VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

SOUMRAK MONARCHIE

Tento kurz se zaměřuje na život v Rakousku - Uhersku. Ukazuje, jak se žilo na přelomu 19. a 20. století národům i jednotlivcům v obrovském padesátimilionovém multietnickém konglomerátu. Na jakých principech stálo a fungovalo soukolí monarchie, v jehož čele stál téměř po celou dobu jeho existence jeden muž, a co vedlo k rozpadu monarchie.
1. setkání – 10. 10. 2017
Přednášející: doc. PhDr. Vladimír Srb, Ph.D., prorektor ARC – VŠPSV
Název přednášky: Formování parlamentarismu a vznik české politické elity
Vznik a proměny parlamentarismu na konci monarchie, volební pravidla a voliči, zavedení všeobecného volebního práva pro muže a vznik politických stran, formování českých politických stanovisek, nejvýraznější politici a jejich názory, proměny politického systému (od absolutismu k omezenému pluralismu).
2. setkání – 30. 10. 2017
Přednášející: Mgr. Petra Hirtlová, Ph.D., ředitelka CCV na ARC - VŠPSV
Název přednášky: Secesní monarchie
Secese, jako univerzální výtvarný sloh, určovala na přelomu 19. a 20. století módu, design i životní styl. Neopakovatelně se vtiskla do tváří velkých měst habsburské monarchie, jako jsou Praha, Vídeň a Budapešť a dala vzniknout dnes už ikonickým uměleckým dílům, ale i předmětům denní potřeby.
3. setkání – 21. 11. 2017
Přednášející: doc. PhDr. Miroslav Sapík, Ph.D., prorektor ARC - VŠPSV
Název přednášky: Osobnosti českého filosofického myšlení v období monarchie
Hlavním cílem přednášky je seznámit posluchače s tradicí českého myšlení v období monarchie a vysvětlit hlavní řešené problémy v kontextu k evropskému filosofickému myšlení. Tradice českého filosofického myšlení v tomto období navazuje na systém, který vytvořil J. A. Komenský. Kromě toho řada českých autorů navazuje mj. na německou klasickou filosofii. Pozornost bude zejména zaměřena na: K. H. Borovského, A. Smetanu, F. Herbarta a herbartismus, O. Hostinského a J. Durdíka
4. setkání – 5. 12. 2017
Přednášející: prof. PhDr. Ján Liďák, CSc., rektor ARC - VŠPSV
Název přednášky: Mezinárodně-politické postavení monarchie v druhé polovině 19. a na začátku 20. století
Pozice Rakousko - Uherska v systému mezinárodních vztahů, vznik Trojspolku – záměry a realita, monarchie a I. světová válka, rozpad Rakousko - Uherska a vznik nových států.
5. setkání – 11. 1. 2018
Přednášející: Mgr. Vladimír Böhm, předseda Akademického senátu ARC – VŠPSV
Název přednášky: Kolín za První světové války
Přednáška bude mapovat, jak se První světová válka promítla do života jednoho českého města. Jaké bylo zásobování obyvatel, co nejvíce ovlivňovalo Kolínskou každodennost.
Kód:13-28-H31
Určeno:seniorům a dalším zájemcům
Lektor:kolektiv lektorů ARC – VŠPSV Kutná Hora
Organizační garant:Eva Strnadová, 605 408 887, strnadova@visk.cz
Cena:800 Kč
Délka:20 hod.
Termín konání:Út 10.10.2017   09:00-12:15
Místo konání:VISK Kutná Hora, Barborská 51