VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Správní rozhodování na úseku evidence obyvatel

Vzdělávací kurz je zaměřen na aplikaci a nejčastější problémy spojené s praxí ve správním řízení na úseku evidence obyvatel, a to ve vztahu k výkladu zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, v platném znění.
Výběr z obsahu kurzu:
I. Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech
- Právní předpisy a související předpisy v platném znění, evidence obyvatel a správní řád, výklad řídících ustanovení zákona o evidenci obyvatel ke změně trvalého pobytu a zrušení údaje o místu trvalého pobytu.
II. Aplikace zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, na úseku evidence obyvatel
- Zrušení údaje o místu trvalého pobytu – příslušnost k rozhodování, účastníci řízení, zastupování, vedení správního řízení, průběh řízení, specifika pro řízení o žádosti a řízení z moci úřední, úkony prvoinstančního orgánu po přijetí odvolání aj.
- Změna trvalého pobytu – základní specifika rozhodování při změně trvalého pobytu, zejména rozhodování o nezaevidování údaje o místu trvalého pobytu.
III. Judikatura a užívané právní výklady, řešení aktuálních problémů v praxi
- Rozbor souvisejících soukromoprávních aspektů.
- Diskuse s účastníky, příklady z praxe.
Kód:05-01-U61
Určeno:Úředníkům územních samosprávných celků, zejména úředníkům zařazeným do ohlašoven a matrik na obcích, a dále úředníkům odborů vnitřních věcí obcí a měst.
Lektor:Bc. Karolina Kofroňová
Organizační garant:Ing. Pavla Kadeřávková Doubravová, 733 642 647, kaderavkova@visk.cz
Cena:935 Kč
Délka:6 hod.
Poznámka:Akreditace MV: AK/PV-146/2011
Termín konání:Čt 21.03.2019   09:00-14:15
Místo konání:Litoměřice, MěÚ, Mírové nám. 15