VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Zákon o veřejných zakázkách – 5.9.2012, 9.00 hod., ZŠ Lipanská, Kolín, 6 hod.

Cílem vzdělávacího kurzu je seznámení se zákonem o veřejných zakázkách, č. 137/2006 Sb. a jeho aplikací v praxi. Součástí kurzu je i praktický návod jak postupovat při zadání veřejné zakázky prostřednictvím externí firmy, požadavky, kritéria hodnocení apod.

Obsah kurzu:

I. Veřejné zakázky, jejich druhy, zadavatelé

  • platná právní úprava, účel a podstata zadávání veřejných zakázek, pojem a druhy veřejných zakázek, zadavatelé (veřejný, dotovaný, sektorový)

II. Postup při přípravě veřejných zakázek

  • druhy a podmínky použití zadávacího řízení, lhůty v zadávacím řízení, kvalifikace, stanovení zadávacích podmínek, zpracování zadávací dokumentace, zjevná a skrytá diskriminace uchazečů

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

Vzdělávací institut Středočeského kraje pro Vás připravil Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

Termín: 14. 9. – 3. 11. 2012

Délka: 150 hod. (100 hod. prezenční výuky + 50 hod. praxe)


Hezké prázdniny a příjemnou dovolenou!

Jménem všech pracovníků Vzdělávacího institutu Středočeského kraje Vám děkuji za dosavadní spolupráci.

Pracovníkům škol a školských zařízení přeji příjemné a krásné prázdniny a všem ostatním přijemnou dovolenou.

Těšíme se na shledání a další setkávání při zajímavých seminářích.

Mgr. Jiří Holý


Mimořádný provoz ve VISK Praha, Kořenského

Kancelář VISK PRAHA, KOŘENSKÉHO, sídlící v budově základní školy je z důvodu rekonstrukce budovy ZŠ v době od 22.6.2012 do konce září 2012 přesunuta na pracoviště VISK PRAHA, ZBOROVSKÁ.

Pevná telefonní linka 257 312 630 nebude v této době v provozu. Pro spojení použijte číslo 257 280 795.

Děkujeme PhDr. Eva Koberová a Vlasta Koubová


kvalifikační vzdělávání - STUDIUM PEDAGOGIKY

Akreditovaným ročním studiem podle § 22 odst. 1 písm. a) si doplní odbornou kvalifikaci v souladu se zákonem o pedagogických pracovnících:

  • učitelé odborných předmětů, praktického vyučování a odborného výcviku na SŠ
  • učitelé uměleckých odborných předmětů v ZUŠ, SŠ a konzervatořích
  • učitelé jazykových škol s právem státní závěrečné zkoušky

Přihlášky ke studiu pro školní rok 2012–2013: e-mailem na adresu praha@visk.cz nebo on-line http://www.visk.cz/akce/1802G11 – studijní skupina SP1

a http://www.visk.cz/akce/1802G12 – studijní skupina SP2.

Přihlášky podávejte nejdéle do 31. 8. 2012 nebo do naplnění kapacity.


Studium pro ředitele škol a školských zařízení

Vzdělávací program je určen pedagogickým pracovníkům, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci ředitele školy nebo školského zařízení a nesplňují kvalifikační předpoklady pro výkon této funkce.

Vzdělávací program Studium pro ředitele škol a školských zařízení obsahuje tyto základní moduly:

  1. ZÁKLADY PRÁVA
  2. PRACOVNÍ PRÁVO
  3. FINANCOVÁNÍ ŠKOLY
  4. ORGANIZACE ŠKOLY A PEDAGOGICKÉHO PROCESU

Vzdělávání v sociálních službách

Vzdělávací institut Středočeského kraje je držitelem akreditace MPSV ČR č. 2012/0304-I pro vzdělávání pracovníků v sociálních službách. Zároveň získal akreditace na níže uvedené vzdělávací programy.

Zahájení realizace vzdělávání je naplánováno na září 2012, kdy bude zveřejněna pololetní nabídka vzdělávacích kurzů. Tato nabídka bude distribuována v tištěné formě i elektronicky všem organizacím poskytujícím sociální služby ve Středočeském kraji.


Studium k výkonu specializovaných činností

Prevence sociálně patologických jevů – 250 hodin – říjen 2012 – červen 2014.

V programu jsou ještě volná místa.

Studium k výkonu specializovaných činností realizované v rámci DVPP je určeno učitelům, kteří jsou (nebo by chtěli být) na pozici školního metodika prevence ve škole.


Vstupní vzdělávání úředníků ÚSC

Úplnou nabídku vzdělávacích programů pro veřejnou správu na druhé pololetí roku 2012 s možností přihlášení naleznete v menu pod odkazem Vzdělávání veřejné správy v srpnu tohoto roku. 


Semináře prevence – podzim 2012

Termín a témata seminářů:

Akreditované vzdělávací programy se budou konat v budově KÚ Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5 – Smíchov. Pro účastníky pedagogické pracovníky ze Středočeského kraje zdarma (hrazeno z rozpočtu SČK).

Přihlášky na semináře prevence budou pro zájemce zpřístupněny na stránkách Vzdělávacího institutu Středočeského kraje www.visk.cz koncem srpna 2012.

Termín a témata seminářů:

13.9.2012 Dokumentace ŠMP,

20.9.2012 Poruchy příjmu potravy,

25.9.2012 Rostlinné drogy a rizika související s jejich užíváním,

25.9. 2012 Poruchy příjmu potravy z pohledu působení ŠMP,


Stránky