VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Kurz pro výkon činnosti logopedického asistenta - Praha

mozek

dovolujeme si Vám nabídnout kurz Pedagogická podpora přirozeného rozvoje řeči dětí.
Kurz je zaměřen na porozumění pojetí a obsahu logopedické prevence a získání pedagogických kompetencí k podpoře přirozeného vývoje dětské řeči, uskutečňované v rámci školních vzdělávacích programů. Rozsah: 60 hod. (40+20)

Termíny studijních setkání: 9. 2., 10. 2., 1. 3., 3. 3.. 7. 3., 9. 3. 2016. Ukončení studia: 20. 6. 2016.


Akademie třetího věku - Judaismus a židovská diaspora

VISK nabízí v akademickém roce 2015/2016 seminář v rámci A3V VISK v Mělníku:

JUDAISMUS A ŽIDOVSKÁ DIASPORA

Místo konání: Česká zahradnická akademie Mělník, Na Polabí 411, v pondělí 11.4. 2016

Účastnický poplatek: 250 Kč (senioři – 200 Kč)
Přihlášky se přijímají nejdéle do 15. 2. 2016 nebo do naplnění kapacity studijní skupiny.
Přihlásit se je možné zasláním přihlášky v připojeném letáku mailem na tomasova@visk.cz nebo poštou na adresu: VISK, Havlíčkova 456, 293 01 Mladá Boleslav.


Akademie třetího věku VISK v roce 2016 - Mělník a Neratovice

VISK nabízí v akademickém roce 2015/2016 cyklus seminářů

VLASTIVĚDNÉ PUTOVÁNÍ PO ČESKÝCH REGIONECH

v rámci A3V VISK. Cyklus bude probíhat jedenkrát měsíčně na jaře 2016.

Místa konání:

  • Česká zahradnická akademie Mělník, Na Polabí 411, zahájen bude prvním seminářem v pondělí 15. 2. 2016
  • Gymnázium Františka Palackého, Masarykova 450, Neratovice, zahájen bude prvním seminářem v pondělí 7.3. 2016

Upřesnění dalších termínů proběhne na prvním setkání. Účastnický poplatek: 750 Kč
Přihlášky se přijímají nejdéle do 15. 1. 2016 nebo do naplnění kapacity studijní skupiny.
Přihlásit se je možné zasláním přihlášky v připojeném letáku mailem na tomasova@visk.cz nebo poštou na adresu: VISK, Havlíčkova 456, 293 01 Mladá Boleslav.


Doporučení MŠMT pro mateřské školy

Doporučení MŠMT pro mateřské školy k problematice pozdního vyzvedávání dítěte z mateřské školy po ukončení provozu.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) připravilo pro mateřské školy doporučení k problematice pozdního vyzvedávání dítěte z mateřské školy po ukončení provozu. Cílem je formulovat vhodné řešení této krizové situace, které by bylo jak v souladu s právními předpisy, tak co nejméně stresující pro dítě.

Celý text doporučení.

č.j. MSMT-36418/2015, v Praze dne 8.12.2015


Evropský rámec kvalifikací se objeví na vysvědčeních

logolink_EQF

Zkratka EQF bude uvedena na vysvědčeních, výučních listech a diplomech o absolutoriu.

Změna se týká základních, středních, vyšších odborných škol a konzervatoří.
Podle vyhlášky č. 3/2015 Sb., o některých dokladech ve vzdělávání se od 1. 10. 2017 objeví údaj o úrovni Evropského rámce kvalifikací pod zkratkou EQF na absolventských vysvědčeních, výučních listech a diplomech o absolutoriu.
Součástí vyhlášky jsou nové formuláře vysvědčení a dalších dokladů, které školy mohou nepovinně vydávat již nyní. Od 1. 10. 2017 bude používání formulářů s uvedenou zkratkou EQF povinné. Vyhlášku a její přílohy – vzory formulářů vysvědčení a dalších dokladů – si můžete prohlédnout zde.

Přehled dokladů ve vzdělávání a příslušné úrovně EQF:

  • Vysvědčení o získání základního vzdělání v základní škole a vysvědčení o ukončení kursu pro získání základního vzdělání – EQF 2
  • Vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční listy absolventů dvouletých oborů – EQF 2
  • Vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční listy absolventů tříletých oborů – EQF 3
  • Vysvědčení o maturitní zkoušce – EQF 4
  • Vysvědčení o absolutoriu v konzervatoři a diplom o absolutoriu v konzervatoři – EQF 6
  • Vysvědčení o absolutoriu a diplom o absolutoriu ve vyšší odborné škole – EQF 6

Počet on-line vyplněných životopisů Europassu vzrostl o 55 %

Obliba jednotného formátu životopisu, který se z iniciativy EU začal před deseti lety používat pod názvem Europass-životopis, roste. Jen za polovinu letošního roku si jej ve všech jazycích podle průzkumu Evropského střediska pro rozvoj odborné přípravy Cedefop vyplnilo více než 10 milionů Evropanů. Rychlým tempem roste i zájem o on-line formu Europass-životopisu.

Česká republika evropský trend potvrzuje. Zatímco v prvním pololetí roku 2014 byl počet životopisů, které si Češi vyplnili on-line, přes 87 tisíc, letos ve stejném období přes 135 tisíc.
„Nárůst je dán tím, že se za prvé zvyšuje povědomí o evropském formátu životopisu, o kterém běžně informují své klienty i úřady práce, a za druhé je vyplnění životopisu poslední dva roky pro uživatele velmi snadné, návodné a při vyplňování ho provází rady a tipy, jak jednotlivé kolonky vyplnit,“ vysvětluje Irena Palánová, vedoucí Národního centra Europass.

Celá zpráva o aktuálním stavu je v příloze.


Život v pohybu - seminář pro 55+ Příbram

VISK Vás zve na celodenní seminář v sobotu dne 28. 11. 2015

Místo konání : ul. 28. října 24, Příbram VII, bývalý Školský úřad


Ohlédnutí za světovou výstavou EXPO 2015 v Miláně

expo

Světová výstava EXPO 2015 v Miláně nedávno skončila, ale ještě předtím ji v rámci tematické exkurze pořádané VISK v termínu 5. – 8. 10. 2015 stihlo navštívit více než 60 pedagogů škol a školských zařízení.
Prohlédli si nejen vlastní EXPO, které bylo velmi zajímavou zkušeností a silným zážitkem, ale i spoustu pozoruhodných míst při cestě do Milána i cestou zpět: německý Mnichov, lichtenštejnský Vaduz, švýcarskou Bellinzonu, centrum Milána se slavnou katedrálou a v neposlední řadě i švýcarské Alpy při adrenalinovém přejezdu průsmykem Maloja.

Podnětů pro pedagogickou praxi bylo opravdu hodně, samotná světová výstava byla pozoruhodným politickým i obchodním zeměpisem a dějepisem světa soustředěným na 1.000.000 metrech čtverečních.

Na výběr fotografií z této tematické exkurze se můžete podívat ve fotogalerii VISK. Několik fotografií se věnuje symbolu výstavy – „Stromu života“. Měřil 35 metrů a byl umístěn uprostřed jezera, obklopen fontánami. Večer se před zraky návštěvníků odehrálo vodní představení ukončené ohňostrojem. Vše bylo barevně nasvícené, s hudebním doprovodem. 


S pedigem hravě a kreativně - Nymburk

pletení košík

Na 9.12. 2015 jsme pro vás připravili zdarma program S pedigem hravě a kreativně – Podzimní a zimní motivy pro pracovní činnosti

Místo konání: učebna VISK, Nymburk, V Kolonii 1804

Čas: 9.00 hod – 14.00 hod.

Více informací a možnost přihlášení i pro soukromé osoby.


Účastníci Akademie třetího věku na zájezdu v Táboře

skupinove_foto


Příjemná parta lidí, kteří se znají již delší dobu a mají podobné zájmy, se sešla v A3V, tentokráte na seminářích Jan Hus a jeho doba. Je tedy jen logické, že společný výlet byl naplánován do města Tábora, a to na 23. října, kdy zde probíhala výstava k 600-tému výročí upálení Mistra Jana Husa. Prohlídka byla obšírná, dozvěděli jsme se mnohé nám dosud neznámé ze života Mistra Jana Husa.

Prohlédli jsme si i město, každý dle svých zájmů, sil a možností. Renesanční štíty na náměstí, to byla pastva pro naše oči i duši. Co dokázali naši předkové postavit! Dech beroucí. Město je upravené, čisté a turistům se jistě líbí i malé obchůdky. Občerstvení bylo i s posezením a kávou. Na cestě domů svítilo sluníčko a příroda nám ukázala svoji krásu ve všech barevných odstínech. Poznali jsme mnoho nového.

Díky za pěkně prožitý den našim organizátorům – Vzdělávacímu institutu Středočeského kraje. Také díky městu Zruč nad Sázavou, že na nás nezapomíná a vždy nám na A3V přispěje.
Můžeme slíbit, že jsme i budeme pilnými studenty. Irena Prokoschová a Marie Šubrtová, účastnice A3V Zruč nad Sázavou


Vidimace a legalizace

Aktualizační vzdělávací kurz Vidimace a legalizace se uskuteční dne 24.11.2015 v Kutné Hoře. Obsah kurzu se zaměřuje na aktuální právní úpravu problematiky vidimace a legalizace, zejména zákon č. 21/2006 Sb., zákon o ověřování, a problematiku autorizované konverze a s tím souvisejících problémů upravené zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Více informací naleznete zde.


Účetnictví ÚSC: Uplatňování DPH, daň z příjmů

Dne 19. 11. 2015 proběhne v budově KÚ SK vzdělávací kurz zaměřující se na některé účetní problémy, u nichž často dochází k chybám při aplikaci v praxi a při účtování, nebo u kterých došlo k zásadním legislativním změnám.
Obsah vzdělávacího kurzu se věnuje problematice uplatňování DPH a zdanění příjmů územních samosprávných celků a jimi zřízených příspěvkových organizací. Více informací naleznete zde.


Supervize a vedení organizace – úvod do problematiky

25. 11. 2015 proběhne v Praze, Husově ulici č. 21 seminář určený nejen vedoucím pracovníkům v sociálních službách s tolik potřebnou tématikou supervize. Cílem kurzu je seznámit účastníky s výhodami využívání supervize jako prostředku předcházení interpersonálním problémům na pracovišti a syndromu vyhoření.
Účastníci se zorientují v jednotlivých typech supervize a jejich možnostech využití v organizaci, naučí se vyjednávat o svých potřebách při uzavírání kontraktu i vyjednávat kontrakt s podřízenými. Součástí kurzu bude i praktické seznámení s případovou supervizí.


Seminář Základy etiky pro pracovníky v pomáhajících profesích

ethika

26. 11. 2015 proběhne v krásném prostředí Jezuitské koleje v Kutné Hoře seminář určený nejen pracovníkům v sociálních službách.
Účastníci se budou zabývat pojmy etika a morálka z různých úhlů pohledu. Pozornost bude věnována vztahu člověka k sobě samému i okolí, problematice úcty k životu, zacházení s nemocí, utrpením a umíráním.
Účastníci získají dovednost rozlišit morální dilema a umět s ním zacházet s ohledem na etický rozměr a svou roli v rámci situace.

Čtvrtek 26.11. 2015 od 9:00 hod. v Kutné Hoře – podrobnosti a přihlášení


Kurzy ICT aplikací pro výuku AJ ve spolupráci s U. S. Embassy

lektor Greg Kessler

Ve dnech 26. – 27. 10. 2015 proběhly v budově Krajského úřadu v Praze dva semináře zaměřené na rozvoj jazykových a didakticko-metodických kompetencí učitelů anglického jazyka s využitím efektivních ICT aplikací při výuce.
Ve spolupráci s U. S. Embassy Prague bylo úspěšně proškoleno téměř 40 účastníků. Jejich průvodcem byl odborník v daném oboru, Greg Kessler, PhD., profesor působící na katedře jazyků na Univerzitě v americkém Ohiu.

Náplní kurzů bylo především představení několika online nástrojů, využitelných pro přípravu, realizaci a hodnocení výuky (CALL, blogy, podcasty, vodcasty, test makery, puzzle makery, wordle, atd.) a být tak zpestřením hodin angličtiny na základních a středních školách. Poté, co se účastníci seznámili s těmito nástroji, měli možnost si dané programy prakticky vyzkoušet. Pracovali na zadaném projektu a následně jej prezentovali ostatním zúčastněným. Tím se vytvořilo velmi inspirativní a příznivé pracovní klima v celé skupině.

Praha nebyla jediným městem, kde by měli zájemci možnost se takové příležitosti zúčastnit. Lektor společně se zástupkyní U. S. Embassy Prague, paní Markétou Kolářovou, zatím procestovali Plzeň a České Budějovice a další dvě místa (Hradec Králové a Pardubice) je následně čekají. O tom, jak přátelská atmosféra panovala při kurzech, se můžete přesvědčit v malé galerii fotografií.


Stránky