VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Týmová spolupráce v organizacích poskytujících sociální služby

Cílem kurzu je prohloubit teoretický základ v oblasti týmové spolupráce, kultivovat dovednosti týmové spolupráce, rozvíjet a upevnit schopnost spolupracovat v týmu. Charakter kurzu je interaktivní, účastníci budou pracovat ve skupinách a společně analyzovat postavení jednotlivých členů v týmu. Výsledkem bude poznání, proč chceme přináležet k různým skupinám, dále porozumění účelu, který sleduje práce v týmu. Účastník kurzu bude v průběhu schopen vysvětlit model skupinového rozvoje a růstu, dynamiku skupinového výkonu, efektivity a soudržnosti, pochopí dynamiku týmových rolí a norem, zvýší hladinu vědomí vlastních silných i slabých stránek pro týmovou práci. Na základě znalosti týmových rolí budou účastníci umět využít předností jednotlivých pracovníků/kolegů při týmové spolupráci, rozvinou dovednost spolupracovat a komunikovat s jinými pracovníky ve vlastní organizaci, případně být partnerem v týmu pro jiné specialisty. Porozumí povaze a roli vztahů a komunikace ve skupinách/týmu, porozumí rizikům práce v týmu, seznámí se se způsoby budování týmů, založenými na zkušenostech úspěšného týmu.
Obsah kurzu:
- Tým jako součást organizace poskytovatele sociálních služeb, skupiny a týmy v sociální oblasti a jejich činnost v rámci sociální práce, stupně vývoje skupiny a týmu (týmová dynamika).
- Role a rutina v sociálních službách, efektivita týmu a faktory ovlivňující efektivitu týmové spolupráce pro zlepšení poskytovaných sociálních služeb, praktická cvičení zaměřená na role v týmu.
- Sociální interakce a komunikace v týmu s ohledem na sociální práci a sociální služby, konflikty v týmu.
- Diagnostika pozice v týmu v organizaci (jak jsme vnímáni svými kolegy).
- Týmová spolupráce v sociálních službách, cesta ke spolupráci – shrnutí hlavních bodů.
Kód:10-08-A61
Určeno:Pracovníkům v sociálních službách, sociálním pracovníkům a vedoucím pracovníkům
Lektor:Mgr. Milena Vaňková, Ph.D.
Organizační garant:Mgr. Kateřina Lesová, 725 416 194, lesova@visk.cz
Cena:10500 Kč
Délka:8 hod.
Termín konání:Čt 27.06.2019   09:00-16:00
Místo konání:Lions - školící středisko, 270 07 Nesuchyně 31