10. 11. 2016 od 15:30–19:00 hod.

Stres a jak na něj – 26. 11. 2016 od 09:00–15:00 hod.

Místo konání: Pštrossova 15, Praha 1, další informace na tel.: 733 642 647

Leták ke stažení


Přehled legislativních změn účinných od 1.9.2016

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy připravilo souhrn legislativních změn k 1. září 2016. Dokument v PDF má rozsah 5 stran a je ke stažení v příloze nebo z webových stránek MŠMT.


Aplikace Google pro školy - jak začít?

GAFE bublina

Pro vedení škol je připraven volný cyklus seminářů o aplikacích Google určených pro vzdělávání v oboru 01, zaměřený více z pohledu ředitele, pedagoga…

Pokud již máte jisté povědomí o Google aplikacích a chcete vědět více, jsou pro Vás určeny volně navazující kurzy Řízení školy a moderní vzdělávání s využitím GAFE I. – IV. kde budou podrobně probrány „školské“ možnosti jednotlivých aplikací (e-mail, Kalendář, Kontakty, YouTube, Mapy, Fotky, Google+, služba Classroom).

Všechny nabízené kurzy se uskuteční v Praze, od 9 do 14 hodin.

III. díl – 21.11.2016 ***********

zrušeno: IV. díl – 5.12.2016


Podzimní nabídka vzdělávání v oblasti ICT - Praha

ilu_tablet

Pro všechny pedagogy jsme připravili podzimní nabídku vzdělávání v oblasti ICT:

Moderní vzdělávání s využitím Google Apps For Education (GAFE) – úterý 29.11.2016 Samostatný seminář určený pro správce systému (větší důraz na tématiku nasazení, správy účtů apod.). Pro vedení škol je připraven volný cyklus v oboru 01, zaměřený více z pohledu ředitele, pedagoga…

Všechny nabízené kurzy se uskuteční v Praze, od 9 do 14 hodin.


Doplňující didaktické studium Anglického jazyka

Akreditovaný kurz Doplňující didaktické studium AJ umožňuje odborně kvalifikovaně vyučovat anglický jazyk na ZŠ a SŠ.

Vzdělávací institut Středočeského kraje na základě Vašeho zájmu a požadavků připravil akreditovaný kurz Doplňující didaktické studium AJ podle § 6b vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, k doplnění kvalifikace učitele angličtiny jazyka podle § 12 písm. b) a d) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Kurz byl zahájen 20. září 2016 v Praze.


Středočeská konference primární prevence 2016

Středočeská konference primární prevence se bude konat 12. 10. 2016 v budově KÚ Středočeského kraje.
Více informací a možnost přihlášení:

Program konference se uskuteční v sále zastupitelstva, 1. patro č. 1096.
O zařazení do programu rozhoduje pořadí doručených přihlášek.
Bez účastnického poplatku (podpořeno z rozpočtu KÚ SČK), podpořenou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci ze Středočeského kraje.


Nabidka vzdělávání pro veřejnou správu na 2. pololetí 2016

titulkaDVVS

Vážení pracovníci veřejné správy, vážené kolegyně a kolegové,

opět jsme pro Vás připravili nabídku vzdělávacích kurzů určenou úředníkům územních samosprávných celků, vedoucím úředníkům a voleným členům zastupitelstev.

Katalog je rozesílán také mailem na všechny obce a města Středočeského kraje a dalších vybraných regionů.


Stránky