VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Mělník, Dům dětí a mládeže, Na Polabí 2854

Vzdělávací aktivity probíhají v prostorech DDM Mělník, Na Polabí 2854

příjezd autem

Od Prahy přijedete přímo do ulice Pražská. Jedete stále přímo, minete ulici Sportovní a hned po levé straně je park a v něm DDM Mělník.


9. Základní škola „Pastelka“, 17. listopadu 1325, Mladá Boleslav

pro vzdělávací aktivity využíváme prostory v 9. ZŠ

Příjezd autem

Z dálnice R 10 odbočíte směr MB – průmyslová zóna. Pojedete rovně přes dva kruhové objezdy. Na třetím kruhovém objezdu odbočíte doleva do centra. Na prvním semaforu odbočte vpravo do ulice 17. listopadu. Dojedete až na konec, kde je po pravé straně 9. ZŠ zvaná Pastelka (barevná budova s výraznou prosklenou věží).


Komenského náměstí 94, Mladá Boleslav

Do 30. června 2011 sídlíme v pravé části budovy základní školy na Komenského nám., prakticky v centru města.

Příjezd autem:

Z dálnice R 10 (Praha – Liberec) odbočíte na Mladou Boleslav – centrum. Na kruhovém objezdu pokračujete do centra. Na kruhovém objezdu ve městě odbočíte vlevo (2. výjezd) do Náměstí Míru. Na první možné odbočce (asi po 200m) pojedete vpravo (proti Vám budova magistrátu) a okamžitě po 30 metrech odbočíte vlevo.

Od září 2011 je většina aktivit přesunuta do budovy SPŠ v ulici Havlíčkova, nedaleko Gymnázia.


Věstník MŠMT leden 2008

Z obsahu vybíráme:

– Opatření ministra školství mládeže a tělovýchovy, kterým se zrušují některé vnitroresortní předpisy (č.j. 26 721/2007–14 ze dne 13.12.2007) – mimo jiné se zrušují metodické pokyny k SIPVZ včetně „standardu ICT služeb ve školách“

Metodická informace k zabezpečování provozu a údržby ve sportovních zařízeních, na dětských hřištích a v tělocvičnách (č.j. 24 199/2007–50 ze dne 13.12.2007)

Část oznamovací mimo jiné obsahuje:

  • Seznam platných předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy podle stavu k 30. listopadu 2007 (č. j. 26 721/2007–14)

Programová nabídka na II. pololetí školního roku 2007/08

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

pracovníci Vzdělávacího zařízení Středočeského kraje Vám předkládají Programovou nabídku DVPP na 2. pololetí školního roku 2007/08. Je určena především zaměstnancům škol, předškolních a školských zařízení v našem kraji.

Věříme, že Vám obsah naší Programové nabídky pomůže při plánování a realizaci záměrů v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a přispěje ke zlepšení výsledků Vaší náročné práce.


Atlas Středočeského kraje pro školy

Pro středočeské střední a základní školy Krajský úřad Středočeského kraje připravil

Tematické atlasy Středočeského kraje a dvě knihy o životním prostředí.

Jsme pověření distribucí těchto publikací pro školy. Podrobné informace dostaly školy prostřednictvím mailu, publikace si mohou po dohodě vyzvednout na kontaktních místech v jednotlivých okresech.

Současně je předáván informační leták Cestujeme po Evropě v souvislosti se začleněním ČR do schengenského prostoru.


Microsoft Select - programy za školní ceny

Školy mají stále možnost nakupovat licence programů Microsoft v rámci smlouvy Select za snížené ceny.

Poněkud ve stínu skupiny programů zahrnutých v Microsoft Office zůstávají další programy, například

Microsoft Expression Web: WYSIWYG HTML editor pro tvorbu www stránek s novými funkcemi.

„Nástupce“ FrontPage kromě nového grafického rozhraní přináší i nové editační prvky, vylepšený WYSIWYG editor a řadu jiných užitečných funkcí. 


Výuka ve školách a elektrotechnická způsobilost

<BR>

Podle vyhlášky 50/1978 Sb. [ §11odst. (3) – kvalifikace ve zvláštních případech] stále platí nezbytnost, aby »Učitelé, kteří používají při výuce na školách zařízení pod napětím, se považují pro tuto činnost za pracovníky pro samostatnou činnost; musí však být v používání zařízení prokazatelně zaškoleni a jejich znalosti bezpečnostních předpisů souvisejících s jejich činností musí být ověřovány přezkoušením nejméně jednou za tři roky.«


Rozšíření kvalifikace

V Příbrami na podzim začal již čtvrtý běh Studia pedagogiky. Studium zahájilo 41 přihlášených účastníků. Rozsah 250 hodin, součástí je vypracování seminárních prací a závěrečné práce. Studenti po absolvování získají dovednosti ke kvalifikovanému výkonu pedagogické praxe.


Konektivita 2007 - rozvojový program

Vyhlášení rozvojového programu ve vzdělávání MŠMT „Program na podporu pokrytí konektivity škol v rámci Státní informační politiky ve vzdělávání v roce 2007“

Základní a střední školy musí o dotaci (max. 20 tis. Kč.) požádat prostřednictvím kraje. Úplné znění je v příloze včetně formuláře žádosti.


Pracovní řád 2007

VYHLÁŠKA ze dne 4. října 2007,

kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí.

(4 strany ke stažení ve formátu DOC)


Tématická exkurze do JE Temelín pro učitely Fy a přírodovědných předmětů

Tématická exkurze pro učitele Fyziky a přírodovědných předmětů

do jaderné elektrárny Temelín.

Podzimní termín je obsazen, pro zájemce připravíme další možnost na jaro 2008.

Bližší informace poskytne Mgr. Jaroslav Borský, 721 850 183, borsky@vzsk.cz.


Microsoft Select pro školství

Software Microsoft za ceny pro školy
Tři uvedené položky jsou jen příkladem z rozsáhlého ceníku, o další nabídce se informujte.

U řady produktů existují jazykové verze české, anglické, další jazyky a vícejazyčné kombinace.

<ul>

<li>Office 2007 Czech MVL cena licence 1750 Kč </li>

<li>Office Professional Plus 2007 Czech MVL cena licence 2150 Kč </li>

<li>Windows Vista Czech <strong>UPGRADE </strong>MVL cena licence 2120 Kč </li>

</ul>

Nakupovat lze jednorázově – trvalá licence, bez možnosti uplatnit slevy na další verze.

Všechny uvedené ceny s DPH jsou přibližné (listopad 2007), možnost změn vyhrazena, mj. cena se mírně pohybuje s kurzem Kč/€.


Koncepční dokumenty

Výroční zpráva za rok 2007–2008 (bez obálky).

Zpráva o hospodaření za I. pol. 2008

Výroční zpráva za rok 2006–2007 (bez obálky).

Koncept plánování pro II. pololetí šk. roku 2007/2008.

Zpráva o hospodaření za rok 2007


Zrušené a přesunuté semináře.

Některé semináře se pro malý zájem neuskuteční, výjímečně může dojít ke změně termínu.

Řádně přihlášení zájemci dostávají vždy informaci mailem nebo telefonicky.

Zrušený seminář je vyřazen z Programové nabídky na webu, přesunuté semináře mají okamžitě nový datum konání.
Informace na webu jsou aktuální.

Tištěná programová nabídka rozeslaná na školy zachycuje stav v srpnu 2007.

Přihlašovat se můžete v průběhu celého pololetí, obvykle nejpozději do 7 dnů před konáním.


Stránky