VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Jazykový kurz angličtiny pro začátečníky - 2.semestr

Jazykový kurz úroveň A0 – A1 (definovaná SERR), jehož celková hodinová dotace činí 60 vyučovacích hodin. Obsah výuky tvoří znalosti a dovednosti, jejichž rozsah bude na základě vstupního testování přizpůsoben stupni pokročilosti účastníků.
Výuka bude zaměřena na čtyři hlavní oblasti:
- jazyk / slovní zásoba, mluvnice, zvuková a grafická stránka
- řeč / komunikativní fungování jazyka – poslech s porozuměním, ústní i písemné vyjadřování
- znalosti reálií příslušné jazykové oblasti ve srovnání s reáliemi ČR
- učební návyky vedoucí k efektivnímu studiu jazyka.
Kód:13-10-P35
Určeno:seniorům a veřejnosti
Lektor:Mgr. Eliška Chovancová
Organizační garant:PaedDr. Miluše Nováková, 734 571 156, novakova@visk.cz
Cena:1100,-- Kč
Délka:60 hod.
Poznámka:dotováno městem Příbram, cena stanovena za 1 semestr, při počtu pod 10 - 1200Kč za 1 semestr
Termín zahájení:Čt 01.02.2018   15:30-17:00
Termín ukončení:05/2018 
Místo konání:VISK Příbram, třída Osvobození 387, Příbram VII