VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Semináře a praktické dílny pro šablonu 2 Výzvy č. 57 OPVK

Pro šablonu č. 2 – Rozvoj profesních dovedností učitelů pro výuku zaměřenou na zlepšování technických dovedností žáků základní školy Vám nabízíme semináře a praktické dílny, které by mohly Vašim učitelům pomoci tuto aktivitu realizovat. Připravili jsme semináře pro učitele 1. i 2. st. ZŠ – některé byly dlouhodobě plánované a najdete je tedy i v elektronickém katalogu na toto pololetí, další jsme operativně přidali až v průběhu srpna v reakci na vyhlášenou Výzvu č. 57.
Pro usnadnění výběru jsme pro Vás zpracovali ještě speciální přehledný souhrn seminářů, u každého je uvedena stručná anotace a u každého termínu i hypertextový odkaz pro rychlé on-line přihlášení. 


Pro učitele AJ ve spolupráci s U.S. Embassy Prague - další připravené webináře

V rámci spolupráce s U.S. Embassy Prague si Vám dovolujeme zprostředkovat další nabídku vzdělávání pro učitele angličtiny:

Pro účast na webinářích se registrujte co nejdříve, první se uskuteční již 9. září 2015!
To take part in the webinars, please register here: http://bit.ly/…ishwebinars1 


Nabídka vzdělávání pro veřejnou správu na 2. pololetí 2015

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v obvyklém termínu Vám předkládáme Nabídku vzdělávání pro veřejnou správu Vzdělávacího institutu Středočeského kraje na 2. pololetí 2015 v nové digitální podobě – ke stažení zde.
V plně elektronické verzi naší Nabídky vzdělávání pro veřejnou správu se prostřednictvím hypertextových odkazů u každého uvedeného programu snadno dostanete k podrobným a aktuálním informacím o programu na našich webových stránkách www.visk.cz pod odkazem Vzdělávání veřejné správy, kde se můžete také on-line přihlásit. Věříme, že nám tato nová podoba umožní pružně reagovat na vzdělávací potřeby a jejich vývoj, Vám potom usnadní přístup ke stále aktuálním informacím o naší vzdělávací nabídce.


Programová nabídka DVPP na 1. pololetí školního roku 2015/16

titulni_PN

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v obvyklém termínu Vám předkládáme Programovou nabídku DVPP Vzdělávacího institutu Středočeského kraje na 1. pololetí školního roku 2015/16 v nové digitální formě – ke stažení zde.

V plně elektronické verzi naší Programové nabídky se prostřednictvím hypertextových odkazů u každého uvedeného programu snadno dostanete k podrobným a aktuálním informacím o programu na našich webových stránkách www.visk.cz, kde se můžete také elektronicky přihlásit. Věříme, že nám tato nová forma umožní pružně reagovat na vzdělávací potřeby a jejich vývoj, Vám potom usnadní přístup ke stále aktuálním informacím o naší vzdělávací nabídce.


Nabídka vzdělávání v sociálních službách na 2. pololetí roku 2015

Vážení pracovníci zařízení poskytující sociální služby, připravili jsme pro Vás nabídku vzdělávání v sociálních službách na další období.

Přihlašovat se můžete na kurzy dle uvedených oborů. V případě zájmu o realizaci kurzů na zakázku přímo u Vás v zařízeních poskytující sociální služby nás kontaktujte na lesova@visk.cz, stefanova@visk.cz.

Mgr. Kateřina Lesová a PhDr. Iva Stefanová, metodičky DVSS.

Soubor Nabídka vzdělávání v sociálních službách ke stažení ve formátu PDF.

Tištěná podoba katalogu Nabídka vzdělávání v sociálních službách – 2. pololetí 2015 byla rozeslaná na adresy ve Středočeském kraji. Stále aktuální programovou nabídku DVSS s možností on line přihlašování najdete v levém menu – Vzdělávání v sociálních službách.


Výuka AJ s podporou ICT – podzimní metodické semináře ve spolupráci s U. S. Embassy Prague

Seminář zaměřený na rozvoj jazykových a didakticko-metodických kompetencí učitelů angličtiny.
Obsah se zaměří na prohloubení znalostí a dovedností učitelů v oblasti využití funkčních informačních a komunikačních technologií ve výuce cizího jazyka, na praktické postupy při přípravě a didaktickém zpracování ICT zdrojů.
Seminář vede americký lektor Greg Kessler, Ph.D., Ohio University, specialista na učení se cizímu jazyku s pomocí moderních technologií a na přípravu učitelů k využívání těchto technologií v pedagogické praxi.
Semináře v rozsahu 8 hodin zajišťuje VISK ve spolupráci s krajskými vzdělávacími zařízeními. Podrobné informace jsou v přiloženém letáku nebo je najdete pod odkazem u jednotlivých měst.

Obsah semináře – témata:

  • dostupné a vhodné aplikace ICT, využitelné pro přípravu, realizaci a hodnocení výuky (CALL, blogy, podcasty, vodcasty, test makery, puzzle makery, wordle, Instagram, Facebook)
  • metody využití těchto aplikací v pedagogické praxi (CALL, využití webu, video a audio materiálů, aplikací MS Office a sociálních sítí pro účely jazykové výuky), problematika Copyright na internetu
  • praktické ukázky a příklady (aktivity vyzkoušené v zahraničí)
  • příprava vlastní hodiny s využitím ICT – práce ve skupinách, příprava aktivity a/nebo krátkodobého projektu
  • shrnutí, sdílení zkušeností účastníků

Aktivní útočník - poslední termín

Středočeský kraj ve spolupráci s Krajským ředitelstvím policie Středočeského kraje a Vzdělávacím institutem Středočeského kraje připravil metodické semináře pro školy a školská zařízení na téma „Aktivní útočník“.


A3V MĚLNÍK - cyklus seminářů DĚJINY VĚDY A TECHNIKY

Cyklus seminářů pro seniory od 55 let.

Zahájení: 21. 9. 2015

Obsah: Cyklus seminářů se zaměřuje na vědu a techniku od starověku až po současnost. Jednotlivé semináře se budou věnovat především vysvětlení vlivu vynálezů na proměny dobové společnosti, osudům nejdůležitějších vynálezců a všímat si budou i principů činnosti a konstrukce historických strojů.

Témata seminářů: Velké vynálezy starověku, Historie měření, Průmyslová revoluce, Významné milníky moderní vědy a dějiny ekonomiky a peněz.

Rozsah: Cyklus o celkovém rozsahu 20 hod. obsahuje 4 semináře, rozsah každého je 5 výukových hodin a probíhá vždy od 9.00 do 14.00 hod. 


A3V NERATOVICE - cyklus seminářů DĚJINY VĚDY A TECHNIKY

Cyklus seminářů pro seniory od 55 let.

Zahájení: 5. 10. 2015

Obsah: Cyklus seminářů se zaměřuje na vědu a techniku od starověku až po současnost. Jednotlivé semináře se budou věnovat především vysvětlení vlivu vynálezů na proměny dobové společnosti, osudům nejdůležitějších vynálezců a všímat si budou i principů činnosti a konstrukce historických strojů.

Témata seminářů: Velké vynálezy starověku, Historie měření, Průmyslová revoluce, Významné milníky moderní vědy a dějiny ekonomiky a peněz.

Rozsah: Cyklus o celkovém rozsahu 20 hod. obsahuje 4 semináře, rozsah každého je 5 výukových hodin a probíhá vždy od 9.00 do 14.00 hod. 


Pro koho je Europass

Europass je určen všem, kteří chtějí studovat nebo pracovat v EU, členských státech ESVO/EHP, přistupujících a kandidátských zemích. Pro potenciální zaměstnavatele je zdrojem důležitých informací o zájemcích a uchazečích.
Zejména pro studenty, kteří právě skončili střední školu a chtějí získat v zahraničí další zkušenosti, je užitečné využit dílčí možnosti:

  • Europass-životopis pomůže při hledání pracovního uplatnění, může obsahovat pracovní zkušenosti a všechny dovednosti včetně počítačových, technických, sociálních nebo organizačních.
  • Europass-dodatek k osvědčení vydává škola jako přílohu k maturitnímu vysvědčení nebo výučnímu listu
  • Europass-jazykový pas obsahuje vlastní hodnocení jazykové úrovně (A1–C2) v angličtině, němčině nebo dalších cizích jazycích. Není nutné dokládat certifikát nebo zkoušku.

Závěrečné zkoušky Studia pedagogiky pro asistenty pedagoga

Ap2_male-foto

Ve středu 27. 5. 2015 proběhly v Praze závěrečné zkoušky Studia pedagogiky pro asistenty pedagoga – studijní skupiny AP2.
Všechny absolventky této studijní skupiny úspěšně obhájily závěrečnou práci a složily závěrečnou ústní zkoušku. Při slavnostním zakončení studia studentky obdržely osvědčení s akreditací MŠMT. Kladně hodnotily pozitivní přístup lektorů a příjemnou atmosféru, propojení teoretických poznatků a praktických příkladů z praxe. Také se jim líbily ukázky možností odpočinku a relaxace. Studia pedagogiky každoročně pořádá Vzdělávací institut Středočeského kraje v několika studijních skupinách. 


Bezpečně na internetu

bezpečne publikace

Bezpečně na internetu – program pro rodiče i pedagogy

Do konce roku 2015 proběhla stovka seminářů v různých školách Středočeského kraje.

Cílem programu je seznámit rodiče s riziky virtuální komunikace a podpořit je v preventivním a výchovném působení, aby se jejich děti nestaly oběťmi či pachateli trestné činnosti a rizikového chování.
Program je na objednávku škol zdarma, náklady hradí Středočeský kraj.

Brožura Bezpečně na internetu ve formátu PDF ke stažení, autoři Mgr. Eva Burdová, MBA a PhDr. et Mgr. Jan Traxler. 


Paní senátorka Třísková navštívila Vzdělávací institut Středočeského kraje

E_Triskova_J_Holy

V rámci projektu OP LZZ „Celoživotním vzděláváním k profesnímu i osobnímu růstu – vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách ve Středočeském kraji“ realizoval Vzdělávací institut Středočeského kraje v roce 2015 již potřetí Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách. Jeho účastníci absolvovali v době od ledna do konce května 150 hodin teoretické i praktické výuky a na konci úspěšně složili závěrečnou zkoušku. Získali osvědčení, které jim při slavnostním ukončení kurzu dne 28. 5. 2015 společně s ředitelem VISK panem Jiřím Holým a metodičkami VISK osobně předala senátorka a radní pro oblast sociálních věcí Středočeského kraje paní Emílie Třísková.

Na základě získaného osvědčení jsou absolventi oprávněni pracovat jako pracovníci v sociálních službách. Jak paní senátorka ve svém projevu zdůraznila, budou vykonávat nelehkou a velice zodpovědnou práci, při níž budou v přímém kontaktu s klienty sociálních služeb.

Více v přiloženém souboru.


A3V PŘÍBRAM - studijní program DĚJINY UMĚNÍ

Dvousemestrové studium pro seniory od 55 let. Slavnostní zahájení studia: září 2015

Obsah studia: Program volně navazuje na programy A3V VISK Historie a kultura a Svět literatury. Zaměřuje se na umění a umělecké směry od nejstarších dob po současnost, jeho součástí je i umělecká tvořivá dílna.

Předměty: Umění pravěku a starověku, Umění středověku, Renesanční umění, Barokní umění, Od baroka po umění 19. stol., Umění 19. stol., Moderní umění, Umělecká tvorba – tvořivá dílna.
Rozsah studia: V každém předmětu účastníci absolvují jednou měsíčně přednášku s navazujícím seminářem v rozsahu 5 vyučovacích hodin, každý semestr bude ukončen závěrečným kolokviem. Celkový rozsah studia je 10 studijních dnů (tj. 50 hodin).


A3V MĚLNÍK - studijní program DĚJINY UMĚNÍ

Dvousemestrové studium pro seniory od 55 let. Slavnostní zahájení studia: září 2015

Obsah studia: Program volně navazuje na programy A3V VISK Historie a kultura a Svět literatury. Zaměřuje se na umění a umělecké směry od nejstarších dob po současnost, jeho součástí je i umělecká tvořivá dílna.

Předměty: Umění pravěku a starověku, Umění středověku, Renesanční umění, Barokní umění, Od baroka po umění 19. stol., Umění 19. stol., Moderní umění, Umělecká tvorba – tvořivá dílna.
Rozsah studia: V každém předmětu účastníci absolvují jednou měsíčně přednášku s navazujícím seminářem v rozsahu 5 vyučovacích hodin, každý semestr bude ukončen závěrečným kolokviem. Celkový rozsah studia je 10 studijních dnů (tj. 50 hodin).


Stránky