VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Semináře prevence – podzim 2012

Termín a témata seminářů:

Akreditované vzdělávací programy se budou konat v budově KÚ Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5 – Smíchov. Pro účastníky pedagogické pracovníky ze Středočeského kraje zdarma (hrazeno z rozpočtu SČK).

Přihlášky na semináře prevence budou pro zájemce zpřístupněny na stránkách Vzdělávacího institutu Středočeského kraje www.visk.cz koncem srpna 2012.

Termín a témata seminářů:

13.9.2012 Dokumentace ŠMP,

20.9.2012 Poruchy příjmu potravy,

25.9.2012 Rostlinné drogy a rizika související s jejich užíváním,

25.9. 2012 Poruchy příjmu potravy z pohledu působení ŠMP,


Podporujeme přírodovědnou gramotnost žáků

Pro velký zájem o vzdělávací programy, které uskutečňujeme ve spolupráci s Botanickou zahradou hlavního města Prahy, budeme 18.9.2012 opakovat program Botanická zahrada – inspirativní místo pro výuku a 26.9. a 27.9. 2012 program Rostliny léčí a krášlí.

Pro pedagogy předškolních zařízení jsme připravili na termín 19.9.2012 vzdělávací program Botanická zahrada jako místo pro předškolní vzdělávání.


Organizace školního roku 2013/2014

Organizace školního roku 2013/2014 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích

Č.j. MSMT/16304/2012–20, dne 27. dubna 2012

soubor je v příloze ke stažení , dvě strany A4, formát DOC


Distribuce dokumentů Europass - dodatek k osvědčení (EDO)

V termínu od 11. 5. 2012 do 1. 6. 2012 si střední školy, které se prostřednictvím stránek NCE ČR (www.europass.cz/zadosti) zaregistrovaly k odběru podkladů Europass – Dodatek k osvědčení pro školní rok 2011/2012, mohou vyzvedávat hlavičkové papíry v níže uvedených střediscích VISK.

Konkrétní den a čas předání si předem domluvte s kontaktní osobou příslušného střediska. Děkujeme!


Akreditace Vzdělávacího institutu

Vzdělávací institut Středočeského kraje je držitelem těchto akreditací vzdělávací instituce:

  • akreditace MŠMT ČR čj. 11 497/2007–25 pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
  • akreditace MV ČR č. AK/I-19/2010 pro vzdělávání zaměstnanců ve veřejné správě
  • akreditace MPSV ČR č. 2012/0304-I pro vzdělávání zaměstnanců v sociálních službách

Dvoudenní semináře pro ředitele škol a ŠZ zřizovaných obcemi (MŠ, ZŠ)

Vzdělávací institut Středočeského kraje připravil tradičně před koncem školního roku výjezdní dvoudenní semináře pro ředitele škol a ŠZ zřizovaných obcemi. Jsou zaměřeny na poskytnutí aktuálních informací o probíhajících změnách ve školství, legislativních změnách a nových trendech ve vzdělávání.

Cílem vzdělávací akce je také umožnit ředitelům škol a školských zařízení pracovní setkání k navázání nových kontaktů a předání zkušeností.

Termíny a místa konání:

28. a 29. 5. 2012 Nesuchyně, hotel LIONS

29. a 30. 5. 2012 Čelákovice, kongresové centrum CMC


Kurzy pro učitele přírodovědných a technických předmětů

Nabízené kurzy jsou určeny především pro učitele přírodovědných a technických předmětů všech druhů a typů škol i škol. zařízení a byly připraveny v rámci projektu „Energetika nově a otevřeně v technických a přírodovědných předmětech“, který je financovaný z OPVK.

Kompletní účast pedagogů na seminářích bude bezplatná.

Jednotlivé kurzy poutavě zpřístupňují informace o nových poznatcích, trendech a dalších aspektech velice diskutované oblasti, kterou energetika bezesporu je.


Vzdělávání pro veřejnou správu

Výběr z aktuální nabídky:

Kompletní nabídku vzdělávacích programů pro veřejnou správu na první pololetí roku 2012 s možností přihlášení naleznete v menu pod odkazem Vzdělávání veřejné správy. 


EUROPASS - DODATKY K OSVĚDČENÍ - DISTRIBUČNÍ STŘEDISKO PRAHA

V termínu od 14. 5. 2012 do 1. 6. 2012 si střední školy, které se prostřednictvím stránek NCE ČR (www.europass.cz/zadosti) zaregistrovaly k odběru podkladů Europass – dodatek k osvědčení pro školní rok 2011/2012, mohou vyzvedávat hlavičkové papíry ve středisku VISK – RKC Praha. Konkrétní den předání materiálů je třeba si předem domluvit.

Kontaktujte nás – na tel.číslech 777 903 262, 257 312 630 nebo prostřednictvím emailu rkcp@visk.cz.

Adresa pro převzetí materiálů – Kořenského 10 (budova ZŠ) 150 00 Praha 5 – Smíchov


EU a my - 6

EU a my – 6


Stránky