VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Metody terénní sociální práce na obcích

Kurz je zaměřen na metody sociální práce a jejich aplikaci v praxi. Důraz je kladen na specifičnost využití teorií v oboru sociální práce a jejich přímé adaptaci pro řešení problémů klientů.
Účastníci kurzu získají základní přehled o současných i potencionálních potřebách a zdrojích, o poskytování nebo zajišťování přiměřené úrovně podpory, péče, ochrany a kontroly, o metodách sociální práce a činnosti sociálního pracovníka.
Obsah kurzu:
- Sociální práce na obcích - vymezení (bez problematiky OSPOD).
- Terminologické vymezení pojmů metod sociální práce, techniky, metodika.
- Klasifikace metod sociální práce, případová sociální práce, sociální práce se skupinou.
- Vymezení základních přístupů v rámci metod sociální práce a možnosti aplikace v praxi.
- Činnosti sociálního pracovníka na obci.
- Vzorové kazuistiky a jejich rozbor, rozbor dalších konkrétních přístupů.
- Co je a co není sociální práce - uvedení konkrétních situací.
- Závěrečné shrnutí - zopakování podstatného, diskuse.
Kód:05-01-A22
Určeno:Sociálním pracovníkům
Lektor:PhDr. Drahomíra Pavlíková
Organizační garant:
Cena:850 Kč
Délka:6 hod.
Poznámka:Akreditace MPSV a MV
Termín konání:Út 16.05.2017   09:00-14:15
Místo konání:VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1