VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Semináře s PhDr. J. Valentou

Odměňování zaměstnanců po posledních novelách zákonů.

Odborný seminář je zaměřen na aplikaci platových předpisů při řešení nejčastějších problémů v oblasti odměňování. Bude se zabývat výkladem předpisů ve vazbě na školskou legislativu a řešením situací, které vznikají ve školské praxi.

Obsah:

  • Základní pojmy odměňování ve školství
  • Přehled právních předpisů ovlivňujících odměňování ve školství
  • Aplikace zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce
  • Aplikace nařízení vlády č. 564/2006 Sb. o platových poměrech
  • Aplikace nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady (zařazování do platových tříd v souvislosti s uplatňováním zákona 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících)
  • Aplikace zákona 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v oblasti odměňování

V závěru bude prostor pro diskusi účastníků a řešení konkrétních problémů ve školách a školských zařízeních.

Lektor: PhDr. Jiří Valenta

dlouhodobě se zabývá pracovní problematikou zejména ve školství, publikuje, působí mj. jako externí učitel PdF UP Olomouc atd.

Semináře úspěšně proběhly v Nymburce a v Rakovníku.


Tvořivé činnosti ve výuce a volnočasových aktivitách

Pro vychovatelky ve školních družinách, pro pedagogy DDM i pro učitele výtvarné výchovy jsme připravili čtyřdílný seminář, ve kterém se seznámí s dokumentací práce volnočasových výtvarných činností školní družiny v průběhu školního roku. Každý díl představuje plán práce na 10 školních týdnů – fotodokumentaci dětských prací, postupy a pomůcky.


Seznam platných předpisů MŠMT

Seznam platných předpisů (k 15.1.2009) najdete na webu MŠMT:

http://www.msmt.cz/dokumenty

Dokument ve formátu DOC, 25 stran:-(


Informace MŠMT - postup při rozhodování

Informace MŠMT ze dne 26.2.2009 – právní výklad

týkající se postupu při rozhodování ředitele podle § 165 odst. 2 školského zákona (správní řízení).

Postup při rozhodování ředitele po nabytí účinnosti zákona č. 49/2009 Sb., který novelizoval § 183 odst. 2 školského zákona je popsán na webu MŠMT.

http://www.msmt.cz/…-rozhodovani


Metodika angličtiny – nová webová stránka British Council a BBC

Pro učitele angličtiny:

Nový produkt British Council, připravený ve spolupráci British Council a BBC, je nabízen bezplatně všem učitelům, kteří mají zájem zdokonalit si své metodické dovednosti a osvojit si nové moderní postupy při výuce angličtiny, včetně využití ICT ve výuce jazyka.

Informace na webu:

http://www.teachingenglish.org.uk/


Důležitá novela školského zákona 49/2009

Novela Školského zákona číslo 49/2009Sb. je platná od 18.2.09 s účinností od 5. března.

Nejdůležitější změny:


Vzdělávací středisko Praha zařazuje pro velký úspěch

v pondělí, dne 6.4.2009 od 09:00, pokračování unikátního semináře DVPP:

Hudebně pohybové hry pro děti od 3 do 9 let II., kód: 02–22-A41,

který je zaměřen na poskytnutí námětů k rozvíjení hudebně pohybových dovedností a estetiky pohybu dětí. Účastníci semináře získají zkušenost, jak při hrách přirozeným pohybem vyjádřit česká říkadla a písničky.

Bližší info tel 257 312 630 nebo mail koubova@vzsk.cz


!! Nové semináře DVPP Vzdělávacího střediska Praha !!

Pro velký zájem zařazujeme v nových termínech opakování těchto seminářů DVPP:

Možnosti dramatické výchovy… kód 02–16-A41, 30.3.2009

Hudební a taneční výchova/ Hrajeme si… kód 02–29-A41, 2.4.2009

Třída plná pohody… kód 02–15-A41, 21.4.2009

Interaktivní tabule a software pro výuku AJ na G, SOŠ, SOU… kód 05–22-A43, 22.4.2009

Bližší info tel 257 312 630 nebo mail koubova@vzsk.cz


Možnost požádat o příspěvek na ozdravný pobyt (lyžařský výcvik, školu v přírodě)!!!

Příspěvek je určen pojištěncům VZP ve věku do 18 let (17 let + 364 dní).

Přispívá se na tuzemský ozdravný pobyt v délce minimálně 7 dní nepřetržitě. Příspěvek je poskytován ve výši do 1 000 Kč.

Příspěvek se poskytne po absolvování pobytu v roce 2009, tzn. není vyplácen zálohově.

Podrobné informace, podmínky, formulář žádosti:

http://www.vzp.cz/…/op_tuzemske


Změna termínu - dekorování textilu Nymburk

Upozorňujeme na změnu termínu konání dílny 20–20-N40

Dekorování textilu 1. díl / Bezkonturové techniky bez vaření z 11.2.2009 na 7.5.2009.

Začátek a místo konání v Nymburce zůstávají stejné.


Jak pracovat s programovou nabídkou - Podmínky pro přihlašování

Uspořádání tištěné Programové nabídky DVPP

Pro přehlednost a snadnější orientaci při vyhledávání vzdělávacích programů je nabídka členěna podle oborů, u každého programu je uváděno konkrétní místo a čas konání s označením, ve kterém okrese se uskuteční a číselný kód programu. Pokud jsou programy určeny více oborům, jsou u těchto oborů uváděny odkazy.

Přihlášky


Vyplňování vysvědčení na základních školách

Odbor předškolního, základního a základního uměleckého vzdělávání MŠMT vydává souhrn informací a doporučení k vyplňování vysvědčení na základních školách.

Materiál vznikl jako strukturovaný souhrn odpovědí na značné množství dotazů škol k problematice vyplňování vysvědčení.

Dokument v PDF 15 stran ke stažení:


Sdělení MŠMT k přijímání pětiletých žáků do 1. ročníku základní školy

Součástí novely školského zákona č.561/2004 Sb., je také návrh, který umožňuje přijetí pětiletého dítěte do 1. ročníku základní školy.

Příslušná novela školského zákona ještě nebyla schválena Parlamentem ČR (novela bude projednávána Senátem až koncem ledna) a nebyla vydána ve Sbírce zákonů. Lze očekávat účinnost navrhované novelizace nejdříve koncem února nebo počátkem března 2009 po jejím zveřejnění ve Sbírce zákonů.


Programová nabídka na II. pololetí školního roku 2008/2009

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

podruhé ve školním roce Vám pracovníci Vzdělávacího zařízení Středočeského kraje předkládají

Programovou nabídku DVPP na další pololetí.

Je určena především zaměstnancům škol, předškolních a školských zařízení v našem kraji, ale je otevřena i dalším zájemcům. Nabídku Vám zašleme také v elektronické podobě včetně přihlášek, na požádání i na osobní mailovou adresu.


Úspěšný rok 2009

Děkujeme všem, kteří nám poslali milá vánoční a novoroční přání.

Přejeme úspěšný rok 2009.


Stránky