VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Vzdělávací kurzy pro pracovníky v sociálních službách na zakázku

Nabízíme možnost realizace kurzů na zakázku v místě sídla organizací poskytujících sociální služby. Cena bude stanovena dohodou podle rozsahu kurzu a počtu účastníků (skupina min. 10 osob). Objednali byste rádi nějaký vzdělávací kurz jen pro Vaši organizaci? 

Kontaktujte nás na tel.: 257 280 795, mobil: 733 642 648, 601 370 150, e-mail: praha@visk.cz

Můžeme zajistit kurzy z oblastí:

  • komunikace
  • legislativa
  • měkké dovednosti
  • standardy kvality
  • kvalifikační kurzy
  • ostatní

Úplný seznam je přiložen v letáku. Nabídka je průběžně doplňována dle aktuálně udělovaných akreditací. 


Seminář „Změny v rozpočtovém určení daní týkající se oblasti školství a s tím související změny financování regionálního školství“

Připravili jsme pro Vás seminář k aktuální problematice novely zákona o rozpočtovém určení daní (účinnost od 1. 1. 2013), která zasáhne i do financování regionálního školství. Seminář lektoruje paní Mgr. Pavla Katzová a proběhne v budově Stč. kraje, Praha 5, Zborovská 11:

26. 02. 2013 od 9.00 hod. – přihlášení a podrobnosti 


Programová nabídka DVPP na II. pololetí šk. roku 2012/2013

Předkládáme Programovou nabídku DVPP Vzdělávacího institutu Středočeského kraje na 2. pololetí školního roku 2012/13.

V některých částech vychází z osvědčené tradice a hesla „opakování matka moudrosti“, v jiných je, tak jako vždy, inovativní a přináší nové nabídky a možnosti. Akreditačním procesem prošly úspěšně desítky programů aktualizovaných nebo zcela nových, s nimiž se nyní setkáváte. Během pololetí samozřejmě řadu dalších vzdělávacích programů připravíme podle aktuální potřeby nebo na zakázku pro pedagogické sbory.

Naplánované vzdělávací programy zahrnují aktuální změny v právních předpisech, podporu ve výuce jednotlivých předmětů, programy v oblasti prevence rizikového chování, metody inovace ŠVP, programy v rámci „šablon“ pro základní a střední školy atd.


Kladno - výstava Sondy do školních družin

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna a Vzdělávací institut Středočeského kraje pořádají výstavu

„SONDY DO ŠKOLNÍCH DRUŽIN“

která bude zahájena dne 10. ledna 2013 v 9:00 hodin v prostorách pobočky Kladno, ulice Na Stráni 3340

3. ročník výstavy přibližuje bohaté spektrum hodnotných činnosti pedagogů a dětí. Díky exponátům a fotodokumentaci konkretizuje vhodné aktivity, které pomáhají dětem ve věku 6 – 10 let odbourávat stres a únavu z dopoledního pracovního nasazení. Podrobné informace o obsahu výstavy a informační leták jsou přiloženy.


ICT semináře na zakázku

Vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií. 

Nabízíme školení na zakázku pro pedagogické kolektivy, v místě školy nebo podle dohody. Jednotlivé moduly o délce obvykle 4 hodiny mají akreditaci MŠMT. Účastník dostane Osvědčení, splňující požadované náležitosti. Z modulů je možné skládat podle požadavku vedení školy potřebné rozsáhlejší proškolení.

Z připravených seminářů a workshopů vybíráme:

  • Digitální fotografie ve školní výuce
  • Prezentační programy ve školní výuce
  • Textové editory – pokročilé funkce

Řízení zaměstnanců / Vedení hodnotícího rozhovoru

Seminář je zaměřen na vedení hodnotícího rozhovoru jako nezbytnou součást personální práce vedoucích pracovníků ve školství. 


Začleňování žáků-cizinců do základních škol - seminář MŠMT

MŠMT pořádá pracovní seminář pro pedagogické pracovníky základních škol vyučujících žáky-cizince k tématu začleňování žáků-cizinců do základních škol. 7. 12. 2012 (9.00–15.00 hod.) na MŠMT, Karmelitská 7, Praha 1 (zasedací místnost 081/C).

V příloze je podrobný program a návratka/přihláška.


Vyplňování vysvědčení na základních školách

Oddělení předškolního, základního a základního uměleckého vzdělávání MŠMT vydává souhrn informací a doporučení k vyplňování vysvědčení na základních školách s platností od školního roku 2012/2013. Materiál vznikl jako strukturovaný souhrn odpovědí na značné množství dotazů škol k problematice vyplňování vysvědčení. Informace bude periodicky doplňována o další doporučení tak, aby poskytovala školám komplexní informaci soustředěnou do jednoho materiálu.


Nový web VISK

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

vítáme Vás na nových internetových stránkách Vzdělávacího institutu Středočeského kraje. Vzhledem k postupnému rozšiřování naší činnosti a rozběhu nových aktivit a projektů vyvstala nutnost stránky rekonstruovat a doplnit. Se změnou struktury a obsahu je samozřejmě spojena i změna designu. Věřím, že se Vám naše nové internetové stránky budou líbit nejen svým novým vzhledem, ale i již zmíněnou strukturou a zejména obsahem. Stejně tak věřím, že se v nich velmi rychle zorientujete a budete s nimi rádi pracovat minimálně tak jako doposud, a že Vám budou i nadále dobrým pomocníkem ve Vašem vzdělávání.

Pokud byste narazili na jakoukoliv nepřesnost či problém v jejich funkčnosti, prosím o zaslání upozornění s popisem této věci na adresu stejskal@visk.cz.

Děkuji za spolupráci.

Se srdečným pozdravem

Mgr. Jiří Holý, ředitel VISK


Odměňování ve školství

Termín konání: 9.11.2012, od 9:00 hod., VISK Praha, Zborovská 11, Praha 5-Smíchov. 

Seminář je zaměřen na jednu z podstatných oblastí řídící práce ředitelů škol a školských zařízení jako zaměstnavatelů – odměňování zaměstnanců.

Cílem semináře je poskytnout vedoucím pracovníkům škol základní vhled do problematiky čerpání státního rozpočtu i dalších zdrojů v oblasti mezd a platů, informace o nejčastějších pochybeních ředitelů a v návaznosti na to poskytnout informace k vytvoření účinného kontrolního systému.

Přihlášení a podrobnosti.


Stránky