INFORMACE K ÚČASTI NA ON-LINE AKCÍCH DVPP, KTERÉ JE MOŽNÉ UPLATNIT V ŠABLONÁCH:

  • Šablonový kurz proběhne ve dvou dnech ve schématu stejném po oba dny: 90´webinář – 60´přestávka - 90´webinář.
  • Při přihlašování na on-line kurz je třeba zadat osobní e-mail, na který obdržíte ODKAZ na vstup do kurzu a KÓD, který budete pro vstup zadávat.
  • Do on-line kurzu bude třeba přihlásit se pod vlastním jménem (nikoliv smyšleným), neboť přihlášení slouží jako doklad o účasti a podklad pro vydání osvědčení. Přítomnost je nutná v obou dnech po celou dobu vzdělávání.
  • Po ukončení semináře bude účastníkům na základě prokázané účasti zasláno poštou osvědčení (ve dvou výtiscích) a faktura, kterou předají ve škole k proplacení.
  • Odhlašování z kurzu a stornovací podmínky se řídí pravidly uvedenými na https://visk.cz/20-podminky-a-poplatky, přihlášení na kurz je možné po celou dobu, co je odkaz na přihlášení aktivní.

 

NABÍDKA ON-LINE SEMINÁŘŮ PRO ŠABLONY

ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST, MATEMATICKÁ GRAMOTNOST, OSOBNOSTNĚ SOCIÁLNÍ ROZVOJ, ICT, INKLUZE
ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST:

Čtenářský workshop - rozvoj čtenářství v základním vzdělávání – KURZ ON-LINE (MSMT25795/2018-1-836)

Lektorka: Mgr. Klára Smolíková

Určeno: učitelům 1. a 2. stupně ZŠ

Cena: 1400,-Kč

Konání: 27. 5. 2020 (09:00 – 13:00) a 10. 6. 2020 (09:00 – 13:00)

Přihlášení: https://visk.cz/seminare/3665-ctenarsky-workshop-rozvoj-ctenarstvi-v-zakladnim-vzdelavani-kurz-on-line

 

OSOBNOSTNĚ SOCIÁLNÍ ROZVOJ

Asertivní komunikace pro pedagogy - KURZ ON-LINE (MSMT-14246/2018-1-647)

Lektor: PhDr. Mgr. Petr Brichcín, Ph.D., MBA

Určeno: pedagogickým pracovníkům všech druhů a stupňů škol a školských zařízení, školním metodikům prevence, na zakázku celým pedagogickým sborům

Cena: 1400,-Kč  

Konání: 29.05.2020 (09:00 - 13:00) a 02. 06. 2020 (09:00 - 13:00)

Přihlášení: https://visk.cz/seminare/3666-asertivni-komunikace-pro-pedagogy-kurz-on-line

 

Kurz osobnostního a sociálního rozvoje - pro učitele MŠ  - KURZ ON-LINE (MSMT-7073/2018-1-395)

Lektor: PhDr. Mgr. Eva Burdová, MBA

Určeno: učitelům mateřských škol

Cena: 1400,-Kč  

Konání: 09.06.2020 (09:00 - 13:00), 19. 06. 2020 (09:00 - 13:00) a 24. 06. 2020 (09:00 - 13:00)

Přihlášení: https://visk.cz/seminare/3688-kurz-osobnostniho-a-socialniho-rozvoje-pro-ucitele-ms-kurz-on-line

 

Proběhlé vzdělávací akce:

Prevence syndromu vyhoření ve školním prostředí

Zvládání náročných situací při komunikaci se žákem a rodičem 

ICT

Microsoft Office pro pedagogy – pokročilé funkce / Word - KURZ ON-LINE  (MSMT-813/2020-2-186)

Lektor:  Ing. Michaela Seghmanová

Určeno: pedagogickým pracovníkům všech druhů a stupňů škol

Cena: 1400,- Kč

Konání: 1. 6. 2020 (14:00 – 18:00) a 4. 6. 2020 (15:00 – 19:00)

Přihlášení: https://visk.cz/seminare/3690-microsoft-office-pro-pedagogy-pokrocile-funkce-word-kurz-on-line

 

Microsoft Office pro pedagogy – pokročilé funkce / Excel - KURZ ON-LINE  (MSMT-813/2020-2-186)

Lektor:  Ing. Michaela Seghmanová

Určeno: pedagogickým pracovníkům všech druhů a stupňů škol

Cena: 1400,- Kč

Konání: 18. 6. 2020 (14:00 – 18:00) a 22. 6. 2020 (14:00 – 18:00)

Přihlášení: https://visk.cz/seminare/3689-microsoft-office-pro-pedagogy-pokrocile-funkce-excel-kurz-on-line 

 

Proběhlé vzdělávací akce:

Textové editory - pokročilé využívání ve školní praxi

Možnosti využití aplikací Google pro žáky 1. stupně ZŠ

Scratch do každé hodiny – od čtvrťáků po kvartány

Možnosti využití aplikací Google pro žáky 1. stupně ZŠ

 

INKLUZE

Práce s Doporučením pro vzdělávání dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami - KURZ ON-LINE (MSMT-315/2019-1-195)

Lektor: Mgr. Světlana Drábová

Určeno: pedagogickým pracovníkům MŠ

Cena: 1400,-Kč  

Konání: 04.06.2020 (13:00 - 17:00) a 05. 06. 2020 (13:00 - 17:00)

Přihlášení: https://visk.cz/seminare/3674-prace-s-doporucenim-pro-vzdelavani-ditete-se-specialnimi-vzdelavacimi-potrebami-kurz-on-line

 

MATEMATICKÁ GRAMOTNOST

Proběhlé vzdělávací akce: 

Finanční gramotnost – metody a formy prácr

 

Další nabídku připravujeme....