VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Komunikační dovednosti – komunikace s problémovým žákem – pro pedagogy pražských škol

Pro velký zájem o tento program jsme připravili termín i pro pedagogy z pražských škol. 

Všechna místa náhradníků byla již obsazena pedagogy ze Středočeského kraje – podpořenou skupinou, semináře jsou hrazeny z rozpočtu KÚ středočeského kraje (první termín se uskutečnil 1.11.2012, opakování bude v dalším termínu 23.1.2013). Pro pedagogy pražských škol je připraven termín 19.12.2012.


Evropský rámec kvalifikací

Evropský rámec kvalifikací (EQF) je jednotná stupnice osmi úrovní, do kterých lze zařadit všechny kvalifikace.

Úrovně EQF jsou popsány znalostmi, dovednostmi a kompetencemi.  logo eqf

Dosaženou úroveň EQF ovlivňují nejen znalosti a dovednosti, které člověk získá ve škole (od základní po vysokou), ale i znalosti a dovednosti, které získá v průběhu praxe nebo formou různých kurzů a stáží, pokud jsou ověřeny zkouškou s celostátní platností.

Úroveň EQF je velmi důležitým údajem při uplatnění člověka na evropském trhu práce, protože zahrnuje údaje o jeho nejvyšším dosaženém vzdělání a zprostředkovává zahraničním zaměstnavatelům informaci o tom, co uchazeč doopravdy umí.


Dramatizace příběhů a pohádek v hodinách angličtiny

Termín konání: 16.10.2012, od 13:00 hod., VISK Praha, Kořenského 10, Praha 5-Smíchov.

Seminář je určen především učitelům angličtiny na 2. stupni ZŠ. Účastníci si v praktických postupech ověří ukázky rozmanitých vyučovacích metod a aktivit, umožňujících přizpůsobení dětem různého věku i schopností a úrovně znalostí včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Přihlášení a podrobnosti.


Školská legislativa / Praktické dopady novely archivního zákona a jeho nové prov. vyhlášky ke spisové službě účinné od 1.8.2012

Seminář se zaměřuje na aplikaci novely zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, účinné od 1. 7. 2012 a dalších souvisejících právních předpisů upravujících problematiku vedení spisové služby, tvorbu a obsah spisových řádů a plánů, evidenci, oběh, vyřizování, podepisování, odesílání, ukládání a vyřazování dokumentů ve školách a školských zařízeních.

Termín konání: 17.10.2012, od 9:00 hod., KUSK Praha, Zborovská 11

Podrobnosti a přihlášení.


Zvyšování kvality sociálních služeb ve Středočeském kraji

logolink ESFCR

VISK se úspěšně zúčastnil veřejné zakázky na realizaci vzdělávacích aktivit

v rámci projektu Středočeského kraje

Zvyšování kvality sociálních služeb ve Středočeském kraji. 

Registrační číslo projektu: CZ.1.04./3.1.00/05.00049

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Od září 2012 do července 2013 VISK jako dodavatel zajišťuje realizaci dvou klíčových aktivit:

Klíčová aktivita 6 – Vzdělávací aktivity zaměřené na pracovníky pečovatelské služby a sociální pracovníky obcí a kraje

Klíčová aktivita 9 – Management dobrovolnictví v příspěvkových organizacích Středočeského kraje


SEMINÁŘ K NOVELE ZÁKONA O PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍCÍCH

Novela zákona o pedagogických pracovnících nabývá účinnosti dne 1. 9. 2012, proto jsme seminář k této problematice připravovali na období tzv. přípravného týdne, ale výrazné organizační změny na MŠMT v průběhu července a srpna ovlivnily časové možnosti lektora a plánovaný termín musel být posunut na později.

Termín 24. říjen 2012 je zcela naplněn, pokud se podaří dojednat další termín, budeme informovat prostřednictvím tohoto webu i mailovou poštou.


K novému školnímu roku

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

vážení pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení,

začíná nový školní rok 2012/2013. To, že se v jeho označení objevuje na konci třináctka, určitě nebude znamenat nic negativního, jak mi jedna kolegyně nedávno říkala. Nicméně pravdou určitě bude, že ani tento školní rok s třináctkou na konci nebude snadný.

Jsem však optimistou a vím, že vše úspěšně zvládnete. Přeji Vám i dětem, žákům a studentům, kterým věnujete svou práci a péči, aby vykročení do nového školního roku bylo úspěšné a celý rok byl naplněn úsměvy a pozitivním myšlením.

Srdečně všechny zdravím a těším se na spolupráci s Vámi.

Mgr. Jiří Holý, ředitel VISK


Programová nabídka DVPP na I. pololetí šk. roku 2012/2013

Modrá obálka nabídky DVPP

předkládáme Programovou nabídku DVPP Vzdělávacího institutu Středočeského kraje na 1. pololetí školního roku 2012/13.

Nová programová nabídka akcentuje opět změny v právních předpisech, kvalifikační studia, studium ředitelů, podporu ve výuce jednotlivých předmětů, programy v oblasti prevence rizikového chování, metody inovace ŠVP, programy v rámci „šablon“ pro základní a střední školy atd.


Anglický jazyk – distanční e-learningové kurzy ve spolupráci s BC

Vzdělávací institut Středočeského kraje ve spolupráci s British Council nabízí učitelům angličtiny jazykově metodické kurzy anglického jazyka v distanční formě metodou e-learningu.

Účastníci po úvodním prezenčním semináři (4 hod.) pracují pouze prostřednictvím internetu ve výukovém prostředí Moodle – jedná se o uživatelsky přívětivý systém, který zvládne každý, kdo ovládá práci s webovým prohlížečem a mailem.


Semináře prevence podzim 2012 – bez účastnického poplatku

Semináře prevence se uskuteční v prostorách KÚ Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5 – Smíchov.

Podrobné informace a možnost přihlášení jsou na přiložených odkazech.

1.11.2012 Komunikační dovednosti – komunikace s problémovým žákem http://www.visk.cz/akce/1523G21

22.11.2012 Pedagogická diagnostika třídního kolektivu http://www.visk.cz/akce/1542G21

29.11.2012 Netolismus, gambling, kyberšikana http://www.visk.cz/akce/1596G21

5.12.2012 Sekty a jejich působení v ČR http://www.visk.cz/akce/1583G21 


Stránky