VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Agenda evidence obyvatel - Czech Point a základní registry

Vzdělávací kurz je pojat jako aktualizační a prohlubující kurz zaměřený na výkon státní správy na úseku evidence obyvatel ohlašovnami a obecními úřady s rozšířenou působností a vazbou této agendy na základní registry.
Výběr z obsahu kurzu:
I. Aktuální stav legislativy související s evidencí obyvatel - zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech, základní vymezení pojmů, působnost na úseku evidence obyvatel, koncepce evidence obyvatel. Údaje vedené v systému evidence obyvatel, zapisovatelé, lhůty určené k zápisu, odpovědnost za správnost údajů, uživatelé údajů. Oznamování a vyznačování pochybnosti, šetření a odstraňování nesouladů v údajích. Poskytování údajů podle zákona o evidenci obyvatel, podle zvláštních zákonů.
II. Základní registry a vazby na agendový informační systém evidence obyvatel - zákon o základních registrech, přehled základních registrů, obecné pojmy - referenční údaje, agendové informační systémy a jejich správci, editoři údajů, využívání údajů, poskytování údajů subjektům údajů. Registr obyvatel, údaje, vazby na agendový informační systém evidence obyvatel. Registr územní identifikace – údaje, vazby na agendový informační systém evidence obyvatel a vazby na registr obyvatel.
III. Plnění úkolů v agendě evidence obyvatel – trvalý pobyt - zápis adresy trvalého pobytu ze zákona, ohlášení změny trvalého pobytu, povinnosti občana, povinnosti ohlašovny. Ukončení trvalého pobytu – ohlášením občana, rozhodnutím ohlašovny z moci úřední, rozhodnutím ohlašovny na návrh. Správní poplatky vybírané na úseku trvalého pobytu – výzva k zaplacení, důsledky nezaplacení poplatku.
IV. IV. Czech Point – jednotlivé formuláře, chyby a jejich opravy.
V. V. Zkušenosti a příklady z praxe, diskuze.
Kód:05-07-S61
Určeno:Úředníkům územních samosprávných celků, zejména úředníkům zařazeným do ohlašoven a matrik na obcích, a dále úředníkům odborů vnitřních věcí obcí a měst.
Lektor:Bc. Karolina Kofroňová
Organizační garant:Pavla Langrová, 606 615 672, langrova@visk.cz
Cena:935 Kč
Délka:6 hod.
Poznámka:Akreditace MV: AK/PV-249/2013
Termín konání:Čt 11.04.2019   09:00-14:15
Místo konání:VISK Mladá Boleslav, Havlíčkova 456