VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Jak úspěšně vyjednávat, argumentovat a přesvědčit druhé

  • Tato akce byla zrušena!
Kurz je určen pro všechny, kteří se setkávají v rámci výkonu profese se situacemi, kdy potřebují rychle a pohotově argumentovat a získat či rozšířit svoji dovednost vyjednávat. Schopnost přesvědčit někoho o něčem se uplatňuje v mnohých různorodých situacích. Vyjednávání a umění argumentace je svého druhu komunikační dovednost, jež manažer, sociální pracovník a pracovník v sociálních službách uplatňuje denně, nejen ve vztazích s klienty či jejich rodinnými příslušníky, ale také ve vztazích mezi spolupracovníky, či ve vztazích mezi vedoucími pracovníky a podřízenými, a to vše v rámci jedné nebo i více organizací. Účastník kurzu se seznámí s s teoretickým základem problematiky vyjednávání a umění argumentace bude kultivovat svoji komunikační dovednosti úspěšně vyjednávat a schopnost argumentovat, včetně dovednosti efektivně přesvědčit druhé. Účastník kurzu si osvojí si znalost a dovednost praktické aplikace modelu čtyřfázového vyjednávání na teoretické úrovni zná problematiku teorie k argumentaci, prakticky si osvojí vybrané argumentační postupy. Na teoretické úrovni zná a prakticky si osvojí zvládání obtížných argumentů, identifikuje základní vyjednávací styly, na teoretické úrovni zná/vyjmenuje a prakticky si osvojí vybrané techniky vyjednávání. Popíše aspekty strategiee průlomového vyjednávání, uvede vybrané etické aspekty/dilemata ve vyjednávacím procesu.
Obsah kurzu:
- Úvod do problematiky vyjednávání a argumentace (seznámení s lektorem a odbornou způsobilostí k tématu, forma technického zajištění, harmonogram.
- 1. Tématický blok - základní pojmy, účel a cíle vyjednávání, model čtyřfázového vyjednávání.
- 2. Tématický blok - teorie k argumentaci, argumentační postupy, zvládání obtížných argumetů.
- 3. Tématický blok - základní vyjednávací styly, techniky vyjednávání, strategie průlomového vyjednávání, nátlakové techniky partnera.
- 4. Tématický blok - modelové situace pro zvládnutí aplikace vyjednávání do praxe účastníků kurzu.
- Závěr kurzu - celková stručná rekapitulace obsahu výuky, zpětná vazba, reflexe získaných zkušeností.
Kód:07-13-A31
Určeno:Pracovníkům v sociálních službách, sociálním pracovníkům, vedoucím pracovníkům zaměstnanců v sociálních službách, fyzickým osobám, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči.
Lektor:Mgr. Milena Vaňková, Ph.D.
Organizační garant:Mgr. Kateřina Lesová, 725 416 194, lesova@visk.cz
Cena:1100 Kč
Délka:8 hod.
Termín konání:Čt 16.11.2017   09:00-16:00
Místo konání:VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1