VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Soubor pedagogicko-organizačních informací MŠMT

Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení na školní rok 2013/2014 má poskytnout ředitelům škol a školských zařízení, ostatním pedagogickým pracovníkům i široké veřejnosti základní informace, které se vztahují k dalšímu školnímu roku.

Plné znění na www.msmt.cz nebo v příloze /27 stran dokument ve formátu PDF/


Motivační setkání ředitelů středních škol Středočeského kraje k projektu Praxí ke kvalitě

VISK uspořádal dne 4. června 2013 v Kutné Hoře setkání ředitelů středních škol Středočeského kraje k zahájení projektu Praxí ke kvalitě.

Fotografie z Kutné Hory

Setkání bylo určeno pro ředitele středních škol, případně pro předsedy předmětových komisí oborů a předmětů technických, přírodovědných i všeobecně vzdělávacích, kterým přineslo podrobné informace o projektu Praxí ke kvalitě a jeho aktivitách: 


Semináře ICT strategie s Dr. Ondřejem Neumajerem

ICT ve škole – inovativní výukové aktivity a ICT strategie ve škole 

Seminář zaměřený na seznámení vedoucích pracovníků škol a koordinátorů ICT s problematikou zavádění ICT do výuky a využívání ve škole. Cílem semináře je problematiku ICT ve škole řešit strategicky a komplexně, vybavit účastníky nadhledem a doporučeními propojujícími nejnovější poznatky pedagogického výzkumu s pedagogickou praxí.

Seminář je rozdělen do několika oblastí, které se obsahově prolínají: 


Distribuce dokumentů Europass - dodatek k osvědčení (EDO)

V termínu od 25. 4. 2013 si pražské a středočeské střední školy, které se prostřednictvím stránek NCE ČR (www.europass.cz/zadosti) zaregistrovaly k odběru podkladů Europass – Dodatek k osvědčení pro školní rok 2012/2013, mohou vyzvedávat HLAVIČKOVÉ PAPÍRY pro tisk v kterémkoli z níže uvedených vzdělávacích středisek VISK.

Konkrétní den a čas předání si předem domluvte s kontaktní osobou příslušného vzdělávacího střediska. Děkujeme!


Teaching English - TKT Essentials e-learningový kurz - můžete absolvovat i o prázdninách

Ve spolupráci s British Council realizuje VISK v každém pololetí tři e-learningové jazykově-metodické kurzy pro učitele AJ. Pro ty, kteří chtějí pro své vzdělávání využít i čas prázdnin, nabízíme účast na jednom z těchto kurzů v průběhu letošního léta:

British Council otevírá e-learningový kurz Teaching English – TKT Essentials od 3. 6. 2013 (doba trvání 12 týdnů).


Dvoudenní seminář pro ředitele mateřských a a základních škol

Vzdělávací institut Středočeského kraje připravil tradičně před koncem školního roku dva výjezdní dvoudenní semináře pro ředitele MŠ a ZŠ, které jsou zaměřeny na poskytnutí aktuálních informací o probíhajících změnách ve školství, legislativních změnách a nových trendech ve vzdělávání.

Cílem vzdělávací akce je také umožnit ředitelům škol a školských zařízení pracovní setkání k navázání nových kontaktů a předání zkušeností.

Termíny a místa konání

Výjezdní seminář pro ředitele MŠ a ZŠ, 22. – 23. 5. 2013, Kutná Hora, hotel U Kata http://www.ukata.cz/

Výjezdní seminář pro ředitele MŠ a ZŠ, 27. – 28. 5. 2013 Nesuchyně, hotel Lions http://www.stredisko-nesuchyne.cz/


Grantový projekt pro střední školy Praxí ke kvalitě

V dubnu 2013 jsme zahájili realizaci projektu: Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje – PRAXÍ KE KVALITĚ

Uzávěrka příjmu závazných přihlášek do vzdělávacích programů A, B, C projektu PRAXÍ KE KVALITĚ, které budou probíhat od září 2013, je prodloužena do 30. srpna 2013 (nebo do naplnění kapacity). Vyplněné a podepsané přihlášky na přiloženém formuláři oskenujte a zasílejte výhradně e-mailem na adresu praha@visk.cz.


Global Money Week - workshop pro žáky v ZŠ Václava Havla v Poděbradech

Nymbursky denik 28 03 2013

Vzdělávací institut Středočeského kraje se problematice finanční gramotnosti na úrovni vzdělávání pedagogických pracovníku věnuje dlouhodobě, v poslední době často vytváříme semináře s touto tematikou přímo na zakázku jednotlivých škol. 


Stránky