VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Informace pro školy a školská zařízení o řešení situace vyplývající ze zvýšení platových tarifů v oblasti regionálního školství

MŠMT informuje školy a školská zařízení o řešení situace vyplývající ze zvýšení platových tarifů v oblasti regionálního školství od 1. června 2009.

Na webu MŠMT najdete podrobný komentář ke zvýšení platových tarifů od 1.6.2009:

Informace pro školy


Prázdniny ve školním roce 2009/2010

Období školního vyučování ve školním roce 2009/2010 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v úterý 1. září 2009. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2010. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve středu 30. června 2010.

Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2009.

Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince 2009 a skončí v pátek 1. ledna 2010. Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2010.


Škola pro 21. století - akční plán MŠMT

MŠMT v přímé návaznosti na vládní usnesení k rozvoji moderních technologií z října 2008 přijalo akční plán Škola pro 21. století, který neřeší jen technologické a technické aspekty ICT, ale především stěžejní oblast rozvoje – pomoc a motivaci pedagogickým pracovníkům v regionálním školství.

Akční plán rozšiřuje možnosti financování nejen formou státního rozpočtu (rozvojový program pro roky 2009–2013), ale především přispívá k motivaci jednotlivých školských subjektů zpracovat rozvojové projekty v rámci evropských strukturálních fondů pro naplnění svých vlastních představ využívání moderních technologií ve vzdělávání. 


Dokumenty MŠMT proti šikaně ve školách

Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení

Č.j. 24 246/2008–6

12 stran v PDF

==============================

Strategie prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže v působnosti resortu školství, mládeže a tělovýchovy na období 2009 – 2012

17 stran v PDF


Komentář MŠMT ke změně tarifů nepedagogických pracovníků

Na webu www.msmt.cz najdete podrobný komentář vysvětlující

Zdroje financování dopadu změny platových tarifů v roce 2009:

http://www.msmt.cz/…edagogickych


Zvýšení nenárokových složek platů a motivačních složek mezd pedagogických pracovníků s ohledem na kvalitu jejich práce

Vyhlášení 2. etapy rozvojového programu MŠMT na rok 2009

č.j. 4 982/2009–26, ze dne 31. března 2009 .

Cílem 2. etapy rozvojového programu je v roce 2009 navýšení prostředků určených na posílení úrovně motivačních složek platů a mezd pedagogických pracovníků škol regionálního školství, přičemž tato 2. etapa má zároveň za cíl podpořit alespoň částečné vyrovnání rozdílů v motivačních složkách platů a mezd v jednotlivých druzích škol.


Semináře s PhDr. J. Valentou

Odměňování zaměstnanců po posledních novelách zákonů.

Odborný seminář je zaměřen na aplikaci platových předpisů při řešení nejčastějších problémů v oblasti odměňování. Bude se zabývat výkladem předpisů ve vazbě na školskou legislativu a řešením situací, které vznikají ve školské praxi.

Obsah:

  • Základní pojmy odměňování ve školství
  • Přehled právních předpisů ovlivňujících odměňování ve školství
  • Aplikace zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce
  • Aplikace nařízení vlády č. 564/2006 Sb. o platových poměrech
  • Aplikace nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady (zařazování do platových tříd v souvislosti s uplatňováním zákona 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících)
  • Aplikace zákona 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v oblasti odměňování

V závěru bude prostor pro diskusi účastníků a řešení konkrétních problémů ve školách a školských zařízeních.

Lektor: PhDr. Jiří Valenta

dlouhodobě se zabývá pracovní problematikou zejména ve školství, publikuje, působí mj. jako externí učitel PdF UP Olomouc atd.

Semináře úspěšně proběhly v Nymburce a v Rakovníku.


Tvořivé činnosti ve výuce a volnočasových aktivitách

Pro vychovatelky ve školních družinách, pro pedagogy DDM i pro učitele výtvarné výchovy jsme připravili čtyřdílný seminář, ve kterém se seznámí s dokumentací práce volnočasových výtvarných činností školní družiny v průběhu školního roku. Každý díl představuje plán práce na 10 školních týdnů – fotodokumentaci dětských prací, postupy a pomůcky.


Seznam platných předpisů MŠMT

Seznam platných předpisů (k 15.1.2009) najdete na webu MŠMT:

http://www.msmt.cz/dokumenty

Dokument ve formátu DOC, 25 stran:-(


Informace MŠMT - postup při rozhodování

Informace MŠMT ze dne 26.2.2009 – právní výklad

týkající se postupu při rozhodování ředitele podle § 165 odst. 2 školského zákona (správní řízení).

Postup při rozhodování ředitele po nabytí účinnosti zákona č. 49/2009 Sb., který novelizoval § 183 odst. 2 školského zákona je popsán na webu MŠMT.

http://www.msmt.cz/…-rozhodovani


Metodika angličtiny – nová webová stránka British Council a BBC

Pro učitele angličtiny:

Nový produkt British Council, připravený ve spolupráci British Council a BBC, je nabízen bezplatně všem učitelům, kteří mají zájem zdokonalit si své metodické dovednosti a osvojit si nové moderní postupy při výuce angličtiny, včetně využití ICT ve výuce jazyka.

Informace na webu:

http://www.teachingenglish.org.uk/


Důležitá novela školského zákona 49/2009

Novela Školského zákona číslo 49/2009Sb. je platná od 18.2.09 s účinností od 5. března.

Nejdůležitější změny:


Vzdělávací středisko Praha zařazuje pro velký úspěch

v pondělí, dne 6.4.2009 od 09:00, pokračování unikátního semináře DVPP:

Hudebně pohybové hry pro děti od 3 do 9 let II., kód: 02–22-A41,

který je zaměřen na poskytnutí námětů k rozvíjení hudebně pohybových dovedností a estetiky pohybu dětí. Účastníci semináře získají zkušenost, jak při hrách přirozeným pohybem vyjádřit česká říkadla a písničky.

Bližší info tel 257 312 630 nebo mail koubova@vzsk.cz


!! Nové semináře DVPP Vzdělávacího střediska Praha !!

Pro velký zájem zařazujeme v nových termínech opakování těchto seminářů DVPP:

Možnosti dramatické výchovy… kód 02–16-A41, 30.3.2009

Hudební a taneční výchova/ Hrajeme si… kód 02–29-A41, 2.4.2009

Třída plná pohody… kód 02–15-A41, 21.4.2009

Interaktivní tabule a software pro výuku AJ na G, SOŠ, SOU… kód 05–22-A43, 22.4.2009

Bližší info tel 257 312 630 nebo mail koubova@vzsk.cz


Možnost požádat o příspěvek na ozdravný pobyt (lyžařský výcvik, školu v přírodě)!!!

Příspěvek je určen pojištěncům VZP ve věku do 18 let (17 let + 364 dní).

Přispívá se na tuzemský ozdravný pobyt v délce minimálně 7 dní nepřetržitě. Příspěvek je poskytován ve výši do 1 000 Kč.

Příspěvek se poskytne po absolvování pobytu v roce 2009, tzn. není vyplácen zálohově.

Podrobné informace, podmínky, formulář žádosti:

http://www.vzp.cz/…/op_tuzemske


Stránky