VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Akce na zakázku - kurzy bez akreditace MPSV

Na základě vzniklé poptávky zařazujeme do naší nabídky DVSS možnost objednat si neakreditovaný vzdělávací kurz, který se bude konat přímo v prostorách poskytovatele soc. služeb. Hlavní výhodou neakreditovaných kurzů je to, že můžeme daleko pružněji zareagovat na poptávku vycházející od poskytovatele soc. služby a proškolit dosud neakreditované téma, aniž bychom několik měsíců čekali na výsledek akreditačního řízení. Další výhodou je možnost proškolit ve zvolené problematice velkou část týmu najednou. Pokud se kurz koná přímo na pracovišti, bývá to pozitivně hodnoceno jak zaměstnanci - účastníky kurzu (odpadne dojíždění za kurzem), tak zaměstnavateli - objednavateli kurzu (menší finanční náročnost).
Předkládaná nabídka bude průběžně rozšiřována a doplňována na základě poptávky poskytovatelů sociálních služeb.
Kurzy mohou být po dohodě realizovány v prostorách poskytovatelů soc. služeb nejen ve Středočeském kraji.

AKCE NA ZAKÁZKU SE NEPŘIHLAŠUJÍ ON-LINE. Pro domluvu o realizaci vybraného kurzu kontaktujte uvedené organizační garanty.

Nabídka neakreditovaných vzdělávacích kurzů pro poskytovatele sociálních služeb:
Alergeny a jak na ně, 5 hod.
Efektivní komunikace s podřízenými, 4 hod.
Individuální plánování a role klíčového pracovníka v sociálních službách, 4 hod.
Kvalitní a dietní strava, potěšení i lék, 5 hod.
Lektorské a prezentační dovednosti, 20 hod.
Principy týmové spolupráce, 4 hod.
Prevence následků imobility, 4 hod.
Projektové řízení, 8 hod.
První pomoc při poskytování sociálních služeb, 4 hod.
Strategické plánování sociálních služeb, 8 hod.
Stravovací služby/Hygienické minimum a systém kritických bodů (HACCP), 4 hod.
Vybrané účetní problémy a jejich řešení v praxi příspěvkových organizací: Účtování o majetku a závazcích, inventarizace majetku, účetní a daňové aspekty pohledávek aj., 6 hod.
Zákoník práce – základní pracovně právní předpis, 6 hod.
Kód:11-01-A61
Určeno:pracovníkům v sociálních službách, sociálním pracovníkům a vedoucím pracovníkům zaměstanců v sociálních službách.
Lektor:lektoři VISK
Organizační garant:Mgr. Kateřina Lesová, 725 416 194, lesova@visk.cz
Cena:7500-16000 Kč
Délka:
Poznámka:* Akce na zakázku pro poskytovatele soc. služeb. Paušální platba 7500 - 16000 Kč (konečná smluvní cena se odvíjí od délky a počtu účastníků semináře). Při spojení více poskytovatelů poměrná částka z ceny.
4 hod. – 7500/do 15 úč., 9000/16-25 úč., 10500/26-35 úč., 13000/nad 35 úč.
5 hod. – 8000/ do 15 úč., 9500/16-25 úč., 11000/26-35 úč., 13500/nad 35 úč.
6 hod. – 9000/ do 15 úč., 10500/16-25 úč., 13000/26-35 úč., 14500/nad 35 úč.
8 hod. – 10500/ do 15 úč., 12000/16-25 úč., 14500/26-35 úč., 16000/nad 35 úč.
Termín konání:Na objednávku
Místo konání:u objednavatele