VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

A3V - Cyklus Jak se neztratit a orientovat v právním světě 2<BR>odloženo na 2.semestr

1. Úvod do veřejného práva, lidská práva
- co je to právo a kde se s ním setkáme
- světy práva soukromého a veřejného praktické dopady jejich oddělení
- odvětví veřejného práva
- právní zásady veřejného práva (čím se liší od práva soukromého)
- lidská práva jako základ právního státu
2. Ústavní právo, evropské právo, mezinárodní právo
- co je to ústavní pořádek
- kdy vznikla naše Ústava a proč je důležitá i dnes
- co se stane, když je porušena
- dělba moci ve státě
- jak vznikají zákony a proč to trvá tak dlouho
- stručná historie Evropské Unie a její orgány
- jaký je vztah členských států k EU
- co to znamená, když EU přijme směrnici, nařízení nebo doporučení
3. Volby v právním státě
- jaké máme volební systémy
- co se děje s volebním lístkem po vhození do urny
- co jsme ztratili a získali zavedením přímé volby prezidenta
- zavedení referenda – ano nebo ne?
- co to jsou dezinformace a jak jim čelit
- řetězové e-maily
- problematika tzv. hate crimes (zločinů z nenávisti)
- internetové diskuze a jejich (ne)pravidla
- jaký je rozdíl mezi hoaxem a fake news
4. Trestní právo, správní právo
- úvod do trestního práva, jeho zásady a principy
- dělení trestných činů
- jak probíhá trestní řízení
- jaká práva mají oběti trestných činů
- jaký je rozdíl mezi přestupkem a trestným činem
- co přinesl nový přestupkový zákon
- jak byste řešili jako policisté rušení pořádku nebo dopravní přestupky
- jaký je rozdíl mezi státní, městskou a obecní policií
5. Soudní soustava České republiky, simulované soudní jednání z trestního práva
- jak vypadá soudní soustava v našem státě
- je možné se neustále odvolávat?
- jak je to s průtahy v soudním řízení
- kdo je to právník, advokát, obhájce, státní zástupce a další
- simulované soudní jednání z trestního práva - případ Střelba na lupiče
Kód:13-33-P51
Určeno:seniorům a veřejnosti
Lektor:kolektiv lektorů
Organizační garant:PaedDr. Miluše Nováková, 734 571 156, novakova@visk.cz
Cena:750/550 Kč
Délka:5x5 hod.
Poznámka:dotováno městem Příbram
Termín zahájení:? 09/2018   
Termín ukončení:01/2019 
Místo konání:VISK Příbram, třída Osvobození 387, Příbram VII