VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Akademie třetího věku - Studijní program SVĚT LITERATURY - 2.semestr

Roční dvousemestrové studium pro seniory od 55 let.
Program volně navazuje na programy A3V VISK Historie a kultura. Zaměřuje se na hlavní vývojové etapy české literatury v kontextu světové literatury a vývoje literárních směrů.
Moduly-předměty:
Slovesné umění – ústní lidová slovesnost – literatura, Literární teorie a praxe interpretace, Stručná historie světové literatury před vznikem našeho písemnictví, Písemnictví u nás od počátků do období klasicismu a osvícenství, Literatura 19. století, Literatura 1. poloviny 20. století, Literatura 2. poloviny 20. století a počátku 21. století, Vybrané kapitoly – Významné osobnosti naší literatury, Praha očima českých básníků a prozaiků, Regionální literatura.
Rozsah studia:
V každém předmětu účastníci absolvují jednou měsíčně přednášku s navazujícím seminářem v rozsahu 5 vyučovacích hodin. Každý semestr bude ukončen závěrečným kolokviem. Celkový rozsah studia je 10 studijních dnů (tj. 50 hodin).
Kód:13-02-P21
Určeno:seniorům nad 50 let
Lektor:kolektiv lektorů
Organizační garant:PaedDr. Miluše Nováková, 734 571 156, novakova@visk.cz
Cena:750,-- Kč
Délka:50 hod.
Poznámka:Termíny konání: 25. 9., 23. 10., 7. 11., 4. 12. 2017, kolokvium 15. 1. 2018
příspěvek města na doplatek do ceny cyklu
Termín konání:Po 25.09.2017   09:00-14:00
Termín ukončení:01/2018 
Místo konání:Březnice, budova MěÚ Blatenská 53