VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Novela školského zákona - aktuální semináře

lektorka Mgr. Pavla Katzová

Poslední dva termíny a místa konání s možností přihlášení:

15.05.2012 Kladno

22.05.2012 Beroun

Novela byla publikována ve Sbírce dne 30. 12. 2011 jako zákon č. 472/2011 Sb.

Účinnosti nabyla 1. 1. 2012.


Akademie třetího věku zahájena

VISK v únoru 2012 zahájil studium Akademie třetího věku, studijní program Historie a kultura. Krátká zpráva ze slavnostního zahájení 8.2. 2012 v Kutné Hoře v budově Jezuitské koleje, doplněná fotografiemi.


Jak si usnadnit přihlašování?

Registrace

Pokud se zaregistrujete do webu VISK (v menu na levé straně), při další objednávce školení již nemusíte znovu vyplňovat své kontaktní údaje, název vysílající organizace atd.

Registrace Vás k ničemu nezavazuje, jen usnadní přihlašování.

Podrobný návod Jak se příhlásit na vzdělávací program?

Seznamte se s našimi Podmínkami
(účastnické poplatky, způsob úhrady, stornovací podmínky).


Regionální konzultační centrum Praha - aktivity po skončení projektu Kurikulum S

Vzdělávací aktivity pro pedagogy SOŠ a SOU Středočeského kraje a Prahy jsou od 1. 2. 2012 nadále poskytovány prostřednictvím programové nabídky Vzdělávacího institutu Středočeského kraje.

Plánované semináře:

06. 06. 2012 Botanická zahrada jako inspirativní místo pro výuku / Rostliny léčí a krášlí

07. 06. 2012 Projekty a projektové vyučování


Komunikace ve školní praxi

Zveme Vás na seminář Komunikace ve školní praxi.

Seminář se zaměřuje na jednu z klíčových dovedností učitelů a vedoucích pracovníků škol a školských zařízení – umění správně komunikovat. Odhaluje příčiny individuálních rozdílů a bariér v sociální komunikaci a zaměřuje se na chyby, jichž se při komunikaci ve škole nejčastěji dopouštíme. Umožňuje identifikovat vlastní komunikační styl a poskytuje účinné techniky a nástroje.


Jazykově metodické kurzy AJ v distanční formě

Kurzy byly připraveny předními odborníky British Council metodou e-learningu, probíhaji prostřednictvím internetu ve výukovém prostředí Moodle, jsou výrazně interaktivní, obsahují texty ke studiu, audio, videozáznamy z třídní praxe učitelů, interaktivní cvičení, diskusní fóra a další aktivity. Účastníci pracují ve skupinách a jsou vedeni zkušeným metodikem- e-moderátorem.


Novela školského zákona - výklady a informace MŠMT

Text novely i úplného znění zákona doplněný o výklady, informace a stanoviska najdete na webu MŠMT.

MŠMT zveřejnilo stanoviska:

  • k situaci dosavadních ředitelů veřejných škol a školských zařízení, na které se vztahují přechodná ustanovení novely školského zákona
  • k rozsahu bezúplatného vzdělávání v MŠ
  • ke zrušení vlastního hodnocení školy a výstupního hodnocení žáka
  • ke změnám v přijímacím řízení na střední školy

Pocta Rudolfu II. - výstava v Novém paláci Pražského hradu

Vážení pedagogové, dovolujeme si vás upozornit na výstavu Pocta Rudolfu II. konanou při příležitosti 400. výročí úmrtí císaře Rudolfa II.

Proběhne v týdnu od 20.1.2012 /výroční den úmrtí panovníka/ do 27.1.2012 v autentických prostorách spojených s Rudolfem II. na Široké chodbě a Rudolfově galerii v Novém paláci Pražského hradu.


Novela školského zákona - semináře s Mgr. Pavlou Katzovou

Semináře k novele školského zákona – lektorka Mgr. Pavla Katzová

Termíny a místa konání s možností přihlášení:

20.2.2012 Příbram /// 28.2.2012 Rakovník /// 06.03.2012 Mělník

13.03.2012 Mladá Boleslav /// 03.04.2012 Nymburk /// 10.04.2012 Kutná Hora

24.04.2012 Benešov /// 15.05.2012 Kladno /// 22.05.2012 Beroun

Novela byla publikována ve Sbírce dne 30. 12. 2011 jako zákon č. 472/2011 Sb.


Poslední opakování semináře - Změny ve vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami...

po novelizaci vyhlášek č. 72/2005 Sb. a č. 73/2005 Sb. – určeno pro vedení škol a výchovné poradce – se bude konat dne 5.1.2012 od 9.00 hod. v budově KÚ Středočeského kraje, místnost 1015 (Praha Smíchov, Zborovská ul.).

Přihlásit se můžete z odkazu http://www.visk.cz/akce/0123G95 nebo na e-mailové adrese kelymanova@visk.cz.


Stránky