VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

A3V - Příběhy českých šlechtických rodů a jejich sídel - část I. a II.

Volné pokračování I. části programu Příběhy českých šlechtických rodů a jejich sídel, do kterého jsou zařazeny rody, které nebyly podrobně zmíněny v I. části, které byly součástí českých dějin a jejichž působnost se projevila v historii Československa až do doby nedávné a současné.
1. POD KOROUHVÍ S KALICHEM
Česká šlechta husitská. Ta nejvěrnější, ta kolísavá i ta nepřátelská. Jan Žižka z Trocnova a Kalicha, Jan Roháč z Dubé, bratři Valečovští a jejich skalní hrad, pan Čapek, pán z Vartenberka a jeho rošády. Michalovicové a Oldřich z Rožmberka na straně nepřátel. A cesta pana Jiřího k trůnu.
2. NEDBEJ BOUŘNÝCH DNŮ
Česká šlechta romantická. Auerspergové na Žlebech, Aehrenthalové a jejich proměny známých hradů v Českém ráji. Kousek Anglie ve východních Čechách, čili Hrádek u Nechanic, jako kníže Rohan, čili Sychrov, jihočeský Windsor a jiné krásy.
3. ŠLECHTICI – OBROZENCI
Česká šlechta jako hybatel národního obrození - Karel Egon z Fürsenbergu president KČSN, Frant. Ant. Nostitz stavitel divadla a Společnost přátel umění, Kašpar Maria Sternberg zakladatel Národního muzea, Kinští a Kolowratové jako mecenáši, Vojtěch Deym - přední politik roku 1848 a Nádherní z Borutína na Vrchotových Janovicích jako přívažek.
4. NELEHKÉ OSUDY
Česká šlechta v době nedávné. Pozemková reforma a tři deklarace z let 1938/1939, postoj šlechty k Mnichovu a okupaci. Osudy české šlechty v moderní době, pronásledování komunistickým režimem, Palffyové, Parischové a jiní, na které se dosud nedostalo.
Kód:13-37-P61
Určeno:seniorům nad 55 let a ostatním zájemcům
Lektor:Mgr. Radek Kotlaba, Mgr. Ivan Bauer
Organizační garant:PaedDr. Miluše Nováková, 734 571 156, novakova@visk.cz
Cena:600 Kč
Délka:2 x 20 hod.
Poznámka:Dotace města Příbram, termíny: 29. 3., 8. 4. a 13. 5. 2019
Termín zahájení:Út 11.09.2018   09:00-14:00
Termín ukončení:13.05.2019 
Místo konání:Příbram, nám. TGM, MěstÚ, Příbram I