VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

ZRUŠENO! Základní prvky bazální stimulace v péči o seniory v sociálních službách

  • Tato akce byla zrušena!
Kurz je určen pracovníkům v sociálních službách a sociálním pracovníkům a je zaměřen na teoretická východiska pro používání prvků bazální stimulace v péči o seniory - uživatele sociálních služeb a přenesení teorie do praktické péče o seniory - uživatele sociálních služeb a jejich podpory.
Účastníci kurzu získají povědomí, jak smysluplně a tvořivě pracovat s uživateli sociální služby, kteří jsou dočasně či trvale upoutáni na lůžko. Pomocí aplikace prvků bazální stimulace na jednotlivé smysly a oblasti je možné dosáhnout zlepšení psychického, ale i fyzického stavu člověka. Jde o nastavení takové péče, která podpoří kvalitu lidského života a umožní zachování důstojnosti člověka v podmínkách sociální služby.
Obsah kurzu:
- Obecné informace o seniorech a problémech seniorského věku.
- Teoretické základy pro smyslovou a bazální stimulaci.
- Konkrétní ukázky smyslové a bazální stimulace se zapojením účastníků.
- Aplikace jednotlivých postupů u klienta, kazuistika - zapojení účastníků ve skupinách.
- Tvorba individuálních cílů s využitím prvků bazální stimulace.
Závěrečné shrnutí - podněty, připomínky, diskuse.
Kód:09-35-K61
Určeno:Pracovníkům v sociálních službách, sociálním pracovníkům a neformálním pečovatelům
Lektor:Ing. Bc. Jaroslava Slivoňová
Organizační garant:Bc. Martina Šantrůčková, tel. 734 571 155, santruckova@visk.cz
Cena:1100 Kč
Délka:8 hod.
Termín konání:Čt 11.04.2019   09:00-16:00
Místo konání:Kolín, OA, Kutnohorská 41, Kolín IV.