VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

A3V - Příběhy českých šlechtických rodů a jejich sídel - část I.

PŘÍBĚHY ČESKÝCH ŠLECHTICKÝCH RODŮ A JEJICH SÍDEL I.

Program Akademie třetího věku – A3V VISK volně naváže na program Vlastivědného putování po českých regionech I., II. a III. V každé ze 4 částí semestrálního programu budou představeny tři až čtyři šlechtické rody, jejich vliv na českou historii a jejich šlechtická sídla. Pozornost bude soustředěna na osudy významných představitelů šlechty, ale i dalších inspirativních dobových postav.

1) Šlechta a šlechtictví v českých zemích, původ a význam šlechty.
Staré české šlechtické rody doby přemyslovské a lucemburské, šlechtické úřady a správa státu, šlechtický velkostatek v době jagellonské.
• Páni erbu sviní hlavy – Buzicové
Od skromných začátků vysoko, kroniky a skutečnost, cesty pana Lva.
• Páni erbu ostrve – Ronovci
Doba hladu a dřeva, hrdý pan Jindřich a jiní.
• Jak se převlékají kabáty – Vartenberkové
Bohatší než král, lstivější než had, pan Čeněk v nejtvrdší pevnosti.
• V erbu růže – Vítkovci
Kolonizace jihu, oddaná služba i zrada, Záviš laskavý i drsný, dvořané i padělatelé listin.

2) Česká šlechta v době baroka
Doba světel a stínů, emigrace a nová šlechta. Ke dvoru nebo do armády? S Habsburkem, či proti trůnu.
• Černínové z Chudenic - barokní diplomaté
Zakladatelé prvního arboreta u nás i odvážní restituenti. Jak se dnes bydlí na zámku? Modrá krev a zaměstnanecká loajalita.
• Schwarzenberkové
Turecký vítěz i napoleonský straník, lesnický odborník i ministr a vyslanec ve Vatikánu, ty všechny bychom v rodě našli. Rodové heslo a jeho přesah.
• Lobkowiczové – ze skromnosti k výšinám
Od pleticháře Jiříka přes věhlasného pana Vojtěcha Popela až k panu Jaroslavovi, princi z Lobkovic.

3) Česká šlechta úřednická
Rody, které se z měšťanského (či venkovského) prostředí vypracovaly až na vrchol aristokratické hierarchie.
• Schlikové
Z chebských měšťanů správci Lokte a majitelé dolů v Jáchymově, oběti bělohorské bitvy i staroměstské exekuce, tvůrci „zahrady mariánské“ na Jičínsku, dnes správci Prachovských skal.
• Chotkové z Vojnína
Elitní úředníci českého i rakouského státu, nejskvělejší stavitelé klasicismu, ale i vůbec poslední zámecké novostavby u nás, inspirátoři modernizace Prahy, zachycení na jedné z nejstarších fotografií.
• Neuberkové
Pražští advokáti a posléze rytíři země české, jedni z hybatelů českého národního hnutí v 19. století, sběratelé starých českých knih, které budeme sledovat až po hořké konce jejich sbírky.
• Bartoňové z Dobenína
Nejúspěšnější čeští textiláci v německém oboru podnikání, novošlechta, která si koupila titul i sídla ve 20. století a nevzdala se titulu ani v Československé republice, mecenáši dostavby katedrály.

4) Rody, které do Čech přišly a zůstaly
Rody původem z cizích zemí, které zanechaly v českém prostředí v dobrém slova smyslu nesmazatelnou stopu a mnohdy se sžily s místním prostředím tak, že se staly nedílnou součástí české aristokracie.
• Buquoyové
Starý francouzský rod, který se dostal do Čech v době třicetileté války, tvůrci přírodního parku „Tereziino údolí“ u Nových Hradů i prvních přírodních rezervací (Boubín), mají mezi sebou filantropa, ale i vědce a vynálezce, v 19. století se hlásili k české, ale v minulém století k německé národnosti.
• Colloredo-Mansfeldové
Již v roce 1648 bránili Prahu před Švédy, dnes znovu správci panství Dobříš a Zbiroh, které ale před konfiskací neochránila ani účast členů rodu v partyzánském i zahraničním odboji proti nacismu, o zámek v Opočně vedou jeden z nejvleklejších restitučních sporů.
• Dietrichsteinové – vojáci a církevní hodnostáři
Do jihomoravského Mikulova přenesli kus Toskánska a nechali zde rozkvést slavnou židovskou obec, v jejich brněnském paláci sídlí Moravské zemské muzeum, majetek v 19. století po přeslici přešel na rod Mensdorff-Poully, u nich se proto také zastavíme.
• Thurn Taxisové – milovníci koní, pošťáci a cukrovarníci
Majitelé akcií firmy L&K, jedna z nejbohatších evropských rodin, kterou skandálně opustil „selský kníže“ Rudolf Troskov, na jejich zámku se konalo první české utkání v kopané a dnes se pyšní labyrinty.
Kód:13-34-M61
Určeno:seniorům 55+
Lektor:Mgr. Ivan Bauer, Mgr. Radek Kotlaba
Organizační garant:Petra Tomášová, 724 961 090, tomasova@visk.cz
Cena:850 Kč
Délka:20 hodin
Poznámka:18.2.2019, 15.3.2019, 10.4.2019, 3.6.2019
Termín zahájení:Po 18.02.2019   09:00-13:30
Termín ukončení:03.06.2019 09:00-13:30
Místo konání:Mělník, ČZA, Na Polabí 411