VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Agenda matrik v aktuální praxi

Vzdělávací kurz je pojat jako aktualizační a prohlubující kurz zaměřený na výkon státní správy na úseku matrik v návaznosti na aktuálně platnou legislativu, především zákon č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení, a zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Výběr z obsahu kurzu:
I. Právní rámec - zákon č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, oblasti úpravy, základní pojmy vztahující se k agendě matrik. Přehled dalších zákonů souvisejících s problematikou matriční agendy a rodinného práva
II. Manželství - občanský a církevní sňatek, podmínky vzniku, doklady k uzavření manželství, jejich promíjení, příjmení manželů, pravidla připojovaného příjmení, prohlášení o příjmení učiněná po uzavření manželství, zákonné překážky vzniku manželství, zdánlivé a neplatné manželství, vliv prohlášení manželství za neplatné nebo zdánlivé na matriční zápis, vliv rozvodu manželství na příjmení.
III. Rodičovství - určování rodičovství – matka dítěte, domněnky otcovství, prohlášení o určení otcovství, doklady k určení otcovství, popírání otcovství, lhůty pro popření otcovství, vliv popření otcovství na matriční zápis.
IV. Osvojení - základní zásady osvojení, příjmení osvojence, vliv osvojení na matriční zápis, prohlášení činěná v souvislosti s osvojením, osvojení zletilého a jeho vliv na matriční zápis.
V. Diskuze.
Kód:05-08-A21
Určeno:Úředníkům územních samosprávných celků vykonávajícím správní činnosti na úseku matrik.
Lektor:Bc. Karolina Kofroňová
Organizační garant:Ing. Pavla Kadeřávková Doubravová, 733 642 647, kaderavkova@visk.cz
Cena:870 Kč
Délka:6 hod.
Poznámka:Akreditace MV: AK/PV-713/2013
Termín konání:Út 21.03.2017   09:00-14:15
Místo konání:VISK Praha, Zborovská 11, Praha 5