VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Zrušeno - Sociální práce se seniory

  • Tato akce byla zrušena!
Kurz je zaměřen na sociální práci při individuální podpoře života seniora v jeho přirozeném prostředí, kdy k dosažení tohoto cíle je rozvinuta široká škála terénních a ambulantních služeb.
Účastníci kurzu umí používat teoretických znalostí a poznatků získaných v praxi při řešení problémů konkrétní cílové skupiny, orientují se v potřebách klienta, umí posoudit jeho sociální situaci, volí vhodný způsob sociální intervence na základě akceptace a vzájemné spolupráce. Dokáží zasahovat a poskytovat sociální pomoc s respektem k individualitě a důstojnosti klienta, rozvíjí účinnou komunikaci s klientem, dovedou účelně využívat prostředků verbální a neverbální komunikace s klientem. Orientují se v systému státní správy a samosprávy a v institucionální síti sociálních služeb. Znají své profesní kompetence a respektuje své odborné i profesní hranice, dbají o svůj stálý profesní růst kontinuálním vzděláváním.
Obsah kurzu:
- Vymezení sociální práce se seniory, postavení seniorů ve společnosti.
- Zásadní změny ve stáří.
- Specifika komunikace se seniory, znalost zásadních chorob ve stáří.
- Poskytování sociálních služeb seniorům a jejich kvalita.
- Sociální práce se seniory v zařízeních, terénní sociální práce.
- Závěrečné shrnutí - naplnění cílů, podněty, připomínky, dotazy.
Kód:05-03-A61
Určeno:Pracovníkům v sociálních službách, sociálním pracovníkům a neformálním pečovatelům
Lektor:Mgr. Jana Hostáková, DiS.
Organizační garant:Mgr. Kateřina Lesová, 725 416 194, lesova@visk.cz
Cena:850 Kč
Délka:6 hod.
Poznámka:Akreditace MPSV i MV
Termín konání:St 03.04.2019   09:00-14:15
Místo konání:VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1