VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

Cílem akreditovaného kvalifikačního kurzu je zajištění kvalifikační úrovně pracovníků v sociálních službách, zejména posílení jejich schopností a dovedností poskytnout sociální službu na základě standardu kvality v sociálních službách.
Součástí kurzu je i odborná praxe související se sebezkušeností - teoreticky probíraná témata jsou propojována s praktickými činnostmi účastníků kurzu.
Obsah kurzu:
- Úvod do problematiky kvality v sociálních službách, standardy kvality sociálních služeb včetně souvisejícího sociálně právního minima, restriktivní opatření.
- Základní etické principy při výkonu činnosti pracovníka v sociálních službách s důrazem na lidská práva, důstojnost, předcházení závislosti osob na sociální službě.
- Metody sociální práce a krizová intervence.
- Komunikační a asertivní dovednosti.
- Základy psychologie a psychopatologie.
- Základy zdravovědy, první pomoci, problematika zdravotního postižení.
- Stimulační techniky, relaxace, sebereflexe, šetrná sebeobrana.
- Základy pečovatelství a ošetřovatelství.
- Základy výchovné a aktivizační práce.
- Hygiena a epidemiologie v sociálních službách, péče o domácnost.
Kurz je akreditován MPSV: 2016/0282-PK
Kód:01-01-A61
Určeno:Pracovníkům v sociálních službách - kvalifikační kurz dle § 117a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a § 37 prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb.
Lektor:tým lektorů
Organizační garant:Mgr. Kateřina Lesová, 725 416 194, lesova@visk.cz
Cena:0 Kč
Délka:150 hod.
Poznámka:Kurz je bez účastnického poplatku, plně hrazen z rozpočtu Středočeského kraje a je určen pouze pro pracovníky v sociálních službách ze Středočeského kraje.
Termín zahájení:St 06.03.2019   09:00-16:00
Termín ukončení:12.06.2019 
Místo konání:VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1