VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Kurzy dalšího vzdělávání dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách:

VISK nabízí volná místa v jednodenních osmihodinových kurzech dalšího vzdělávání dle zákona č. 108/2006 Sb., o soc. službách:

Kompetence a role klíčového pracovníka v pobytových službách pro osoby se zdravotním postižením – 9.4. 2013 v Příbrami


Konkurzní řízení z pohledu účastníka konkurzu

Vzdělávací institut Středočeského kraje připravil pro zájemce o místo ředitele školy / školského zařízení, kteří se účastní konkurzu, seminář Konkurzní řízení z pohledu účastníka konkurzu.


Nové grantové projekty - Manažerská angličtina a Praxí ke kvalitě

Informace o projektech a nabídka pro školy ve Středočeském kraji.

Od dubna 2013 zahajujeme realizaci dvou projektů určených pedagogickým pracovníkům škol ve Středočeském kraji:

  • Zvýšení jazykových a řídících kompetencí vedoucích pracovníků škol a školských zařízení Středočeského kraje – MANAŽERSKÁ ANGLIČTINA
  • Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje – PRAXÍ KE KVALITĚ

Termíny realizace obou projektů: 04/2013 – 12/2014. Účast v projektech je ZDARMA.

Přihlášky:

Uzávěrka příjmu závazných přihlášek do projektu MANAŽERSKÁ ANGLIČTINA byla ukončena.

Uzávěrka příjmu závazných přihlášek do projektu PRAXÍ KE KVALITĚ je prodloužena do 15. května 2013.

Vyplněné a podepsané přihlášky na přiloženém formuláři oskenujte a zasílejte výhradně e-mailem na adresu praha@visk.cz.

V případě vyššího počtu přihlášených zájemců rozhoduje o zařazení do jednotlivých aktivit projektů datum přijetí přihlášky při dodržení podmínek pro přihlašování stanovených v jednotlivých projektech.


Právní výklad k § 23 zákona o pedagogických pracovnících

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Českomoravský odborový svaz pracovníků školství vydávají Právní výklad k § 23 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) , a § 132 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce , ve znění pozdějších předpisů.


Seznam právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy

Seznam obsahuje právní předpisy v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, případně právní předpisy s úzkým vztahem k jeho působnosti. Předpisy jsou uvedeny ve znění platném k 31. 1. 2013.

Č.j. MSMT-54809/2132–61 dokument ve formátu PDF ke stažení.


Seminář pro učitele německého jazyka

Seminář jazykové animace pro učitele NJ pořádá Tandem Plzeň v termínu 11.- 14. duben v Berouně. Koná se v rámci projektu „Němčina nekouše“, uzávěrka přihlášek již 15. března 2013. Podrobnosti na připojeném letáku:

Další informace k semináři a link k přihlašovacímu formuláři.


Dvoudenní výjezdní seminář pro ředitele středních škol

Vzdělávací institut Středočeského kraje připravil výjezdní dvoudenní seminář pro ředitele středních škol. Uskuteční se 25. a 26. 3. 2013 tradičně v Nesuchyni, hotel Lions. V příloze naleznete rámcový program a popis cesty pro individuální dopravu.

Dále prosíme o vyplnění přiložené návratky pro potvrzení účasti a odebíraných hotelových služeb. Platí i pro již přihlášené i ty, kteří se přihlásili on-line prostřednictvím webu VISK.

Uzávěrka přihlášek: do pátku 15. 3. 2013 odešlete přiloženou návratku na mail rakovnik@visk.cz.


Nabídka programu SVES v roce 2013

Program SVES je v rámci Programu celoživotního učení zaměřen na podporu evropské spolupráce prostřednictvím týdenních studijních návštěv, jejichž cílem je výměna zkušeností, získání nových informací a navázání přímých kontaktů v oblasti všeobecného a odborného vzdělávání.


Další termín pro seminář k problematice přijímání k předškolnímu vzdělávání

Rozhodování ředitele mateřské školy při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v souladu se správním řádem.

Seminář reaguje na aktuální a citlivou problematiku přijímání k předškolnímu vzdělávání, které probíhá v režimu správního řízení, a připomíná zásady správního rozhodování v souladu se správním řádem a školským zákonem. Zohledněny budou i změny, které do předškolního vzdělávání přinesla novelizace školského zákona účinná od 1. ledna 2012.

22.03.2013 od od 09:00h Praha 5-Smíchov, Zborovská 11 – budova Středočeského kraje, termín je plně obsazen.

Další možnost 26.3.2013 od 10:00 podrobnosti a přihlášení.


Příprava ke konkurzu na ředitele škol a školských zařízení

již v březnu 2013 nabízíme pro všechny zájemce dvoudílný seminář Příprava ke konkurzu na ředitele škol a školských zařízení. Cílem kurzu je získání základních kompetencí a orientace v oblasti řízení školství. Rozsah 2×6 hodin, první díl 05.03.2013 od 9:00 hod., druhý díl 11.03.2013 – PH-KÚ Stč. kraje, Praha 5-Smíchov, Zborovská 11.

Podrobné informace s možností přihlášení.


Stránky