VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Rušení údaje o místu trvalého pobytu v praxi

Vzdělávací kurz je zaměřen na otázky týkající se rušení údaje o místu trvalého pobytu včetně aktuální judikatury s důrazem na praktické využití v každodenní činnosti pracovníků ohlašoven, nejčastěji řešené problémy a průběh správního řízení.
Výběr z obsahu kurzu:
I. Správní řízení na úseku evidence obyvatel - zrušení trvalého pobytu podle § 12 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, v platném znění:
- podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu - zahájení správního řízení, procesní postupy, dokumentace,
- dokazování zániku užívacího práva a neužívání objektu občanem, průběh důkazního řízení, ústní jednání, listinné důkazy, předvolání svědka, ohledání na místě,
- vydání rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu a jeho náležitosti, správná formulace odůvodnění, rozhodnutí ve společném řízení,
- průběh odvolacího řízení.
II. Praktické příklady, řešení nejčastějších problémů, diskuse.
Kód:05-09-A21
Určeno:Úředníkům územních samosprávných celků, zejména úředníkům zařazeným do ohlašoven a matrik na obcích, a dále úředníkům odborů vnitřních věcí obcí a měst.
Lektor:Bc. Karolína Kofroňová
Organizační garant:Bc. Karolína Bredlerová, mobil: 724 203 892, bredlerova@visk.cz
Cena:870 Kč
Délka:6 hod.
Poznámka:Akreditace MV: AK/PV-143/2015
Termín konání:Čt 02.02.2017   09:00-14:15
Místo konání:VISK Praha, Zborovská 11, Praha 5