VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Sdělení pro školy ve Středočeském kraji

Sdělení k vyhlášení I. etapy rozvojového programu MŠMT č. j. 24 130/2008–26

Zvýšení nenárokových složek platů a motivačních složek mezd pedagogických pracovníků s ohledem na kvalitu jejich práce

Ve Středočeském kraji žádosti podle tohoto rozvojového programu předkládají pouze


Přijímací řízení 2009

Přijímací řízení 2009 krok za krokem.

Informační leták pro žáky 9.ročníků ZŠ a jejich rodiče najdete na webu MŠMT nebo zde v příloze.


3 miliardy na zvýšení nenárokových složek platů a motivačních složek mezd

Vyhlášení I. etapy rozvojového programu MŠMT na rok 2009

Zvýšení nenárokových složek platů a motivačních složek mezd pedagogických pracovníků

s ohledem na kvalitu jejich práce

č.j. 24 130/2008–26

Úplné znění najdete na webu MŠMT http://www.msmt.cz/…-na-rok-2009 nebo v přiloženém souboru.


Přijímací řízení na střední školy

Informace pro uchazeče o studium na střední škole:

K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání a formy vzdělávání na dané střední škole slouží Zápisový lístek.

Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na této základní škole, a to nejpozději do 15. března, nebo do 30. listopadu v případě, že podává přihlášku do oborů vzdělání s talentovou zkouškou.


Grantová výzva Škola pro udržitelný život 2009

Nadace Partnerství a středisko ekologické výchovy SEVER vyhlašují program

Škola pro udržitelný život 2009.

Školy mohou získat příspěvek až 70 tisíc korun. Program Škola pro udržitelný život slouží vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje a zapojení veřejnosti do péče o životní prostředí. Hlavní úlohu přitom hrají právě školy a jejich žáci.

Další informace najdete na

http://www.nadacepartnerstvi.cz/p-12399


Preventivní programy realizované školami a školskými zařízeními na rok 2009

Vyhlášení grantového řízení:

Středočeský kraj v souladu s Programy na podporu aktivit v oblasti prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže vyhlášenými Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Zásadami grantového řízení Programu I vyhlašuje

Program I – Preventivní programy realizované školami a školskými zařízeními na rok 2009.

Touto cestou si například školy mohou požádat o finanční prostředky na specializační studium pro metodiky prevence.


Microsoft Select - školské ceny

Software Microsoft za ceny pro školy
Tři uvedené položky jsou jen příkladem z rozsáhlého ceníku, o další nabídce se informujte.

U řady produktů existují jazykové verze české, anglické, další jazyky a vícejazyčné kombinace.

  • Office 2007 Czech MVL cena licence 1700 Kč </li>
  • Office Professional Plus 2007 Czech MVL cena licence 2100 Kč </li>
  • Windows Vista Business Czech <strong>UPGRADE </strong>MVL cena licence 2050 Kč

Nakupovat lze jednorázově – trvalá licence, bez možnosti uplatnit slevy na další verze. Upgrade Windows Vista Business zahrnuje právo downgrade na Windows XP.

Všechny uvedené ceny s DPH jsou přibližné (listopad 2008), možnost změn vyhrazena, mj. cena se mírně pohybuje s kurzem Kč/€.


Přihlášky a účastnické poplatky

  • Přihlašování na vzdělávací programy

Na všechny vzdělávací programy se lze přihlašovat průběžně, nejpozději však 5 pracovních dní před jejich konáním. Pozdější přihlášení nemusí být akceptováno. V takovém případě je zájemce neprodleně informován. Včasné přihlášení má zásadní vliv na uskutečnění či zrušení programu.


Zdraví 21 - granty

Je vyhlášeno grantové řízení Odboru zdravotnictví pro rok 2009.

Z tohoto grantového řízení lze nově získat finanční prostředky na projekty vztahující se k agendě „Zdraví 21“, konkrétně se jedná zejména o tématický okruh
ZDRAVÍ MLADÝCH, ZDRAVĚJŠÍ ŽIVOTNÍ STYL

podpora škol podporujících výchovu ke zdravému životnímu stylu

Vyhlášení grantového řízení včetně všech potřebných materiálů naleznete na stránkách Středočeského kraje pod záložkou zdravotnictví – granty:


Přijímací řízení v otázkách a odpovědích

Odpovědi na často kladené otázky k novému způsobu přijímacího řízení najdete na webu MŠMT.

Nejčastější dotazy k 31.10.2008 – 12 stran ve formátu DOC:


Možnost dodatečného přihlášení do kurzů angličtiny

Vzdělávací zařízení Středočeského kraje připravilo pedagogickým pracovníkům možnost dodatečného přihlášení do těchto kurzů angličtiny v Praze 5-Smíchov, ZŠ Kořenského 10:

06–01-A32 Kurz AJ pro úplné začátečníky a věčné začátečníky (1. rok)

06–01-A30 Kurz AJ pro začátečníky (2. rok)

06–01-A31 Kurz AJ pro pokročilé (3. rok)

06–01-A33 Kurz AJ pro pokročilé (4. rok a více)


Přijímací řízení na střední školy

Vyhláška MŠMT ze dne 17. října 2008 upravuje přijímací řízení.

Mění se vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů.

Druhý soubor obsahuje plné znění vyhlášky 671/2004 se změnami, včetně vzoru Zápisového lístku.

Oficiální znění bude publikováno ve Sbírce zákonů v nejbližších dnech.


Tvůrčí psaní nejen pro učitele češtiny

Učitelé všech oborů, kteří potřebujete tzv. „nabít“ a získat velkou zásobu nápadů a inspirací podněcujících tvořivé myšlení – můžete se ještě přihlásit na dvoudílný seminář Tvůrčí psaní nejen pro učitele češtiny

Lektor: PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D.


Rozvojový plán ICT ve školách

Vláda 15.10.2008 schválila plán ministra školství, který předpokládá v letech 2009 až 2013 investovat tři miliardy korun do rozvoje informačních a komunikačních technologií ve školách.

Finance chce ministerstvo čerpat z evropských zdrojů, ale především počítá se spoluúčastí škol nebo jejich zřizovatelů.

Financování rozvoje ICT ve školách bude důsledně třízdrojové – v závislosti na konkrétní oblasti budou v uvedeném období v různých poměrech použity:


Angličtina bez bariér

Skvělá motivace pro výuku angličtiny nejen pro žáky s poruchami učení, ale i pro ty, kterým vyhovuje klidný a zábavný způsob učení! Takto a podobně hodnotili účastníci seminář Angličtina bez bariér, který proběhl v úterý 7. října v pražském Vzdělávacím zařízení Středočeského kraje.


Stránky