VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Aplikace klíčových kompetencí pro pedagogy ZŠ a SŠ

Semináře pro pedagogické sbory škol ve Středočeském kraji se mohou konat v kmenových školách, případně lze zorganizovat výjezd pedagogického sboru. Projekt je financovaný z ESF a státního rozpočtu ČR. Tématické zaměření jednotlivých seminářů:


Vzdělávací program Studium pedagogiky - termín podzim 2009 obsazen.

Pro další zájemce – počítáme s otevřením tohoto studia i v následujícím školním roce 2010–11.

Informace J. Randáková:

randakova@visk.cz


Jazykové kurzy VZSK Praha, Kořenského 10, Praha 5 - Smíchov

Vážení pedagogové,

Vzdělávací zařízení Středočeského kraje (VZSK) pro vás připravilo novou nabídku jazykových kurzů angličtiny v Praze:

Kurz AJ pro pedagogické pracovníky / A1 – začátečníci

Kurz AJ pro pedagogické pracovníky / A2 – mírně pokročilí

Kurz AJ pro pedagogické pracovníky / B1 – středně pokročilí

Kurz pro neaprobované učitele AJ / Příprava na mezinárodní zkoušku FCE

____________________________________________


Programová nabídka na I. pololetí šk. roku 2009/2010

Programovou nabídku na I. pololetí šk. roku 2009/2010 ve formátu PDF (64 stran A4)

si můžete již nyní stáhnout v odkazu Ke stažení.

Z nejbližších připravených vzdělávacích aktivit upozorňujeme na:


Rozšíření kompetencí výchovného poradce bez speciálně pedagogického vzdělání v oblasti péče o žáky se zdravotním postižením

Na školní rok 2009 – 2010 připravujeme vzdělávací cyklus, který je zaměřen na
rozšíření kvalifikace výchovných poradců o kompetence v péči o žáky se zdravotním postižením (63 hod.)

Témata:


Kurzy pro pedagogické sbory - vztahové problémy a psychohygiena

Pro pedagogické sbory jsme pro I. pololetí šk. roku 2009/2010 připravili vzdělávací programy na zakázku:

Závislosti a primární prevence – 4 hod.

Pedagogové získají základní informace o nejčastějších závislostech (legální a nelegální drogy, ostatní závislosti) příčinách jejich vzniku a fázích závislosti, pochopí význam efektivní primární prevence ve vztahu k těmto rizikovým jevům.

Problémový žák – 6 hodin

Cílem kurzu je vést pedagogy k zamyšlení nad příčinami projevů problémového chování žáků. V kurzu je dán prostor k výměně zkušeností a diskusi, jak řešit případy projevů nevhodného chování žáků. Učitelé si uvědomí, které formy napomenutí jsou nejefektivnější a co je důležité při zvládání konfrontační situace. 


Příbram, Třída Osvobození 387, poliklinika II

Vzdělávací středisko Příbram se nachází uprostřed Příbrami v části zvané „Sídliště“, tř. Osvobození 387.

V Příbrami se ptejte na druhou polikliniku, ve které je lékařská pohotovostní služba. Před touto budovou jsou autobusové zastávky většiny městských linek a zároveň zde zastavují také autobusy přijíždějící od Prahy. 


Další termíny konzultačních seminářů

Podle zjištěného zájmu ze škol jsou připraveny pro ČJL a cizí jazyky

další termíny v posledním týdnu v srpnu a začátkem září 2009.

Sledujte aktuální stav zde v Programové nabídce (obor 14) nebo v kalendáři na webu www.novamaturita.cz odkaz Vzdělávání pedagogů.


Stránky