VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Mateřská škola Kladno, Moskevská 3082

Mateřská škola se nachází ve čtvrti Kladno Rozdělov.

Na tomto místě využíváme hlavně tělocvičnu pro pohybové semináře pro MŠ.

Vejděte hlavním vchodem, vpravo jsou schody nahoru, vyjděte je a naproti Vám bude šatna pro děti a po pravé straně je učebna. Nutné jsou přezůvky, u pohybových aktivit doporučujeme vhodný oděv.

Přístup od autobusu:

Pokud přijíždíte od Prahy, vystupte na zastávce Gymnasium a zde, (na témže místě), vyčkejte na autobus číslo 1 (konečná stanice na něm je nám. J. Masaryka, pozor některé spoje č. 1 končí na zastávce Kladno Rozdělov) nebo na autobus číslo 6 (konečná stanice na něm je Kladno Energie). Pokud pojedete busem č. 1 dojeďte až na konečnou stanici nám. J. Masaryka, v případě, že by měl konečnou stanici Kladno Rozdělov, tak vystupte na zastávce Vítězná. Tatáž zastávka platí i pro bus číslo 6. Přejděte hlavní čtyřproudovou silnici. Projděte kolem obchodu Jednota a jděte stále rovně. Přejděte silnici a proti sobě budete mít velký prostor, na kterém jsou obchody. Dejte se zde doleva a obejděte roh budovy (bílá barva). Je tam ordinace dětského lékaře. Jděte rovně a proti sobě uvidíte budovu (speciální MŠ Kladno) přejděte silnici, dejte se do leva a zhruba po 20 metrech budete mít po pravé ruce žlutohnědou budovu školky.


Vzdělávací středisko Kladno, VZSK K Nemocnici 2007

Vzdělávání probíhá v pronajaté učebně v budově, kde jsou ubytováni studenti SOŠ a SOU Kladno, v blízkosti nemocnice Kladno. Učebna je v blízkosti hlavního vchodu, vpravo od schodů. Ulice odpovídá svému názvu a končí vjezdem do nemocnice.

Příchod od autobusu:

Pokud přijíždíte směrem od Prahy, je vhodné vystoupit na zastávce Gymnasium (při výstupu z autobusu budete mít proti sobě velkou žlutou budovu gymnázia). Po vystoupení se dejte do leva a dojděte na světelnou křižovatku, přejděte a po pravé ruce je obchodní dům Delvita. Projděte podél ní a na přechodu přejděte přes silnici, po které jste přijeli autobusem. Po pravé straně je prodejna Vagnerplast. Jděte rovně a po levé straně je hotel Merkur, pořád jděte rovně a přejděte další hlavní silnici. Po levé ruce je Střední průmyslová škola a po pravé ruce je zdravotnické středisko. Nyní jste již v ulici K Nemocnici. Jděte stále rovně a na konci druhého bloku, na stejně straně, jako je zdravotní středisko je budova, ve které se nachází učebna. Na rohu této budovy je žlutá cedule s nápisem ubytování.
Vejděte hlavním vchodem po schodech, vlevo je vrátnice. Projděte skleněnými dveřmi a hned za nimi se dejte do prava a zde je učebna. Na skleněných dveřích je již vždy směrovka, kde se seminář koná.


Školní rok 2008/2009 - termíny prázdnin

Organizace školního roku 2008/2009
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích.

Dokument MŠMT č.j. 14671/2007–20 ze dne 5.června 2007


Setkání ředitelů škol s náměstkem ministryně RNDr. Jindřichem Kitzbergerem v Rakovníku

O současném stavu a perspektivách školství

V pátek 21.9.2007 se uskutečnilo v Rakovníku, v sále DM SZeŠ, Fr. Diepolta 1787 setkání ředitelů škol a školských zařízení

s náměstkem ministryně školství, mládeže a tělovýchovy panem RNDr. Jindřichem Kitzbergerem
se zaměřením na poskytnutí informací o současném stavu a perspektivách školství, zejména o připravovaných změnách v řešení aktuálních a důležitých problémů českého školství.


Studium pro ředitele škol a školských zařízení (SŘ)

13.9.2007 byl na KÚ Středočeského kraje zahájen kurz Studium pro ředitele škol a školských zařízení (SŘ), jehož absolvování je kvalifikačním předpokladem pro výkon funkce ředitele školy nebo školského zařízení dle §5 zákona 563/2004 Sb. Studium zahájilo 67 účastníků a bude ukončeno v červnu 2008.

Zájemcům, kteří budou mít zájem o toto studium v příštím školním roce 2008/09, poskytne informace garant studia ředitelů Mgr. Jaroslav Borský,


Jak se přihlásit

Jak se přihlásit na vzdělávací program?

=============================

vyberete si z Programové nabídky, máte na výběr mezi DVPP a vzděláváním veřejné správy.

Výběr můžete zúžit

  • podle oboru, který Vás zajímá
  • podle oblasti konání
  • podle časového období

Změna termínu - Celoroční kurz relaxačních cvičení s prvky jógy

První setkání účastníků kurzu relaxačních cvičení s prvky jógy v Poděbradech (11–46-N10) se z termínu 3.10.2007 z organizačních důvodů

odkládá na 2.1. 2008 v 18.00 hod.

Místo zůstává – ZŠ T.G.M. Poděbrady.


Čáslav, učebna SZEŠ, Sadová 1234

Učebna SZEŠ

Vzdělávání probíhá v pronajaté učebně. Učebna je v blízkosti hlavního vchodu do školy, ve sníženém přízemí vpravo od schodů.

Příchod od vlaku:

Po východu z nádraží půjdete rovně Husovou ulicí, pokračujete mírně vzhůru ulicí J. Mahena, doleva na Žižkovo náměstí. Projdete náměstím šikmo vlevo. Ulicí Klimenta Čermáka opustíte historické centrum, vpravo je ulice Žitenická a změní se u parku na ulici Sadovou. Projdeme zahradním areálem dozadu k hlavnímu vchodu školy.

Druhou možností je obejít Žižkovo náměstí ulicí Masarykovou a Jeníkovskou, rušný provoz a obchodní střediska nás provedou k ulici Žitenické.

Ke škole je cca 15 minut chůze.


Rakovník, 1. ZŠ, Martinovského 153

Do budovy vejdete hlavním vchodem (po pravé straně zvonek do sekretariátu). Na skleněných dveřích je vždy vývěska s číslem učebny, kde se seminář koná. Vzdělávání probíhá v pronajaté učebně.

Příchod od vlaku: po východu z nádraží se dát vlevo přes autobusové nádraží směrem k diskontu Plus, pokračovat vpravo ke světelné křižovatce, projít ulicí Nádražní na Husovo náměstí, přejít na druhou stranu ulice a dát se vpravo směrem nahoru podél Gymnázia → 1. ZŠ (naproti Finančnímu úřadu).


Přihlášení na vzdělávací programy

Jak se přihlásit na vzdělávací program?

několika snadnými kroky:

vyberete si z Programové nabídky. Výběr můžete zúžit

  • podle oboru, který Vás zajímá
  • podle místa konání (úroveň okres nebo region)
  • podle časového období

Dopisní papíry a objednávka

Dopisní papíry s logem, adresa podle Regionálních Center.

Objednávka – lektorská činnost.


Staré Texty dohod

o provedení práce a o pracovní činnosti

Přednostně zpracovávejte dohody přímo v Kaprovi, kde je jednodušší evidence dohod, dá se sledovat počet hodin u každého lektora apod.


Místa konání vzdělávacích akcí

Obvyklá místa konání a využívané učebny s popisem cesty.

Základní informace pro účastníky o dopravě, možnosti parkování, občerstvení apod.

Kontakty

=============================================

Benešov
- Integrovaná střední škola technická, Černoleská 1997, Benešov

Beroun

Gymnázium Joachima Barranda Beroun, Talichova 824, Beroun

Čáslav
- SZEŠ, Sadová 1234, Čáslav

Kolín

SOŠ a SOU stavební, Pražská 112, Kolín

ZŠ Lipanská 420, Kolín

Kutná Hora

Jezuitská kolej, Barborská 51, Kutná Hora

Kladno

SPŠS a OA Kladno, Cyrila Boudy 2954, Kladno

10. Základní škola Kladno – Cyrila Boudy 1188,

Mateřská škola, Moskevská 3082, Kladno

Mladá Boleslav

SPŠ Mladá Boleslav, Havlíčkova 456

9. ZŠ Pastelka , 17. listopadu 1325, Mladá Boleslav

Komenského nám. 94, Mladá Boleslav

Mělník

Dům dětí a mládeže, Na Polabí 2854, Mělník

ZŠ J. Seiferta 148, Mělník

Nymburk

SOŠ a SOU, V kolonii 1804, Nymburk

Praha

budova KÚ Středočeského kraje, Praha – Smíchov, Zborovská 11

ZŠ Kořenského 5, Praha-Smíchov

Příbram

II. poliklinika, Třída Osvobození 387, Příbram

Rakovník

Dům dětí a mládeže, Čermákovy Sady 2129, Rakovník

Mateřská škola Vinohrady, Zdeňka Štěpánka 2232, Rakovník

Učebna a pracoviště v MOA a SZeŠ Rakovník, Pražská 1222, Rakovník

1. ZŠ Martinovského 153, Rakovník

Sedlčany

Gymnázium a SOŠ Sedlčany, Nádražní ul.

Vlašim

SPŠ Vlašim, Komenského 41, Vlašim


Rakovník, Dům dětí a mládeže, Čermákovy sady

Budova se nachází mezi Mateřskou školou V Parku a Speciální školou. Vzdělávání probíhá v pronajatém sále. Možnost občerstvení v bufetu.

příchod:

  • Od vlaku: po východu z nádraží se dát rovně po schodech dolů podél plaveckého bazénu, přejít lávku přes potok, odbočit vpravo a jít podél potoka → po cca 200 m je budova DDM
  • Od autobusu: z autobusového nádraží se dát vpravo podél plaveckého bazénu → trasa stejná jako z vlakového nádraží

příjezd automobilem:


Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 9. tříd ZŠ...

Informace pro ředitele základních a středních škol

Ve školním roce 2007/08 nabízí Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) účast školám v projektu Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 9. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií 2008. Pokračování programu Maturita nanečisto a projektu Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 5. ročníků ZŠ se v tomto školním roce neuskuteční.


Stránky