VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Jak učit český jazyk cizince?

Zveme Vás na informativní seminář pro ředitele, zástupce ředitelů, výchovné poradce a další pedagogické pracovníky ZŠ a SŠ v délce 4 hodiny:

Cizinci ve škole

Obsahem bude základní legislativní a sociální orientace v problematice vzdělávání cizinců a menšin.

Na úvodní seminář naváže v dubnu praktický seminář v délce 8 hodin, určený přímo pro učitele ČJ.

Jak učit češtině cizince / příslušníka menšiny:

Podrobné informace s termíny a místy konání jsou v přiloženém souboru, přihlásit se můžete v naší


Biopotraviny v Příbrami

Biopotraviny do škol – takové bylo téma semináře pro kuchařky školních jídelen, které uspořádalo Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám Středočeského kraje se sídlem v Nymburce, regionální centrum Příbram.

Seminář se konal ve Školní jídelně K Zátiší, Příbram, jejíž ředitelkou je Terezie Hofmanová, velká propagátorka všech novinek týkajících se školního stravování, které není jedno, co „její strávníci“ jedí.


Přihlašovat se můžete průběžně

Přihlašovat se můžete průběžně v průběhu celého pololetí, dokud není obsazena kapacita v místě konání.

Datum 31.1. 2008 uvedený v tištěné Programové nabídce platil zejména pro hromadné přihlášky z škol, na jejich základě zpřesňujeme kapacity a místa konání.

Seznamte se s našimi obchodními podmínkami (účastnické poplatky, způsob úhrady, storno poplatky při neúčasti atd.)

Při odhlášení v termínu kratším než 7 dní před dnem konání budeme fakturovat 20% stornopoplatek, při neomluvené neúčasti účtujeme plnou cenu.


LETNÍ ŠKOLA ANGLIČTINY

Intenzivní pětidenní jazykový kurz navazuje na čtrnáctiletou úspěšnou tradici prázdninových jazykových kurzů ve Frýdlantě a v Mladé Boleslavi.

Je určen zejména neaprobovaným učitelům angličtiny, kteří učí na základních a středních školách.


Co přinese novela ZP pro školství?

Od 1.1.2008 platí tzv. technická novela zákoníku práce. Díky ní se mimo jiné bude moci dořešit problém pracovní doby pedagogických pracovníků a jejich setrvávání na pracovišti.
Novinkou je také jmenování některých vedoucích zaměstnanců do funkce.

Přečtěte si rozhovor s Mgr. Ing. Vítem Berkou na webu Týdeníku školství.


Mělník, Základní škola J. Seiferta 148

Příjezd autem

Od Prahy přijedete přímo do ulice Pražská. Jedete stále přímo, po levé straně míjíte park s DDM, následuje areál SZEŠ Mělník, vpravo zůstane nemocnice.

Pojedete stále Pražskou ulicí do historického centra města ve směru k zámku. Přijedete na Náměstí Karla IV., kde zabočíte vlevo do ulice Jaroslava Seiferta. Po pravé straně je budova stejnojmenné základní školy.


Mělník, Dům dětí a mládeže, Na Polabí 2854

Vzdělávací aktivity probíhají v prostorech DDM Mělník, Na Polabí 2854

příjezd autem

Od Prahy přijedete přímo do ulice Pražská. Jedete stále přímo, minete ulici Sportovní a hned po levé straně je park a v něm DDM Mělník.


9. Základní škola „Pastelka“, 17. listopadu 1325, Mladá Boleslav

pro vzdělávací aktivity využíváme prostory v 9. ZŠ

Příjezd autem

Z dálnice R 10 odbočíte směr MB – průmyslová zóna. Pojedete rovně přes dva kruhové objezdy. Na třetím kruhovém objezdu odbočíte doleva do centra. Na prvním semaforu odbočte vpravo do ulice 17. listopadu. Dojedete až na konec, kde je po pravé straně 9. ZŠ zvaná Pastelka (barevná budova s výraznou prosklenou věží).


Komenského náměstí 94, Mladá Boleslav

Do 30. června 2011 sídlíme v pravé části budovy základní školy na Komenského nám., prakticky v centru města.

Příjezd autem:

Z dálnice R 10 (Praha – Liberec) odbočíte na Mladou Boleslav – centrum. Na kruhovém objezdu pokračujete do centra. Na kruhovém objezdu ve městě odbočíte vlevo (2. výjezd) do Náměstí Míru. Na první možné odbočce (asi po 200m) pojedete vpravo (proti Vám budova magistrátu) a okamžitě po 30 metrech odbočíte vlevo.

Od září 2011 je většina aktivit přesunuta do budovy SPŠ v ulici Havlíčkova, nedaleko Gymnázia.


Věstník MŠMT leden 2008

Z obsahu vybíráme:

– Opatření ministra školství mládeže a tělovýchovy, kterým se zrušují některé vnitroresortní předpisy (č.j. 26 721/2007–14 ze dne 13.12.2007) – mimo jiné se zrušují metodické pokyny k SIPVZ včetně „standardu ICT služeb ve školách“

Metodická informace k zabezpečování provozu a údržby ve sportovních zařízeních, na dětských hřištích a v tělocvičnách (č.j. 24 199/2007–50 ze dne 13.12.2007)

Část oznamovací mimo jiné obsahuje:

  • Seznam platných předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy podle stavu k 30. listopadu 2007 (č. j. 26 721/2007–14)

Programová nabídka na II. pololetí školního roku 2007/08

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

pracovníci Vzdělávacího zařízení Středočeského kraje Vám předkládají Programovou nabídku DVPP na 2. pololetí školního roku 2007/08. Je určena především zaměstnancům škol, předškolních a školských zařízení v našem kraji.

Věříme, že Vám obsah naší Programové nabídky pomůže při plánování a realizaci záměrů v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a přispěje ke zlepšení výsledků Vaší náročné práce.


Atlas Středočeského kraje pro školy

Pro středočeské střední a základní školy Krajský úřad Středočeského kraje připravil

Tematické atlasy Středočeského kraje a dvě knihy o životním prostředí.

Jsme pověření distribucí těchto publikací pro školy. Podrobné informace dostaly školy prostřednictvím mailu, publikace si mohou po dohodě vyzvednout na kontaktních místech v jednotlivých okresech.

Současně je předáván informační leták Cestujeme po Evropě v souvislosti se začleněním ČR do schengenského prostoru.


Microsoft Select - programy za školní ceny

Školy mají stále možnost nakupovat licence programů Microsoft v rámci smlouvy Select za snížené ceny.

Poněkud ve stínu skupiny programů zahrnutých v Microsoft Office zůstávají další programy, například

Microsoft Expression Web: WYSIWYG HTML editor pro tvorbu www stránek s novými funkcemi.

„Nástupce“ FrontPage kromě nového grafického rozhraní přináší i nové editační prvky, vylepšený WYSIWYG editor a řadu jiných užitečných funkcí. 


Výuka ve školách a elektrotechnická způsobilost

<BR>

Podle vyhlášky 50/1978 Sb. [ §11odst. (3) – kvalifikace ve zvláštních případech] stále platí nezbytnost, aby »Učitelé, kteří používají při výuce na školách zařízení pod napětím, se považují pro tuto činnost za pracovníky pro samostatnou činnost; musí však být v používání zařízení prokazatelně zaškoleni a jejich znalosti bezpečnostních předpisů souvisejících s jejich činností musí být ověřovány přezkoušením nejméně jednou za tři roky.«


Rozšíření kvalifikace

V Příbrami na podzim začal již čtvrtý běh Studia pedagogiky. Studium zahájilo 41 přihlášených účastníků. Rozsah 250 hodin, součástí je vypracování seminárních prací a závěrečné práce. Studenti po absolvování získají dovednosti ke kvalifikovanému výkonu pedagogické praxe.


Stránky