VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

A3V - Příběhy českých šlechtických rodů a jejich sídel

Cyklus přednášek, který volně navazuje na Vlastivědné putování po českých regionech. Jednotlivé semináře budou věnovány šlechtickým rodům v českých zemích, jejich šlechtickým sídlům a jejich vlivu na českou historii. Zaměří se na osudy významných představitelů, ale i dalších inspirativních dobových postav.
Témata seminářů:
Šlechta a šlechtictví v českých zemích, původ a význam šlechty. Staré šlechtické rody doby přemyslovské a lucemburské, šlechtické úřady a správa státu, šlechtický statek v době jagellonské. Buzicové, Ronovci, Vartenberkové a Vítkovci.
Česká šlechta v době baroka. Doba světel a stínů, emigrace a nová šlechta. Ke dvoru nebo do armády? S Habsburkem či proti trůnu. Černínové z Chudenic, Schwarzenberkové a Lobkowiczové.
Šlechta úřednická a rody měšťanské, které se vypracovaly až na vrchol aristokratické hierarchie.
Schlikové, Chotkové z Vojnína, Neuberkové a Bartoňové z Dobenína.
Cizí šlechtické rody, které se se staly nedílnou součástí české aristokracie.
Buquoyové, Colloredo - Mansfeldové, Dietrichsteinové a Tchurn Taxisové.
Kód:13-34-S51
Určeno:seniorům a ostatním zájemcům z řad veřejnosti
Lektor:Mgr. Ivan Bauer, Mgr. Radek Kotlaba
Organizační garant:Petra Tomášová, 724 961 090, tomasova@visk.cz
Cena:850 Kč
Délka:20 hod.
Termín zahájení:Po 14.01.2019   09:00-14:00
Termín ukončení:14.01.2019 09:00-14:00
Místo konání:KLUB Mn. Hradiště s.r.o., Masarykovo náměstí 299