VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

A3V - Jazykový kurz angličtiny pro mírně pokročilé - 2. semestr

Jazykový kurz pro pedagogické pracovníky, úroveň A1 – A1/A2 (definovaná SERR), jehož celková hodinová dotace činí 60 vyučovacích hodin. Obsah výuky tvoří znalosti a dovednosti, jejichž rozsah bude na základě vstupního testování přizpůsoben stupni pokročilosti účastníků.
Výuka bude zaměřena na čtyři hlavní oblasti:
- jazyk / slovní zásoba, mluvnice, zvuková a grafická stránka
- řeč / komunikativní fungování jazyka – poslech s porozuměním, ústní i písemné vyjadřování
- znalosti reálií příslušné jazykové oblasti ve srovnání s reáliemi ČR
- učební návyky vedoucí k efektivnímu studiu jazyka.
Kód:13-10-P54
Určeno:seniorům a veřejnosti
Lektor:Mgr. Bohuslava Šetková
Organizační garant:PaedDr. Miluše Nováková, 734 571 156, novakova@visk.cz
Cena:1100 Kč
Délka:60 hod.
Poznámka:Dotováno městem Příbram
Termín zahájení:St 06.02.2019   10:30-12:00
Termín ukončení:31.05.2019 
Místo konání:VISK Příbram, třída Osvobození 387, Příbram VII