VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Zrušeno - Problematika imobilizačního syndromu v sociálních službách

  • Tato akce byla zrušena!
Cílem kurzu je seznámení účastníků s problémem dlouhodobého omezení pohybové aktivity v souvislosti s upoutáním na lůžko. Poskytnuty budou základní odborné informace v oblasti komplexní péče o imobilní klienty. Účastníci se seznámí s druhy a rozsahy postižení u imobilních pacientů. Důležitá je pomoc při péči o klienty, lepší porozumění a um účinně předcházet komplikacím vznikajícím v důsledku imobilizace (tzv. imobilizační syndrom). Důležité jsou i informace o komplexní péči o osoby, které jsou z důvodu fyzického nebo psychického onemocnění dlouhodobě upoutáni na lůžko.
Obsah kurzu:
- Úvod do tématu, příčiny vzniku imobilizačního syndromu, psychosociální reakce na imobilitu, změny osobnosti klienta a reakce na oslabení soběstačnosti.
- Projevy imobilizačního syndromu v jednotlivých orgánových soustavách, osvojení základních znalostí týkajících se organismu člověka, pochopení anatomie a fyziologie jednotlivých soustav a jejich vzájemné propojení při péči o klienta.
- Dekubity jako následek imobilizačního syndromu, prevence dekubitů, predilekční místa vzniku dekubitů, hodnocení rizika vzniku, klasifikace dekubitů, preventivní opatření.
- Pohybová aktivizace klienta - cvičení, nácviky, vertikalizace a přesun klienta, spolupráce s fyzioterapeutem, aktivní a pasivní cvičení na zvýšení svalové síly a zachování maximální možné soběstačnosti klienta.
- Shrnutí, doplnění zbývajících informací, otázky.
Kód:09-39-A61
Určeno:Pracovníkům v sociálních službách, sociálním pracovníkům.
Lektor:PhDr. Drahomíra Boubínová
Organizační garant:Mgr. Kateřina Lesová, 725 416 194, lesova@visk.cz
Cena:1100 Kč
Délka:8 hod.
Termín konání:St 19.06.2019   09:00-16:00
Místo konání:VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1