VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

EU a my - 4

EU a my – 4


EU a my - 3

EU a my – 3


EU a my - 2

EU a my – 2

Druhý kurz má za sebou dva odborné semináře v Praze.

Další naplánované termíny všech kurzů:

Kurz / 1. sem. Praha / 2. sem. Praha / 3. sem. Praha / Zahr. stáž Brusel, Štrasburk

EU a my – 2 / 14.3.2012 / 2.4.2012 / 13.11.2012 / 22.-26.4.2012

EU a my – 3 / 3.4.2012 / 16.4.2012 / 14.11.2012 / 13.-17.5.2012

EU a my – 4 / 2.5.2012 / 23.5.2012 / 20.11.2012 / 3.- 7.6.2012

EU a my – 5 / 5.9.2012 / 19.9.2012 / 21.11.2012 / 7.-11.10.2012


Evropská unie a my - projekt VISK úspěšně pokračuje

V roce 2012 realizuje VISK grantový projekt zaměřený na profesní vzdělávání pedagogických pracovníků ve Středočeském kraji Výchova a vzdělávání v evropských souvislostech – Evropská unie a my.

Obsahem projektu je vzdělávací program zaměřený na seznámení pedagogů s EU – její historií, současností, principy fungování jejích orgánů a institucí – a zahraniční odborná stáž spojená s návštěvou evropských institucí ve Francii, Lucembursku a Belgii.


Nabízíme lektory angličtiny – rodilé mluvčí

Ve spolupráci s CETP můžeme nabídnout lektory AJ, kteří se specializují na všechny věkové kategorie, od mateřské školky až po vysokou školu.

Někteří mohou učit i jiné předměty, např. přírodní vědy nebo výtvarnou výchovu.

Rodilí mluvčí mají minimálně bakalářský titul (BA), certifikát pro učitele angličtiny jako druhý jazyk a praxi v oboru. CETP = Central European Teaching Program.

Podrobné informace.


Výzva – Pohřebnictví v praxi územních samospráv

Dne 29.3.2012 se poprvé konal kurz Pohřebnictví v praxi územních samospráv, který se setkal s velkou spokojeností u jeho účastníků, a to především díky jeho praktickému zaměření a diskusi při řešení konkrétních problémů z praxe.

Rádi bychom dle ohlasů účastníků připravili pokračování tohoto kurzu.


budova MOA a SZeŠ Rakovník

Budova se nachází u kruhového objezdu v ulici Pražské, vzdělávání probíhá v pronajaté učebně: po vstupu do budovy dojdete vpravo až na konec chodby.

Kancelář pracoviště VISK je v prvním patře, od schodů vlevo.

V budově je k dispozici nápojový automat.

Příchod od vlaku:

po východu z nádraží se dát rovně po schodech dolů podél plaveckého bazénu, přejít lávku přes potok, projít rovně přes park a mírně vzhůru, vlevo je budova školy MOA a SzeŠ. 5 minut chůze.


POCHVÁLILI NÁS

Chtěla bych Vám a Vaší instituci poděkovat za zorganizování velmi přínosného kurzu o zákoně o svobodném přístupu k informacím. Kurz zcela předčil má očekávání, erudovanost zvoleného řečníka a jeho schopnost reagovat na problémy z praxe byla nadstandardní. Ráda se v budoucnu zúčastním nějakého dalšího školení.

S pozdravem,

.....zaměstnankyně Města Říčany


Evropská unie a my

Grantový projekt

Výchova a vzdělávání v evropských souvislostech

Projekt je zaměřen na profesní vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení ve Středočeském kraji, které směřuje k rozšíření pedagogických kompetencí v oblastech souvisejících s naplňováním obsahu a cílů průřezových témat ve ŠVP, které mají mezioborový a multikulturní charakter, a které představují syntézu hodnot demokratického občana a myšlení v evropských a globálních souvislostech.


Organizační řád VISK

Aktualizované znění s účinností od 24.2.2012.

Poslední platné znění obsahuje přiložený soubor.


Stránky