VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Přijímací řízení v otázkách a odpovědích

Odpovědi na často kladené otázky k novému způsobu přijímacího řízení najdete na webu MŠMT.

Nejčastější dotazy k 31.10.2008 – 12 stran ve formátu DOC:


Možnost dodatečného přihlášení do kurzů angličtiny

Vzdělávací zařízení Středočeského kraje připravilo pedagogickým pracovníkům možnost dodatečného přihlášení do těchto kurzů angličtiny v Praze 5-Smíchov, ZŠ Kořenského 10:

06–01-A32 Kurz AJ pro úplné začátečníky a věčné začátečníky (1. rok)

06–01-A30 Kurz AJ pro začátečníky (2. rok)

06–01-A31 Kurz AJ pro pokročilé (3. rok)

06–01-A33 Kurz AJ pro pokročilé (4. rok a více)


Přijímací řízení na střední školy

Vyhláška MŠMT ze dne 17. října 2008 upravuje přijímací řízení.

Mění se vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů.

Druhý soubor obsahuje plné znění vyhlášky 671/2004 se změnami, včetně vzoru Zápisového lístku.

Oficiální znění bude publikováno ve Sbírce zákonů v nejbližších dnech.


Tvůrčí psaní nejen pro učitele češtiny

Učitelé všech oborů, kteří potřebujete tzv. „nabít“ a získat velkou zásobu nápadů a inspirací podněcujících tvořivé myšlení – můžete se ještě přihlásit na dvoudílný seminář Tvůrčí psaní nejen pro učitele češtiny

Lektor: PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D.


Rozvojový plán ICT ve školách

Vláda 15.10.2008 schválila plán ministra školství, který předpokládá v letech 2009 až 2013 investovat tři miliardy korun do rozvoje informačních a komunikačních technologií ve školách.

Finance chce ministerstvo čerpat z evropských zdrojů, ale především počítá se spoluúčastí škol nebo jejich zřizovatelů.

Financování rozvoje ICT ve školách bude důsledně třízdrojové – v závislosti na konkrétní oblasti budou v uvedeném období v různých poměrech použity:


Angličtina bez bariér

Skvělá motivace pro výuku angličtiny nejen pro žáky s poruchami učení, ale i pro ty, kterým vyhovuje klidný a zábavný způsob učení! Takto a podobně hodnotili účastníci seminář Angličtina bez bariér, který proběhl v úterý 7. října v pražském Vzdělávacím zařízení Středočeského kraje.


Návrh koncepce ICT ve vzdělávání

Vládní usnesení č. 442/2008 na jaře 2008 formálně ukončilo dřívější aktivity státu kolem ICT ve vzdělávání a ministru školství uložilo připravit „návrh koncepce rozvoje informačních a komunikačních technologií (ICT) ve vzdělávání“.

MŠMT si vyžádalo odklad do 30. září 2008 a návrh koncepce připravilo.

13 stran dokument (DOC) ke stažení.


MONITOR - software pro administraci autoevaluace pedagogických procesů ve školách

Lektoři: RNDr. Jiří Kuhn, Mgr. Ilona Drahotová – Gymnázium Nymburk

Místo:
MB-Mladá Boleslav, ZŠ Komenského nám. 76
26.11.2008
od 13:30h
08–27-K30

Letos poslední termín, další možnost bude na jaře roku 2009.


Poslední ročník mateřské školy

Sdělení pro ředitelky mateřských škol:

– § 123 školského zákona v platném znění –

„Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí a v přípravné třídě základní školy se poskytuje bezúplatně.“

Případná změna školského zákona v této otázce je zatím ve stadiu projednávání.


Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vyhláška č. 326 ze dne 25. srpna 2008,

kterou se mění vyhláška č. 62/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky č. 227/2007 Sb. 


Programová nabídka vzdělávání v novém školním roce

Dokončili jsme přípravu vzdělávacích programů pro první pololetí školního roku 2008/2009.
Vytištěná publikace byla rozeslána na všechny školy ve středočeském kraji před přípravným týdnem.

Dlouhodobé studijní programy budou zahájeny v září.

Můžete se informovat, případně přímo přihlásit, odkazem na Programová nabídka.

Publikace ve tvaru pro tisk (76 stran PDF) je dostupná ke stažení na naší stránce v sekci

Ke stažení.


Výjezdní setkání výtvarných pedagogů „Mapování místa“

Pro učitele výtvarného oboru na všech stupních škol, školských zařízení a ZUŠ připravujeme setkání výtvarných pedagogů.

Proběhne ve dnech 24.- 26. dubna 2009 v ZUŠ Václava Pichla v Bechyni

Obsahem a cílem je seznámit učitele prostřednictvím seminářů a tvůrčích dílen s různými formami a pojetím vzdělávacího obsahu oboru a metodicky podpořit jejich osobní invenci při realizaci ŠVP.

Z připravovaného programu:

Laboratoř vidění – workshop věnovaný zkoumání a pojmenovávání osobitého projevů žáků a studentů 


Dvě novely školského zákona

První novela reformuje maturity, druhá upravuje přijímací řízení na střední školy.

Reformní maturitu, která by měla mít dvě úrovně obtížnosti, budou studenti skládat poprvé ve školním roce 2009/2010. Náročnější zkoušku budou podstupovat hlavně zájemci o vysokoškolské studium. V přechodných letech 2010 a 2011 budou žáci maturovat povinně ze dvou předmětů. Jedním z nich bude čeština, druhým cizí jazyk či matematika. Maturita bude obsahovat i takzvanou profilovou část, o níž by měli rozhodovat ředitelé škol.


Prázdniny ve školním roce 2008/2009

Období školního vyučování ve školním roce 2008/2009 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 1. září 2008. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 29. ledna 2009. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v úterý 30. června 2009.

Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 27. října a středu 29. října 2008.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 22. prosince 2008 a skončí v pátek 2. ledna 2009.


Rozvojový program MŠMT

Zvýšení nenárokových složek platů a motivačních složek mezd pedagogických pracovníků regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich práce

Školy a školská zařízení dostanou účelovou dotaci 3077 Kč na přepočteného pedagogického pracovníka (včetně odvodů) pro rok 2008.

Plné znění na webu MŠMT.

http://www.msmt.cz/…jejich-prace


Stránky