VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Prevence syndromu vyhoření u pracovníků v sociálních službách

  • Tato akce byla zrušena!
Cílem kurzu je seznámit účastníky s možnostmi prevence a řešení problémů v oblasti duševního zdraví. Důraz bude kladen na vysvětlení principu zdravého životního stylu a dalších preventivních postupů, na signály včasného rozpoznání rizika ohrožení syndromem vyhoření, na proaktivní přístup k vlastnímu zdraví i na možnosti poskytnutí odborné pomoci pro sebe i spolupracovníky v případě potřeby.
Obsah kurzu:
Duševní hygiena:
- Úvod do problematiky duševního zdraví, holistický přístup k problematice zdraví, WHO a duševní zdraví.
- Reálné životní perspektivy, základy focusingu (jak poznávat tělesné pocity a jak s nimi pracovat), individuální vnímavost osobnosti na stres.
- Autoregulace osobnosti v oblasti duševní, sociální, kulturní a duchovně spirituální.
- Prevence stresové zátěže, pozitivní životní orientace, zásady zdravého životního stylu.
- Poradenství v oblasti psychohygieny.
Syndrom vyhoření:
- Definice a historie burnoutu, rizikové faktory, projevy vyhoření, vývojová stádia a fáze.
- Prožívání syndromu vyhoření ve vztahu k sobě, ve vztahu k druhým, projevy syndromu vyhoření v chování jedince.
- Možnosti pomoci, prevence, odborná pomoc.
Závěrečné shrnutí, diskuse.
Kód:08-11-P31
Určeno:Pracovníkům v sociálních službách, sociálním pracovníkům, fyzickým osobám, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči.
Lektor:PhDr. Iva Stefanová
Organizační garant:Vladislav Dubnický, 731 470 381, dubnicky@visk.cz
Cena:1100 Kč
Délka:8 hod.
Termín konání:Po 23.10.2017   09:00-16:00
Místo konání:VISK Příbram, třída Osvobození 387, Příbram VII