VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Akce na zakázku - kurzy s akreditací MPSV

  • Tato akce byla zrušena!
Tradičně zařazujeme do naší nabídky DVSS možnost objednat si akreditovaný vzdělávací kurz, který se bude konat přímo v prostorách poskytovatele soc. služeb. Výhodou je možnost proškolit ve zvolené problematice velkou část týmu najednou. Pokud se kurz koná přímo na pracovišti, bývá to pozitivně hodnoceno jak zaměstnanci - účastníky kurzu (odpadne dojíždění za kurzem), tak zaměstnavateli - objednavateli kurzu (menší finanční náročnost).

Předkládaná nabídka tzv. „akcí na zakázku“ bude průběžně rozšiřována a doplňována aktuálně akreditovanými vzdělávacími kurzy.
Kurzy mohou být po dohodě realizovány v prostorách poskytovatelů soc. služeb nejen ve Středočeském kraji.

AKCE NA ZAKÁZKU SE NEPŘIHLAŠUJÍ ON-LINE. Pro domluvu o realizaci vybraného kurzu kontaktujte uvedené organizační garanty.

Nabídka vzdělávacích kurzů pro poskytovatele sociálních služeb:

KVALIFIKAČNÍ KURZ
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách, 150 hod. (cena bude stanovena dohodou)

LEGISLATIVA
Práce se zadluženým klientem, hmotná nouze v sociálních službách, 8 hod.
Sociálně-právní ochrana dětí v praxi, 8 hod.
Vedení organizace poskytující sociální služby – pracovněprávní vztahy, 8 hod.
Veřejné opatrovnictví v praxi sociálního pracovníka, 8 hod.
Zákon o sociálních službách v aktuálním znění, 8 hod.

STANDARDY KVALITY
Metody sociální práce s rodinou při poskytování sociálně-právní ochrany dětí, 12 hod.
Ochrana lidských práv v pobytových a sociálních službách, 8 hod.
Úvod do smluv o poskytování sociálních služeb a jejich uzavírání, 8 hod.
Standardy kvality v sociálních službách, 8 hod.
Základy individuálního plánování a role klíčového pracovníka v sociálních službách, 8 hod.

INSPEKCE KVALITY
Úvod do inspekce kvality sociálních služeb pro praxi poskytovatelů sociálních služeb, 8 hod.

MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI
Time management v sociálních službách, 8 hod.
Úvod do supervize vedení organizace v kontextu sociální práce, 8 hod.

METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE
Metody sociální práce, 8 hod.
Metody terénní sociální práce na obcích, 6 hod.
Sociální práce se seniory, 6 hod.
Sociální práce a opatrovnictví, 6 hod.

KOMUNIKACE
Asertivní komunikace, 8 hod.
Facilitace – umíme vést pracovní skupinu? Praktické ukázky, 8 hod.
Jak prezentovat sociální služby (v komunitním plánování), 8 hod.
Jak úspěšně vyjednávat, argumentovat a přesvědčit druhé, 8 hod.
Komunikace s klientem s mentálním znevýhodněním, 8 hod.
Praktická komunikace s osobami se zrakovým postižením, 8 hod.
Sociologické techniky v rámci procesu komunitního plánování sociálních služeb, 8 hod.
Specifika sociální práce s osobami s duševním onemocněním, 8 hod.
Tréninkové cesty k empatii v krizové komunikaci, 8 hod.
Úvod do komunikace s klientem s rizikem v chování, 6 hod.
Úvod do problematiky alternativní a augmentativní komunikace v sociálních službách, 8 hod.
Základní metody a techniky de-eskalace napětí v sociálních službách, 8 hod.

MĚKKÉ DOVEDNOSTI
Práce s emocemi v sociálních službách, 6 hod.
Práce s klienty se středně těžkou a těžkou formou demence v sociálních službách, 8 hod.
Práce se skupinou pro pracovníky v pomáhajících profesích, 12 hod.
Prevence syndromu vyhoření u pracovníků v sociálních službách, 8 hod.
Problematika násilí a agresivity v sociálních službách, 8 hod.
Řešení konfliktních situací při poskytování sociálních služeb, 8 hod.
Socializační program - příprava klienta na život mimo ústavní zařízení - chráněné a podporované bydlení, 8 hod.
Sociální práce s nespolupracujícím klientem, 8 hod.
Specifika komunikace s klientem v sociálních službách, 8 hod.
Týmová spolupráce v organizacích poskytujících sociální služby, 8 hod.
Úvod do případové supervize v kontextu sociální práce, 8 hod.
Úvod do supervize a možnosti jejího využití pro sociální pracovníky a pracovníky
v sociálních službách, 8 hod.
Základy práce v rámci terapie sebeudržení SET u klientů s demencí, 8 hod.

OSTATNÍ
Aktivizace seniorů - teorie a praxe, 8 hod.
Cizinci a jejich život v České republice – úvod do problematiky, 8 hod.
Ekonomické minimum pro pracovníky v pomáhajících profesích, 8 hod.
Finanční gramotnost pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách, 8 hod.
Komunitní plánování a transformace sociálních služeb, 8 hod.
Komunitní plánování sociálních služeb – jak monitorovat a vyhodnocovat KPSS, 8 hod.
Lidská sexualita pro pracovníky v pomáhajících profesích – rozšiřující kurz, 8 hod.
Mediace v sociálních službách – úvod, 8 hod.
Mediátor – vyjednavač v zátěžových situacích, 8 hod.
Nezaměstnanost a úřad práce – užitečné informace pro sociální pracovníky, 8 hod.
Paliativní péče a doprovázení v sociálních službách, 8 hod.
Pohybové aktivity pro seniory, 8 hod.
Sexualita osob s handicapem (mentálním i fyzickým), 8 hod.
Sexualita seniorů pro pracovníky v pomáhajících profesích, 8 hod.
Sociální práce s osobami bez domova, 8 hod.
Sociální práce s romskou minoritou, 8 hod.
Specifika strategické části komunitního plánování sociálních služeb, 8 hod.
Šetrná a praktická sebeobrana v rámci poskytování sociálních služeb - úvod, 8 hod.
Úvod do dobrovolnictví, 6 hod.
Úvod do drogové problematiky, 8 hod
Úvod do ergoterapie v kontextu sociálních služeb, 8 hod.
Úvod do informativního programu k pravidlům šetrné sebeobrany, 8 hod.
Vybrané aktuální problémy ageismu v kontextu sociálních služeb, 8 hod.
Význam vzpomínkových aktivit při práci s klienty v sociálních službách (úvod do problematiky), 6 hod.
Základy dobrovolnictví – praktický výcvik, 6 hod.
Základy etiky pro pracovníky v pomáhajících profesích, 8 hod.
Základní kurz podporovaného zaměstnávání, 16 hod.
Základy práce s klienty sociální služby v ergoterapeutické dílně I – využití papírového a textilního materiálu, 5 hod.
Základy první pomoci při poskytování sociálních služeb, 8 hod.
Základní prvky bazální stimulace v péči o seniory v sociálních službách, 8 hod.
Základní seznámení s metodou arteterapie v sociálních službách, 8 hod.
Kód:10-01-G21
Určeno:Pracovníkům v sociálních službách, sociálním pracovníkům, vedoucím pracovníkům zaměstanců v sociálních službách a neformálním pečovatelům
Lektor:lektoři VISK
Organizační garant:Mgr. Kateřina Lesová, 725 416 194, lesova@visk.cz
Cena:7500-16000* Kč
Délka:
Poznámka:* Akce na zakázku pro poskytovatele soc. služeb. Paušální platba 7500 - 16000 Kč (konečná smluvní cena se odvíjí od délky a počtu účastníků semináře). Při spojení více poskytovatelů poměrná částka z ceny.
4 hod. – 7500/do 15 úč., 9000/16-25 úč., 10500/26-35 úč., 13000/nad 35 úč.
5 hod. – 8000/ do 15 úč., 9500/16-25 úč., 11000/26-35 úč., 13500/nad 35 úč.
6 hod. – 9000/ do 15 úč., 10500/16-25 úč., 13000/26-35 úč., 14500/nad 35 úč.
8 hod. – 10500/ do 15 úč., 12000/16-25 úč., 14500/26-35 úč., 16000/nad 35 úč.
Termín konání:Na objednávku
Místo konání:u objednavatele