VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Změna termínu - dekorování textilu Nymburk

Upozorňujeme na změnu termínu konání dílny 20–20-N40

Dekorování textilu 1. díl / Bezkonturové techniky bez vaření z 11.2.2009 na 7.5.2009.

Začátek a místo konání v Nymburce zůstávají stejné.


Jak pracovat s programovou nabídkou - Podmínky pro přihlašování

Uspořádání tištěné Programové nabídky DVPP

Pro přehlednost a snadnější orientaci při vyhledávání vzdělávacích programů je nabídka členěna podle oborů, u každého programu je uváděno konkrétní místo a čas konání s označením, ve kterém okrese se uskuteční a číselný kód programu. Pokud jsou programy určeny více oborům, jsou u těchto oborů uváděny odkazy.

Přihlášky


Vyplňování vysvědčení na základních školách

Odbor předškolního, základního a základního uměleckého vzdělávání MŠMT vydává souhrn informací a doporučení k vyplňování vysvědčení na základních školách.

Materiál vznikl jako strukturovaný souhrn odpovědí na značné množství dotazů škol k problematice vyplňování vysvědčení.

Dokument v PDF 15 stran ke stažení:


Sdělení MŠMT k přijímání pětiletých žáků do 1. ročníku základní školy

Součástí novely školského zákona č.561/2004 Sb., je také návrh, který umožňuje přijetí pětiletého dítěte do 1. ročníku základní školy.

Příslušná novela školského zákona ještě nebyla schválena Parlamentem ČR (novela bude projednávána Senátem až koncem ledna) a nebyla vydána ve Sbírce zákonů. Lze očekávat účinnost navrhované novelizace nejdříve koncem února nebo počátkem března 2009 po jejím zveřejnění ve Sbírce zákonů.


Programová nabídka na II. pololetí školního roku 2008/2009

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

podruhé ve školním roce Vám pracovníci Vzdělávacího zařízení Středočeského kraje předkládají

Programovou nabídku DVPP na další pololetí.

Je určena především zaměstnancům škol, předškolních a školských zařízení v našem kraji, ale je otevřena i dalším zájemcům. Nabídku Vám zašleme také v elektronické podobě včetně přihlášek, na požádání i na osobní mailovou adresu.


Úspěšný rok 2009

Děkujeme všem, kteří nám poslali milá vánoční a novoroční přání.

Přejeme úspěšný rok 2009.


Sdělení pro školy ve Středočeském kraji

Sdělení k vyhlášení I. etapy rozvojového programu MŠMT č. j. 24 130/2008–26

Zvýšení nenárokových složek platů a motivačních složek mezd pedagogických pracovníků s ohledem na kvalitu jejich práce

Ve Středočeském kraji žádosti podle tohoto rozvojového programu předkládají pouze


Přijímací řízení 2009

Přijímací řízení 2009 krok za krokem.

Informační leták pro žáky 9.ročníků ZŠ a jejich rodiče najdete na webu MŠMT nebo zde v příloze.


3 miliardy na zvýšení nenárokových složek platů a motivačních složek mezd

Vyhlášení I. etapy rozvojového programu MŠMT na rok 2009

Zvýšení nenárokových složek platů a motivačních složek mezd pedagogických pracovníků

s ohledem na kvalitu jejich práce

č.j. 24 130/2008–26

Úplné znění najdete na webu MŠMT http://www.msmt.cz/…-na-rok-2009 nebo v přiloženém souboru.


Přijímací řízení na střední školy

Informace pro uchazeče o studium na střední škole:

K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání a formy vzdělávání na dané střední škole slouží Zápisový lístek.

Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na této základní škole, a to nejpozději do 15. března, nebo do 30. listopadu v případě, že podává přihlášku do oborů vzdělání s talentovou zkouškou.


Grantová výzva Škola pro udržitelný život 2009

Nadace Partnerství a středisko ekologické výchovy SEVER vyhlašují program

Škola pro udržitelný život 2009.

Školy mohou získat příspěvek až 70 tisíc korun. Program Škola pro udržitelný život slouží vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje a zapojení veřejnosti do péče o životní prostředí. Hlavní úlohu přitom hrají právě školy a jejich žáci.

Další informace najdete na

http://www.nadacepartnerstvi.cz/p-12399


Preventivní programy realizované školami a školskými zařízeními na rok 2009

Vyhlášení grantového řízení:

Středočeský kraj v souladu s Programy na podporu aktivit v oblasti prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže vyhlášenými Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Zásadami grantového řízení Programu I vyhlašuje

Program I – Preventivní programy realizované školami a školskými zařízeními na rok 2009.

Touto cestou si například školy mohou požádat o finanční prostředky na specializační studium pro metodiky prevence.


Microsoft Select - školské ceny

Software Microsoft za ceny pro školy
Tři uvedené položky jsou jen příkladem z rozsáhlého ceníku, o další nabídce se informujte.

U řady produktů existují jazykové verze české, anglické, další jazyky a vícejazyčné kombinace.

  • Office 2007 Czech MVL cena licence 1700 Kč </li>
  • Office Professional Plus 2007 Czech MVL cena licence 2100 Kč </li>
  • Windows Vista Business Czech <strong>UPGRADE </strong>MVL cena licence 2050 Kč

Nakupovat lze jednorázově – trvalá licence, bez možnosti uplatnit slevy na další verze. Upgrade Windows Vista Business zahrnuje právo downgrade na Windows XP.

Všechny uvedené ceny s DPH jsou přibližné (listopad 2008), možnost změn vyhrazena, mj. cena se mírně pohybuje s kurzem Kč/€.


Přihlášky a účastnické poplatky

  • Přihlašování na vzdělávací programy

Na všechny vzdělávací programy se lze přihlašovat průběžně, nejpozději však 5 pracovních dní před jejich konáním. Pozdější přihlášení nemusí být akceptováno. V takovém případě je zájemce neprodleně informován. Včasné přihlášení má zásadní vliv na uskutečnění či zrušení programu.


Zdraví 21 - granty

Je vyhlášeno grantové řízení Odboru zdravotnictví pro rok 2009.

Z tohoto grantového řízení lze nově získat finanční prostředky na projekty vztahující se k agendě „Zdraví 21“, konkrétně se jedná zejména o tématický okruh
ZDRAVÍ MLADÝCH, ZDRAVĚJŠÍ ŽIVOTNÍ STYL

podpora škol podporujících výchovu ke zdravému životnímu stylu

Vyhlášení grantového řízení včetně všech potřebných materiálů naleznete na stránkách Středočeského kraje pod záložkou zdravotnictví – granty:


Stránky