VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Kompetence a povinnosti obcí v oblasti správy místních poplatků

Vzdělávací program je pojat jako aktualizační a prohlubující kurz zaměřený na vyjasnění oprávnění obcí v oblasti místních poplatků dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, a dále na proces správy poplatkových povinností právnických a fyzických osob dle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, a souvisejících právních norem.
Výběr z obsahu kurzu:
I. Aktuální stav legislativy
Aktuální znění zákona o místních poplatcích a vybraných ustanovení daňového řádu vztahujících se ke správě místních poplatků územními samosprávnými celky, související právní předpisy, poslední novelizace a významné změny včetně aktuální judikatury správních soudů a Ústavního soudu.
II. Druhy místních poplatků
Jednotlivé druhy místních poplatků podle zákona, forma jejich zavedení, nedostatky obecně závazných vyhlášek u jednotlivých druhů poplatků, úkony v samostatné a přenesené působnosti územního samosprávného celku.
III. Postup správce poplatku v poplatkovém řízení
Procesní postup podle zákona o místních poplatcích a podle daňového řádu, problematika výběru a vymáhání placení místních poplatků, nejčastější problémy v praxi, sankce za nesplnění povinností v oblasti správy místních poplatků územním samosprávným celkem, nejčastější zjištění kontrolních šetření. Specifika řízení u úpadců a při úmrtí fyzických osob.
IV. Příklady z praxe, diskuse
Kód:01-01-A61
Určeno:Vzdělávací kurz je určen úředníkům územních samosprávných celků, kteří mají na starosti agendu místních poplatků, úředníkům finančních a ekonomických odborů úřadů.
Lektor:JUDr. Zuzana Švédová
Organizační garant:Ing. Pavla Kadeřávková Doubravová, 733 642 647, kaderavkova@visk.cz
Cena:985 Kč
Délka:6 hod.
Poznámka:Akreditace MV: AK/PV-51/2018

KAPACITA KURZU NAPLNĚNA.
Termín konání:Čt 25.04.2019   09:00-14:15
Místo konání:VISK Praha, Zborovská 11, Praha 5