VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Nabídka vzdělávání pro veřejnou správu na 1. pololetí 2014

Obálka DVVS

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

předkládáme vám novou nabídku vzdělávacích kurzů určenou pro úředníky územních samosprávných celků, volené členy zastupitelstev a další zaměstnance úřadů územních samospráv. Tištěná verze nabídky bude rozeslána v první polovině ledna na všechny obce a města Středočeského kraje. Složením témat kurzů reagujeme na aktuální nebo připravované legislativní změny a dále na potřeby úřadů, které jsme v minulém pololetí zaznamenali. Věříme, že si z naší nabídky vyberete. Průběžně aktualizovanou nabídku vzdělávacích kurzů s možností on-line přihlašování najdete v levém menu pod odkazem Vzdělávání veřejné správy 

Včasné přihlášení má zásadní vliv na uskutečnění či zrušení akce. Pro bližší informace nás kontaktujte na kaderavkova@visk.cz, konradova@visk.cz.

  • Ing. Pavla Kadeřávková Doubravová, metodička DVVS
  • Mgr. Lenka Gabriela Konrádová, metodička DVVS

Soubor Nabídka vzdělávání pro veřejnou správu ke stažení ve formátu PDF.


Nabídka vzdělávání v sociálních službách na 1. pololetí roku 2014

Obálka DVSS

Vážení pracovníci zařízení poskytující sociální služby,

v nejbližších dnech obdržíte tištěnou podobu katalogu „Nabídka vzdělávání v sociálních službách – 1. pololetí 2014“.

Stále aktuální programovou nabídku DVSS s možností on line přihlašování najdete v levém menu – Vzdělávání v sociálních službách. 

Přihlašovat se můžete on-line přihláškou na kurzy, které jsou pro Vás zdarma, připravené v rámci projektu VISK – obor 10-ESF Profesním vzděláváním ke kvalitě nebo na neprojektové kurzy dle uvedených oborů. V případě zájmu o realizaci kurzů na zakázku přímo u Vás v zařízení poskytující sociální služby nás kontaktujte na lesova@visk.cz, stefanova@visk.cz.

Přejeme Vám jménem všech pracovníků VISKu krásné Vánoce a hodně zdraví, štěstí a pohody v novém roce 2014.

  • Mgr. Kateřina Lesová, metodička DVSS
  • PhDr. Iva Stefanová, metodička DVSS

Soubor Nabídka vzdělávání v sociálních službách ke stažení ve formátu PDF.


Programová nabídka DVPP na 2. pololetí šk. roku 2013/2014

Obálka DVPP

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v předvánočním čase Vám předkládáme Programovou nabídku DVPP Vzdělávacího institutu Středočeského kraje na 2. pololetí školního roku 2013/14. V nejbližších dnech rozešleme na všechny školy a školská zařízení ve Středočeském kraji programovou nabídku v tištěné podobě, tradiční publikace formátu A5 s modrou obálkou.

Stále aktuální programovou nabídku DVPP s možností on line přihlašování najdete v levém menu – Vzdělávání pedagogů. Včasné přihlášení má zásadní vliv na uskutečnění či zrušení akce. Uzávěrka hromadných přihlášek za školu na vzdělávací programy ve 2. pololetí školního roku 2013/14 je 31.1. 2014.

Přeji Vám jménem všech pracovníků VISK krásné a ničím nerušené Vánoce a úspěšné vykročení do nového roku 2014.

Mgr. Jaroslav Borský, hlavní metodik DV a projektové činnosti

Soubor Programová nabídka ke stažení ve formátu PDF.


Nový rok 2014

PF2014

Krásné a pohodové Vánoce a do nového roku 2014 hodně zdraví, štěstí, úspěchů a dobré nálady přejí pracovníci Vzdělávacího institutu Středočeského kraje.


Bezpečně na internetu - seminář pro rodiče

Odborný bezplatný seminář pro rodiče s názvem „Bezpečně na internetu“ pořádá v rámci prevence kriminality Středočeský kraj prostřednictvím Vzdělávacího institutu Středočeského kraje.


Příbram - Akademie třetího věku

VISK připravil v rámci Akademie třetího věku samostatné semináře pro seniory:

  • 20. 1. 2014 – (pondělí) Mgr. Radek Kotlaba – Judaismus a židovská diaspora
  • 10. 2. 2014 – (pondělí) Mgr. Jan Dušek – Arabsko-izraelský konflikt

Semináře začínají v 9:00 hodin v učebně VISK, Vzdělávací středisko Příbram, Příbram VII, Osvobození 387 (II. poliklinika) a trvají 6 vyuč. hodin. Cena pro přihlášené seniory – Kč 200,– za jeden seminář.

Přihlášky: PaedDr. Miluše Nováková – novakova@visk.cz, Telefon: 318 625 567 Mobil: 734 571 156 


Datové schránky - platné právní předpisy

Vzdělávací institut Středočeského kraje (VISK) připravil aktuální seminář k problematice datových schránek. Lektorka probere problematikou elektronické komunikace škol s úřady se zaměřením na praktickou práci s datovou schránkou a elektronickým podepisováním dokumentů.

29.11.2013 v 09:00 hod. délka:6 hod., lektorka RNDr. Ing. Eva Urbanová 


Jazykově metodické kurzy anglického jazyka ve spolupráci s BC

Vzdělávací institut Středočeského kraje ve spolupráci s British Council nabízí učitelům angličtiny jazykově metodické kurzy anglického jazyka v distanční formě metodou e-learningu.

Účastníci po úvodním prezenčním semináři (4 hod.) pracují pouze prostřednictvím internetu ve výukovém prostředí Moodle – jedná se o uživatelsky přívětivý systém, který zvládne každý, kdo ovládá práci s webovým prohlížečem a mailem.

Další informace o jednotlivých kurzech.

Kurzy byly připraveny předními odborníky British Council, jsou výrazně interaktivní, obsahují texty ke studiu, audio, videozáznamy z třídní praxe učitelů, interaktivní cvičení, diskusní fóra a další aktivity. Účastníci pracují ve skupinách a jsou vedeni zkušeným metodikem- e-moderátorem.


Stránky