VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Nový občanský zákoník - vzdělávání pro veřejnou správu

Pro veřejnou správu máme připravené následující vzdělávací kurzy zaměřené na problematiku nového občanského zákoníku:

  • Nový občanský zákoník – přehled zásadních změn
  • Nový občanský zákoník – Fyzické a právnické osoby
  • Smluvní právo a náhrada škody podle nového občanského zákoníku
  • Absolutní majetková práva dle nového občanského zákoníku (vlastnické právo, věcné právo k cizím věcem, právo stavby, zástavní právo, dědické právo)
  • Právní vztahy k nemovitostem podle nového občanského zákoníku

V Praze otevíráme jazykový kurz angličtiny - úrovně A1 - A1/A2

Vzdělávací středisko Praha otevírá 60-ti hodinový jazykový kurz angličtiny pro mírně pokročilé / úroveň A1 – A1/A2.

Kurz probíhá vždy v pondělí od 16:15 hod. v budově ZŠ Kořenského 10, Praha 5 – Smíchov. Začínáme 10. února 2014. V kurzu máme ještě volná místa, můžete se přihlásit. Nabízíme možnost přijít se nezávazně podívat na první výukovou lekci. 


Metody práce s dětmi s poruchou autistického spektra v MŠ

Aktuálně jsme připravili nový dvoudílný vzdělávací program Metody práce s dětmi s poruchou autistického spektra v MŠ.

Seminář je zaměřen na rozšíření pedagogických kompetencí učitelů mateřských škol v oblasti péče o děti se speciálními potřebami, konkrétně o děti s diagnostikovanou poruchou autistického spektra. Účastníci se seznámí s aktuálními poznatky i se zkušenostmi dobré speciálně pedagogické praxe, která umožňuje dětem s poruchou autistického spektra vývoj srovnatelný s jejich vrstevníky.

Možnost přihlášení a podrobnější informace.

1. díl – 7.2.2014 od 9:00, VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1 (bud. SPŠPT):


Nabídka přednášek Amerického centra pro středočeské střední školy

Americké centrum při Velvyslanectví Spojených států v Praze nabízí přednášky a setkání s americkými diplomaty a odborníky na středočeských školách, které by byly vhodné jako podpora výuky anglického jazyka, ale i do dalších zejména společenskovědních předmětů. Přednášky a diskuse by probíhaly v anglickém jazyce.

Podrobné informace a kontakt na ředitele centra pana Konvalinu jsou v přiloženém dopise.


Jazyková animace pro učitele německého jazyka v Mladé Boleslavi

tandem

Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem ve spolupráci se Vzdělávacím institutem Středočeského kraje pořádá jednodenní školení jazykové animace pro učitele německého jazyka.

Pracoviště VISK, Havlíčkova 456, Mladá Boleslav – v prostorách SPŠ

Dne 21. 2. 2014 od 9.00 do 16.00 hod. (8 vyuč. hodin), bez úč. poplatku, lektorka Mgr. Petra Zahradníčková

Nekonvenční a zábavná metoda výuky přispívá k odbourávání strachu z mluvení a případných komunikačních bariér a mylných představ spojených s obtížností jazyka sousedního státu. Učitelé mohou sami motivovat pomocí jazykové animace své žáky ke zvolení němčiny jako druhého cizího jazyka.


Kurz Pedagogická podpora přirozeného rozvoje řeči dětí

Kurz je zaměřen na porozumění pojetí a obsahu logopedické prevence a získání pedagogických kompetencí k podpoře přirozeného vývoje dětské řeči, uskutečňované v rámci školních vzdělávacích programů.


Seminář inovativní výukové aktivity s Dr. Ondřejem Neumajerem

ICT ve škole – inovativní výukové aktivity a ICT strategie ve škole

Seminář zaměřený na seznámení vedoucích pracovníků škol a koordinátorů ICT s problematikou zavádění ICT do výuky a využívání ve škole. Cílem semináře je problematiku ICT ve škole řešit strategicky a komplexně, vybavit účastníky nadhledem a doporučeními propojujícími nejnovější poznatky pedagogického výzkumu s pedagogickou praxí.

Lektor: PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D.

Místo: Praha, termín 12.5.2014


Využití trampolín při cvičení a relaxaci dětí s postižením

Využití trampolín při cvičení a relaxaci dětí s postižením – pedagogická podpora

Kurz je zaměřen na využití trampolín při cvičení a relaxaci dětí s postižením. Lektorky předají své dosavadní zkušenosti s výsledky působení cvičení na fyzický i psychický stav dětí a žáků s postižením. Program se skládá z části teoretické a praktických ukázek. Budou představeny soubory cviků dle typu postižení – děti s lehčím mentálním a somatickým postižením, děti s autismem, děti s těžší formou DMO, děti z rehabilitačních tříd.

  • kurz se uskuteční na jaře 2014 po naplnění kapacity 15 účastníky
  • celodenní kurz v rozsahu 10 hodin, účastnický poplatek bude kalkulován podle místa konání a konečného počtu účastníků mezi 1500 – 1800 Kč
  • podrobné informace a možnost přihlášení

Stránky