VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Sociální práce a opatrovnictví

Kurz je určen pro úředníky pověřené výkonem státní správy, kteří jsou sociálními pracovníky nebo ustanovenými opatrovníky osobám s omezenou svéprávností, jimž nebyl nalezen opatrovník mezi osobami příbuznými či jinak blízkými.
Účastníci kurzu se seznámí s aktuálními problémy dané problematiky, s legislativním rámcem a jeho aplikací v praxi.
Obsah kurzu:
- Zákonné ukotvení sociální práce a sociálních služeb.
- Poskytování sociálních služeb ve smyslu k výkonu opatrovnictví.
- Zákonné postavení opatrovnictví, výkon funkce opatrovníka.
- Statut a vymezení pomoci před omezením svéprávnosti.
- Související témata - neplatnost právního jednání, odpovědnost dle NOZ.
- Závěrečné shrnutí - diskuse, odkazy na zdroje.
Kód:05-02-A21
Určeno:Pracovníkům v sociálních službách, sociálním pracovníkům a neformálním pečovatelům
Lektor:Bc. Irena Podivínská, DiS.
Organizační garant:
Cena:850 Kč
Délka:6 hod.
Poznámka:Akreditace MPSV i MV
Termín konání:Út 30.05.2017   09:00-14:15
Místo konání:VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1