VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Základy první pomoci při poskytování sociálních služeb

  • Tato akce byla zrušena!
Vzdělávací program je zaměřen na zásady první pomoci při život ohrožujících stavech v době před příjezdem záchranné služby. Důraz je kladen na individuální procvičení jednotlivých postupů a technik.
Obsah kurzu:
Úvod do problematiky.
Teoretická část:
- Povinnost poskytování první pomoci, právní důsledky.
- Složky integrovaného záchranného systému, správné volání na linku tísňového volání (ZZS).
- Vlastní bezpečnost při poskytování první pomoci.
- Obecné zásady poskytnutí první pomoci, povinnosti zachránce.
- Posloupnost výkonů zachraňujících život.
- Zhodnocení životních funkcí u osob s mentálními poruchami, seniorů a osob se zdravotním postižením (dech, pulz, vědomí).
- Vybrané naléhavé stavy u osob s mentálními poruchami, seniorů a osob se zdravotním postižením.
- Poskytování první pomoci u jednotlivých typů zdravotních obtíží a úrazů.
Praktická část:
- Nácvik resuscitace, vyšetření postiženého.
- Bezvědomí a následné ošetření, stabilizovaná poloha.
- Zástava krvácení, obvazová technika.
Závěrečné shrnutí – zopakování podstatného, diskuse.
Kód:09-34-A21
Určeno:Pracovníkům v sociálních službách, sociálním pracovníkům, fyzickým osobám, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči.
Lektor:Bc. Vojtěch Groulík, DiS.
Organizační garant:
Cena:1100 Kč
Délka:8 hod.
Termín konání:Út 20.06.2017   09:00-16:00
Místo konání:VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1