VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

A3V - Jazykový kurz němčiny pro pokročilé - 2.semestr

Jazykový kurz pro pedagogické pracovníky, úroveň A1 – A1/A2 (definovaná SERR), jehož celková hodinová dotace činí 60 vyučovacích hodin. Obsah výuky tvoří znalosti a dovednosti, jejichž rozsah bude na základě vstupního testování přizpůsoben stupni pokročilosti účastníků.
Výuka bude zaměřena na čtyři hlavní oblasti:
- jazyk / slovní zásoba, mluvnice, zvuková a grafická stránka
- řeč / komunikativní fungování jazyka – poslech s porozuměním, ústní i písemné vyjadřování
- znalosti reálií příslušné jazykové oblasti ve srovnání s reáliemi ČR
- učební návyky vedoucí k efektivnímu studiu jazyka.
Kód:13-10-P56
Určeno:seniorům a veřejnosti
Lektor:Mgr. Vladislava Karlová
Organizační garant:PaedDr. Miluše Nováková, 734 571 156, novakova@visk.cz
Cena:1500 Kč
Délka:60 hod.
Poznámka:Dotace města Příbram
Termín zahájení:Čt 07.02.2019   14:00-15:30
Termín ukončení:31.05.2019 
Místo konání:VISK Příbram, třída Osvobození 387, Příbram VII