VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

RKC Praha - KURIKULUM S

V rámci projektu KURIKULUM S vznikla v říjnu 2009 regionální konzultační centra (RKC) s cílem poskytnout středním odborným školám a středním odborným učilištím podporu a odbornou pomoc při tvorbě a následném zavádění ŠVP.

Vzdělávací zařízení Středočeského kraje zahájilo činnost regionálního konzultačního centra Praha (RKCP), které nabízí školám tyto služby:

  • osobní konzultace k tvorbě a realizaci ŠVP vedoucím pracovníkům, koordinátorům, popř. dalším pedagogům
  • praktické semináře a workshopy pro koordinátory a pro pedagogy k vybraným tématům souvisejícím se ŠVP
  • předávání metodických materiálů a získaných příkladů dobré praxe prostřednictvím webových portálů

Pražský hrad, jak jej neznáte

Tematická vycházka z cyklu Příběh pražského hradu – Pražský hrad, jak jej neznáte zavede účastníky do podzemních částí třetího nádvoří Pražského hradu, kde se seznámí s archeologickými nálezy románského a raně gotického opevnění a osídlení. Sklepení pod Jiřským klášterem umožní poznat stavební vývoj nejen tohoto objektu, ale i přilehlé baziliky.

Termín: 24.11.2009 od 14:00 hod., kód: 17–02-A51, Cena: 450 Kč

Sraz účastníků ve 13:50 hod. u lavičky naproti Chrámu sv. Víta.

Zájemci se mohou přihlásit e-mailem na adrese koubova@vzsk.cz, telefonicky na čísle 257 312 630 nebo přímo z našeho webu v odkazu Programová nabídka nejlépe do pátku 13.11.2009. 


Středočeští učitelé v Evropském parlamentu

Vzdělávací zařízení Středočeského kraje uspořádalo již podruhé vzdělávací program Evropská unie a my. Cílem bylo seznámit pedagogické pracovníky kraje se složitou strukturou a pravomocemi evropských úřadů, přiblížit jim informace o historii a současnosti těchto institucí tak, aby je mohli přenést do výuky. Pedagogové získali odborné kompetence, které mohou dále uplatnit na svých školách.

Ve dnech 4. až 8. října 2009 navštívila 42 členná skupina pedagogů Štrasburk, Lucemburk a Brusel, sídla evropských institucí.


Nákup licencí Microsoft - smlouva Select Academic Plus

Původní smlouva Select Academic mezi MŠMT a Microsoftem byla několikrát obnovena vždy na období tří let. Její platnost skončila 31. 7. 2009. Zakoupené licence mají platnost podle konkrétního typu licence.

Nová smlouva Select Academic Plus byla uzavřena s platností od 1. srpna 2009.

Pokud plánujete nákup licencí v závěru roku, již nyní je vhodné začít s registrací.


Změna zákona o střetu zájmů

Zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení,

zbavuje ředitele škol povinnosti podávat Oznámení o majetku evidenčnímu orgánu (MŠMT).

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění zákona č. 216/2008 Sb. a zákona č. 158/2009 Sb., se mění takto:


BOZP a PO ve školách a školských zařízení - školení vedoucích zaměstnanců

Školení ředitelů a vedoucích zaměstnanců škol a školských zařízení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zaměstnanců a žáků navštěvujících školu a v oblasti požární ochrany.

Školení je zaměřeno na základní povinnosti vedoucích zaměstnanců v oblasti BOZP a PO s vazbou na zajištění bezpečnosti zaměstnanců a žáků.

Účast na školení je zákonnou povinností vedoucích zaměstnanců v periodě 3 let. Součástí školení je i seznámení s druhy povinně vedené dokumentace právních subjektů v oblasti BOZP a PO.


Problematika dětských úrazů a možnosti jejich předcházení

7.10. 2009 ve 13.00 hod., v ZŠ Tyršova, Nymburk

se bude konat vzdělávací program, který je určen všem dosud neproškoleným pracovníkům škol a školských zařízení.

Přihlásit se můžete v Programové nabídce.

případně e-mailem na adrese kelymanova@vzsk.cz, telefonicky na čísle 731 581 232.

kód 19–22-N50


Vyplňování vysvědčení na základních školách s platností od školního roku 2009/2010

Odbor předškolního, základního a základního uměleckého vzdělávání MŠMT vydává souhrn informací a doporučení k vyplňování vysvědčení na základních školách s platností od školního roku 2009/2010.

Materiál vznikl jako strukturovaný souhrn odpovědí na značné množství dotazů škol k problematice vyplňování vysvědčení.

Informace je periodicky doplňována o další doporučení tak, aby poskytovala školám komplexní informaci soustředěnou do jednoho materiálu.

Dokument 15 stran, ke stažení níže nebo na webu MŠMT.


BOZP a PO ve školách a školských zařízení - školení vedoucích zaměstnanců

Školení ředitelů a vedoucích zaměstnanců škol a školských zařízení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zaměstnanců a žáků navštěvujících školu a v oblasti požární ochrany.

Účastníci semináře dostanou písemné materiály – tématický obsah školení s odkazy na základní povinnosti vedoucích zaměstnanců v oblasti BOZP a PO s vazbou na zajištění bezpečnosti zaměstnanců a žáků.


Metodický seminář pro učitele informatiky v Kolíně 15. října

Účastníci budou po absolvování semináře moci lépe naplňovat zpracovaný ŠVP a pružně reagovat na proměnlivé podmínky ve výuce ICT.

Po obecnějším úvodu bude seminář zaměřen na předání praktických poznatků lektora, který ICT na ZŠ učí řadu let, má vypracované a odzkoušené postupy a podělí se s účastníky o informace o používaných programech, učebnicích, informačních zdrojích, vhodných pracovních materiálech apod.

Rámcový obsah semináře:

  • vztah ICT ke klíčovým kompetencím, tvorba osnov učiva ve světle požadavků RVP,
  • didaktika informatiky, vývoj a perspektiva rozvoje ICT,
  • seznámení s novými programovými produkty a technickými prostředky.


Upozornění: Změna lektora seminářů AJ

Říjnové semináře Interaktivní tabule a software pro výuku AJ na G, SOŠ a SOU bude lektorovat Mgr. Hana Vohradská:

(kód 05–20-A50), 21.10.2009, 9:00, ZŠ Kořenského 10, Praha 5– Smíchov

(kód 05–20-P50), 22.10.2009, 13:00, 5.ZŠ, ulice 28. října 1, Příbram VII

Lektor Philip Warwick se ze závažných důvodů nemůže zúčastnit.


Metodický pokyn MŠMT k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

MŠMT vydává novelizovaný metodický pokyn, kterým informuje zřizovatele a ředitele škol a školských zařízení (dále jen škola) o environmentálním vzdělávání, výchově a osvětě (dále jen EVVO) a stanoví doporučené postupy při jeho realizaci ve školách.

Metodický pokyn poskytuje názorný a konkrétní návod, jakým způsobem realizovat environmentální vzdělávání ve škole a jak tuto realizaci zakotvit v dokumentaci školy.

Č. j. 16745/2008 – 22 V Praze dne 27.října 2008

Ke stažení (12 stran ve formátu DOC)


Aplikace klíčových kompetencí pro pedagogy ZŠ a SŠ

Semináře pro pedagogické sbory škol ve Středočeském kraji se mohou konat v kmenových školách, případně lze zorganizovat výjezd pedagogického sboru. Projekt je financovaný z ESF a státního rozpočtu ČR. Tématické zaměření jednotlivých seminářů:


Vzdělávací program Studium pedagogiky - termín podzim 2009 obsazen.

Pro další zájemce – počítáme s otevřením tohoto studia i v následujícím školním roce 2010–11.

Informace J. Randáková:

randakova@visk.cz


Jazykové kurzy VZSK Praha, Kořenského 10, Praha 5 - Smíchov

Vážení pedagogové,

Vzdělávací zařízení Středočeského kraje (VZSK) pro vás připravilo novou nabídku jazykových kurzů angličtiny v Praze:

Kurz AJ pro pedagogické pracovníky / A1 – začátečníci

Kurz AJ pro pedagogické pracovníky / A2 – mírně pokročilí

Kurz AJ pro pedagogické pracovníky / B1 – středně pokročilí

Kurz pro neaprobované učitele AJ / Příprava na mezinárodní zkoušku FCE

____________________________________________


Stránky