VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Sociální práce s nespolupracujícím klientem

Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky s možnostmi spolupráce s nespolupracujícím klientem. Účastník se seznámí s rozlišením typů klientů podle motivů spolupráce. Seznámí se se způsoby sociální práce zaměřenými na zakázku, na řešení a narativní způsob vedení rozhovoru. Absolvent kurzu bude znát a umět některé základní motivační techniky.
Obsah kurzu:
- Úvod - seznámení účastníků, instituce, ze kterých přicházejí, klienti, kteří s nimi nespolupracují.
- Pomoc a kontrola - blok seznámí účastníky s koncepty pomoci a kontroly, jejich vzájemným propojováním.
- Kontexty - spojení a události, které s klientem souvisí a obklopují jej (časové, místní, cíle).
- Typologie nespolupracujících klientů - rozlišení typických nespolupracujících klientů, jejich specifika.
- Zakázka třetí osoby - seznámí účastníky s možnostmi a způsoby spolupráce klienta na zakázce 3. osoby, když klient ji nevnímá jako zakázku.
- Posilování spolupráce - možnosti a techniky posilování spolupráce nespolupracujícího klienta.
- Přístup zaměřený na řešení - seznámí účastníky s přístupem zaměřeným na řešení, rozlišení od přístupu zaměřeného na problém. Co je řešení?
- Přístup zakázkový - přístup vycházející z pojetí sociální práce jako objednané služby, jež má svou zakázku.
- Kolaburující přístupy - přístup vycházející z postmoderní teorie collaborativ practis.
- Závěr kurzu - rekapitulace, hodnocení naplnění potřeb účastníků kurzu, dotazy.
Kód:10-02-A31
Určeno:Pracovníkům v sociálních službách, sociálním pracovníkům, vedoucím pracovníkům zaměstanců v sociálních službách.
Lektor:Jakub Šlajs, DiS.
Organizační garant:Mgr. Kateřina Lesová, 725 416 194, lesova@visk.cz
Cena:10500 Kč
Délka:8 hod.
Termín konání:Čt 14.09.2017   09:00-16:00
Místo konání:Romodrom o.p.s., Dr. E. Beneše 528/8, 274 01 Slaný