VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Etika hrou

Vzdělávací institut Středočeského kraje připravil pro učitele 1. stupně základních škol volné pokračování semináře Etika hrou – Etická výchova pro 1. a 2. ročník základních škol – Kouzelné peříčko s podtitulem Kouzelná půda.

Praktický seminář promítá etickou výchovu do dalších předmětů, jako jsou prvouka, čtení, hudební výchova, tělesná výchova, výtvarná výchova a dramatická výchova. Jeho součástí jsou ledolamky (hry na uvolnění, rozproudění a zbavení se ostychu), konkrétní příklady prožitkových a kooperativních her z jednotlivých kapitol učebnice Etická výchova pro 1. a 2. ročník základních škol a reflexe a její netradiční podoby. 


Seminář o památných místech - Flossenbürg

Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem pořádá od 13. do 15. listopadu 2015 ve Flossenbürgu seminář k tématu česko-německé spolupráce na památných místech pro české a německé pedagogy všech typů škol, dobrovolné i profesionální pracovníky s dětmi a mládeží a další osoby aktivní v oblasti mezinárodních výměn dětí a mládeže, které se zajímají o téma památných míst. Na programu semináře jsou mj. prohlídka areálu bývalého koncentračního tábora Flossenbürg a aktuálních výstav, prezentace nové tematické publikace s materiály pro setkání mladých lidí / žáků na památných místech, plánování česko-německých tematicky zaměřených projektů aj.
Seminář bude simultánně tlumočen do českého jazyka. 


Metoda Hejného v mateřských školách

Lednový termín semináře Metoda Hejného v mateřských školách je již naplněn, další dva termíny budou naplánovány na 2. pololetí školního roku 2015/16. Sledujte naši nabídku na webu.


Řemesla ve škole / Mozaika ze skla

Vzdělávací institut Středočeského kraje připravil pro učitele praktických činností a výtvarné výchovy na základní škole seminář / praktickou dílnu na téma Mozaika ze skla.

Seminář je využitelný i v rámci šablony č. 2 – Rozvoj profesních dovedností učitelů pro výuku zaměřenou na zlepšování technických dovedností žáků základní školy Výzvy č. 57 OPVK. Dílnu vede zkušená lektorka Jitka Rosická.

Koná se v Praze v pondělí 26. 10. 2015 od 9:00 hod. – podrobnosti a přihlášení


Tematické vycházky po pražské Malé Straně

V říjnu se ve dvou termínech uskutečnila tematická vycházka z cyklu Prahou minulou i současnou Malá Strana III., která účastníkům představila Malostranské náměstí a jeho blízké okolí. Pořízenou obrazovou dokumentaci si můžete prohlédnout v galerii fotografií.

Další tematická vycházka Malá Strana IV., která účastníky provedla Nerudovou ulicí, se uskutečnila ve dvou listopadových termínech a to v úterý 3. 11. 2015 a ve čtvrtek 5. 11. 2015.


Cloudové služby Microsoft ve školní praxi

Cílem vzdělávacího programu je představit výukový potenciál, který je obsažen v cloudových aplikacích, s přihlédnutím k využití mobilních zařízení.

Využití cloudových služeb ve školní praxi – úterý 03.11.2015 Praha

Obsah – témata:

  • přístup ke službám z různých zařízení (počítače, tablety, smartphony), pod různými operačními systémy
  • služby SkyDrive, srovnání možností Office 2013, Office 365 a Office Web Apps
  • seznámení s aplikacemi
  • skupinová práce
  • sdílení souborů, zálohování, synchronizace

Semináře a praktické dílny pro šablonu 2 Výzvy č. 57 OPVK

obrazek_naradi

Pro šablonu č. 2 – Rozvoj profesních dovedností učitelů pro výuku zaměřenou na zlepšování technických dovedností žáků základní školy Vám nabízíme semináře a praktické dílny, které by mohly Vašim učitelům pomoci tuto aktivitu realizovat:
Řemeslo má zlaté dno / Rozvíjíme pracovní dovednosti dětí MŠ a 1. st. ZŠ
Jak se krotí klubíčka / Rozvíjíme pracovní dovednosti dětí MŠ a 1. st. ZŠ
S pedigem hravě a kreativně – Podzimní a zimní motivy pro pracovní činnosti
Práce s přírodním materiálem ve školách / Veselí andělé
Práce s přírodním materiálem ve školách / Korek
Práce s přírodním materiálem ve školách / Zvukové předměty
Řemesla ve škole / Mozaika ze skla
Pracovní činnosti na 2. st. ZŠ / Využití a zpracování drátu jako technického materiálu
Pracovní činnosti na 2. st. ZŠ / Zpracování dřeva jako technického materiálu

přehledném souhrnu seminářů je u každého uvedena stručná anotace a u každého termínu i hypertextový odkaz pro rychlé on-line přihlášení. 


Seminář pro učitele českého jazyka a literatury na středních školách

Vzdělávací institut Středočeského kraje pro vás připravil seminář zaměřený na nejnovější současnou českou literaturu s názvem

Současná česká literatura / Co v učebnicích literatury a čítankách ještě nenajdete.


Animace vytvářené programem Inkscape

Inkscape je open-source program určený k tvorbě vektorových obrázků. Účastníci semináře se seznámí s grafickým softwarem, který nepodléhá licenčním poplatkům, a je tak vhodný pro použití ve školách. Program Inkscape je určený k vektorovému kreslení – v praxi jej lze využit pro vytváření obrázků, ikon, log a grafických návrhů webu.

Seminář bude zaměřen především na praktické využití programu – vytvoření jednoduché animované prezentace s využitím volně dostupných fontů, fotografií a vektorové grafiky.

Tvorba animovaných prezentací v programu Inkscape – Praha středa 18.11.2015 v 09:00 – 14:00 hodin

lektor Michal Hlavatý, učebna CZ.NIC Akademie, Milešovská 5, Praha 3 – Žižkov


Konference primární prevence 2015

Ve čtvrtek 24. září 2015 proběhla v zasedacím sále zastupitelstva Středočeského kraje Středočeská konference primární prevence rizikového chování dětí a mládeže 2015. Vzdělávací institut vypracoval návrh náplně a zajistil obsah celodenní konference.

Ve třech blocích vystoupili odborníci na danou problematiku, mj. Mgr. E. Burdová, MBA, PhDr. et Mgr. Traxler, JUDr. Karel Kašpar, Mgr. Jiří Maléř, Jiří Stupka,DiS., zástupci PČR a další. Konference se zúčastnilo téměř sto školních a oblastních metodiků prevence a dalších odborných pracovníků působících v oblasti prevence rizikového chování.


Semináře Google Apps pro řízení školy

Vzdělávací institut Středočeského kraje pro Vás připravil semináře zaměřené na možnosti využití Google Apps For Education (GAFE) pro řízení školy a procesu vzdělávání.

V květnu-červnu 2015 jsme tyto semináře avizovali na dvoudenních výjezdních seminářích pro ředitele ZŠ, MŠ v Nesuchyni a v Kutné Hoře a v rámci programu problematiku ve svém vystoupení přiblížila a prakticky předvedla přímo lektorka paní dr. Anna Martinková.
Semináře proběhnou jako tři samostatné, ale tematicky na sebe navazující programy ve dnech 15. října, 12. listopadu a 10. prosince 2015. Programy jsou určeny především pro ředitele a další vedoucí pracovníky škol a školských zařízení, ale též ICT koordinátory a učitele, kteří chtějí používat služby GAFE v pedagogické praxi.

Řízení školy a moderní vzdělávání s využitím Google Apps For Education


Klávesnicová gramotnost jako součást informatiky v základních školách

ilustrace_dvorakovo_rozlozeni_klaves

Vzdělávací institut Středočeského kraje ve spolupráci a pod záštitou Odboru školství, mládeže a sportu KÚ Středočeského kraje a ve spolupráci s OA zřizovanými Středočeským krajem připravil informačně motivační semináře DVPP zaměřené na klávesnicovou gramotnost žáků ZŠ.

Semináře v rozsahu 4 vyučovacích hodin jsou určeny učitelům informatiky v základních školách a dalším zájemcům z řad pedagogických pracovníků. Semináře jsou zdarma.

Semináře vede lektor Jaroslav Zaviačič, zástupce ČR ve světové organizaci Intersteno, člen její vědecké komise a Ing. Helena Zaviačičová, devítinásobná mistryně světa v záznamu a zpracování textů, vedoucí Internetové školy ZAV.

Přihlašovat se můžete prostřednictvím aktivních odkazů u termínů a míst konání.

Termíny a místa konání seminářů:

16. 10. 2015 - Příbram - podrobnosti a přihlášení
27. 10. 2015 - Kladno - podrobnosti a přihlášení
3. 11. 2015 - Vlašim - podrobnosti a přihlášení
23. 11. 2015 - Kolín - podrobnosti a přihlášení


Metoda Hejného v matematice na 2. stupni základní školy

Ve spolupráci s H-mat, o.p.s. pořádáme semináře metody pana prof. Hejného v matematice pro učitele 2. stupně základních škol. Všechny se konají v Praze.

Manipulativní geometrie
11. 11. 2015 – podrobnosti a přihlášení


Podzimní ICT kurzy v Praze

pro všechny pedagogy jsme připravili podzimní nabídku vzdělávání v oblasti ICT:

Tabulkové editory ve školní výuce – pokročilé funkce – čtvrtek 22.10.2015
Tvorba animovaných prezentací v programu Inkscape – středa 18.11.2015

Všechny nabízené kurzy se uskuteční v Praze, od 9 do 14 hodin.


Vzdělávání žáků se speciálními potřebami

připravili jsme nové programy na 1. pololetí školního roku 2015 – 2016 pro asistenty pedagoga a pedagogy na všech stupních škol.

Asistent pedagoga a podpora dětí s poruchou autistického spektra v MŠ a na 1. st. ZŠ Podrobné informace a přihlášení

Asistent pedagoga a jeho role u žáka s PAS na základní škole – lektor programu předá účastníkům své velké profesní zkušenosti s prací s žáky s Aspergerovým syndromem. Podrobné informace a přihlášení

Podpora žáků s poruchou autistického spektra na ZŠ a při přechodu na SŠ Podrobné informace a přihlášení

Zvládání náročných situací v komunikaci asistenta pedagoga Podrobné informace a přihlášení


Stránky