VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Nabídka vzdělávání pro veřejnou správu na 2. pololetí 2013

Vážení pracovníci veřejné správy, vážené kolegyně a kolegové,

opět jsme pro Vás připravili nabídku vzdělávacích kurzů určenou úředníkům územních samosprávných celků, vedoucím úředníkům a voleným členům zastupitelstev. Tištěná podoba této nabídky byla rozeslána poštou na všechny obce a města Středočeského kraje a dalších vybraných regionů.


Programová nabídka DVPP na 1. pololetí školního roku 2013/14

Vážené kolegyně a kolegové,

v obvyklém termínu Vám předkládáme Programovou nabídku DVPP Vzdělávacího institutu Středočeského kraje na 1. pololetí školního roku 2013/14. Zároveň rozesíláme na všechny školy a školská zařízení ve Středočeském kraji programovou nabídku poštou v tištěné podobě – modrá brožura formátu A5.

Aktuální programovou nabídku DVPP s možností on line přihlašování najdete v menu pod odkazem Vzdělávání pedagogů. Včasné přihlášení má zásadní vliv na uskutečnění či zrušení konkrétního vzdělávacího programu. Přeji Vám jméném všech pracovníků VISK úspěšné vykročení do nového školního roku 2013/14.

Mgr. Jaroslav Borský, hlavní metodik DV a projektové činnosti, mobil: +420 721 850 183, e-mail: borsky@visk.cz


Akademie třetího věku VISK 2013-2014

Vzdělávací institut Středočeského kraje pokračuje v dalším akademickém roce 2013 –2014 v realizaci studií Akademie třetího věku – A3V VISK.

MĚLNÍK: první semestr studijního programu Historie a kultura – zahájení 23. 09. 2013 v 9:00 hodin v aule České zahradnické akademie Mělník. Dvousemestrální studium, 40 + 10 hodin, realizováno ve spolupráci a s podporou města Mělník.

• Pozn.: Pro velký zájem jsou otevřeny dvě studijní skupiny. Zahájení studia spolu s první výukou proběhne společně pro obě skupiny, další přednášky a semináře již proběhnou pro každou skupinu samostatně.

ZRUČ NAD SÁZAVOU: od září 2013 zahájení druhého semestru studijního programu Historie a kultura. Dvousemestrální studium je realizováno ve spolupráci a s podporou města Zruč nad Sázavou.

RAKOVNÍK, NERATOVICE: průběžně vypisované monotematické semináře dle lokálního zájmu (bude upřesněno v průběhu měsíce září 2013 pro každé konkrétní pracoviště VISK) v rozsahu 5 – 6 hodin; vybraná témata: Evropská unie a my, Judaismus a židovská diaspora, Křesťanství, Procházky českou historií, Kalendárium apod.

KUTNÁ HORA – podrobněji v letáku s návratkou.

PŘÍBRAM: od září 2013 zahájení několika kurzů

  • Počítačové dovednosti – rozšířený jednosemestrální kurz pro začátečníky – 30 hodin,
  • Pohybové aktivity pro seniory – dvousemestrální kurz – 60 hodin,
  • Kurzy anglického jazyka pro mírně pokročilé a začátečníky – dvousemestrální kurz – 60 hodin,
  • Monotematické semináře – vybraná témata v rozsahu 5 hodin, budou vypisovány průběžně.

Kurzy a semináře jsou realizovány ve spolupráci a s podporou města Příbram. Podrobný obsah v přiloženém letáku.

NYMBURK: Plánované zahájení studijního programu Historie a kultura se z technických důvodů uskuteční až v únoru 2014. Přihlášky jsou přijímány do konce prosince 2013. Studium bude realizováno ve spolupráci a s podporou města Nymburk. 


Letní škola VISK – ŠABLONY 2013

Vzdělávací institut Středočeského kraje připravil na období přípravného týdne soubor seminářů pro učitele ZŠ a SŠ, které jsou zaměřeny na čtenářskou, přírodovědnou, finanční a počítačovou gramotnost.

Semináře realizované v rámci Letní školy VISK je možné hradit z prostředků projektu EU Peníze školám a EU Peníze středním školám nebo z prostředků určených pro DVPP. Všechny semináře mají akreditaci MŠMT.


Přejeme příjemnou a klidnou dovolenou

Jménem všech pracovníků Vzdělávacího institutu Středočeského kraje děkuji všem našim klientům za dosavadní spolupráci a na začátku léta si dovoluji popřát příjemnou a klidnou dovolenou. Těšíme se na shledání a další setkávání při zajímavých kurzech a seminářích v dalším období. Nabídka vzdělávacích programů pro období od září bude zveřejněna v druhé polovině srpna 2013.

Mgr. Jiří Holý, ředitel VISK


Programy kvalifikačního vzdělávání - podzim 2013

Přehled nabízených kvalifikačních programů, připravených na podzim 2013, podrobný popis s možností přihlášení najdete vždy pod odkazem. Zde je uveden i kontakt na garanta daného studijního programu, můžete se informovat na další podrobnosti, vstupní požadavky, rozdíly mezi studijními programy apod.:

Studium pro ředitele škol a školských zařízení (SŘ)

Studium pedagogiky (skupina SP1)

Studium pedagogiky (skupina SP2)

Studium pedagogiky pro vychovatele


Dvoudenní zahraniční exkurze - Rakousko, červen 2013

Grantový projekt PRAXÍ KE KVALITĚ Vzdělávacího institutu Středočeského kraje. 

Jednou z prvních aktivit projektu byly dvě zahraniční exkurze do Rakouska v červnu 2013. Ostatní aktivity budou zahájeny v září 2013.

Fotografie z exkurze s přírodovědným zaměřením

Fotografie z exkurze s technickým zaměřením


Německá jazyková animace

Pod záštitou TANDEMu proběhl v uplynulých dnech česko-německý seminář v Berouně, který měl za cíl prohloubit vzájemnou spolupráci českých a německých škol. TANDEM je koordinační centrum česko-německých výměn mládeže, který již leta úspěšně působí v oblasti budování česko-německých vztahů. http://tandem.adam.cz/


Stránky